Onthoud

Onthoud dat ze dat niet kunnen annuleren
niet de terugkomst van de grutto
niet de lage zangvlucht van de tureluur
niet het neerstrijken van de koekoek
in het moerasbos

Onthoud dat ze de knoppen niet kunnen annuleren
hoe ze inwendig groeien kracht verzamelen
openbarsten paars wit geel
bezit neemt van parken geveltuinen
kaderanden
de paardans van de fuut schermutselingen
op grachtenwater een spiegeldans van 
wajangpoppen
het twijgjes aanslepen takjes scherven
gekleurd plastic bierdoppen
voor het rommelnest van de meerkoet
op de schroeven van de polyesterboot
op de Amsterdamse gracht

Onthoud dat ze dat niet kunnen annuleren