10
nov
2017

Centrum voor Jeugd en Gezin

'Een gezond kind benadeelt zichzelf niet'

Jos Niemantsverdriet werkt als orthopedagoge bij GGD Kennemerland. Tijdens haar opvoedspreekuur bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Hoofddorp geeft ze advies aan ouders die vragen hebben over de eet- en smaakontwikkeling van hun jonge kind. Wat doe je bijvoorbeeld als je kind een keer niet wil eten? Wat zijn do's? En wat zijn don'ts?

[...]

Gepubliceerd in Baby's Digest nr. 30, magazine voor professionals in de jeugdgezondheidszorg, november 2017.

06
nov
2017

smaakontwikkeling bij kinderen

'Kinderen leren waarderen wat ze krijgen aangeboden'

Hoe ontwikkelt smaak zich bij een kind? Zijn er genetische of culturele verschillen in smaakontwikkeling? Wat vinden kinderen lekker, wat niet? En hoe komt dat? Prof. dr. Kees de Graaf, hoogleraar Sensoriek en Eetgedrag aan de Wageningen Universiteit (WUR), doet onderzoek naar smaak en eetgedrag bij kinderen en volwassenen.

[...]

Gepubliceerd in Baby's Digest nr. 30, magazine voor professionals in de jeugdgezondheidszorg, november 2017.

 

01
nov
2017

De nieuwe visitatiemethodiek

Van externe waakhond naar adviserende consulent

De nieuwe visitatiemethodiek maakte al eerder onderdeel uit van de kwaliteitsvisitaties. Met de nieuwe kwaliteitsnormen, die sinds dit jaar van kracht zijn, is de cirkel rond. Vakgroepen kunnen hun functioneren nu toetsen aan de hand van nieuwe kwaliteitsnormen. 'Het is een mooi samenhangend geheel geworden,' zegt Jelle de Kruijk, voorzitter van de subcommissie Visitatie, onderdeel van de NVN-commissie Kwaliteit. 

[...]

Gepubliceerd in De Neuroloog nr. 5, uitgave i.s.m. de Nederlandse Vereniging voor Neurologie, oktober 2017.

29
oct
2017

Sukru Genco zet zich in voor verdere implementatie van lichte sedatietechnieken

'De voordelen van lachgas zijn evident'

In 2012 kwam de richtlijn Procedurele sedatie en analgesie (PSA) bij kinderen gereed. Met de richtlijn moest de sedatie van kinderen buiten de operatiekamers beter én veiliger worden. We zijn nu vijf jaar verder. Hebben de aanbevelingen uit de richtlijn hun weg gevonden naar de klinische praktijk? Nee, helaas niet, zegt Sukru Genco, kinderarts in het Amsterdamse OLVG en voorzitter van de Stichting Kindersedatie Nederland. 

[...]

Gepubliceerd in Kinderarts & Samenleving nr. 4, verenigingstijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), oktober 2017.

20
oct
2017

Snelle behandeling, korte wachttijden, geen eigen risico

Eerstelijnszorg voor houdings- en bewegingsapparaat

Patienten met klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat moeten vanwege de oplopende wachttijden soms lang wachten voor ze in zorg komen bij de orthopeed in het ziekenhuis. In Friesland doen ze daar wat aan. Huisarts Jan Waling Huisman ziet in zijn anderhalvelijnspraktijk veel van deze patienten. Doordat zij snel bij hem terechtkunnen, ontlast hij de orthopeed én bespaart hij de zorgverzekeraar veel geld.

[...]

Gepubliceerd in De Eerstelijns nr. 7, oktober 2017. 

14
oct
2017

Saskia de Wildt pleit voor goed geneesmiddelenonderzoek bij kinderen

Voor ieder kind een medicijn op maat

Sinds mei 2016 is Saskia de Wildt hoogleraar Klinische farmacologie in het RadboudUMC in Nijmegen. Personalized medicine vormt al twintig jaar de rode draad in haar carriere als kinderarts en wetenschapper. Haar doel: voor elke patiënt, kind én volwassene, een effectief en veilig geneesmiddel.

[...]

Gepubliceerd in Kinderarts & Samenleving 4, verenigingstijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), oktober 2017.

 

09
oct
2017

Nieuwe vormen van begeleiding hard nodig

Kanker overleven, en dan?

Steeds meer kankerpatiënten overleven de ziekte. Dat is goed nieuws, maar velen van hen hebben vervolgens hulp nodig om hun leven weer op de rit te krijgen. Ze kunnen dat niet alleen. Stichting OOK (Optimale Ondersteuning bij Kanker) werkt samen met een groep voorloperziekenhuizen aan nieuwe begeleidingsvormen om de kwaliteit van leven van deze patiënten te optimaliseren. Een van die ziekenhuizen is het Erasmus MC te Rotterdam.

[...]

Gepubliceerd in Oncologie Up-to-date nr. 5, magazine voor zorgprofessionals in de oncologie, oktober 2017.

02
oct
2017

Marco Post, cardioloog

Meer aandacht voor vroegtijdige opsporing van pulmonale hypertensie

De aanwezigheid van pulmonale hypertensie (PH) is geassocieerd met een verminderde prognose bij verschillende ziekten. Gelukkig zijn er tal van ontwikkelingen die leiden tot betere zorg voor PH-patiënten. Zoals meer aandacht voor vroegtijdige detectie, behandeling van PH-patiënten volgens het shared care-model én meer en innovatieve behandelmogelijkheden. 

[...]

Gepubliceerd in De Cardioloog nr. 3, oktober 2017.

 

28
sept
2017

Afschaffing tolkenvergoeding

'Soms is een gesprek gewoon onmogelijk'

Voor diagnostiek en behandeling van dementie is communicatie met de patiënt, ook die met een niet-westerse achtergrond, een vereiste. Maar sinds de afschaffing van de tolkenvergoeding in 2012 is een professionele tolk niet langer vanzelfsprekend. Op de geheugenpoli van het MC Slotervaart in Amsterdam Nieuw-West merken ze dat iedere dag.

[...]

Gepubliceerd in: De Medisch Specialist nr. 3, uitgave van de Federatie Medisch Specialisten, september 2017.

22
sept
2017

Sports World Amsterdam

'We willen een tweede huis zijn'

Sports World Amsterdam is geen sportschool, maar een health club. Want mensen begeleiden bij een gezonde leefstijl is meer dan een uurtje sporten of fitness.

De sporen van de oude melkfabriek zijn nog goed zichtbaar. "Kijk, hier zie je de fundamenten", wijst Barry Schreurs, manager van Sports World Amsterdam. "We hebben er een lichtbundel op geprojecteerd, zodat je het nog goed kunt zien." Wat ooit de Oostergasfabriek was, en later dus een melkfabriek, is nu met drieduizend vierkante meter vermoedelijk de grootste health club van Amsterdam-Oost.

[...]

Gepubliceerd in: De Brug, maandkrant voor Amsterdam-Oost, september 2017.

Nieuwere artikelen 1 2 3 4 5 6 7 8 Oudere artikelen