Corona

Plotseling was de tijd
als stroop
die in dikke vlokken
van mijn vingers droop
en lange banen trok
tergend wiegend richting 
keukenvloer
die plassen maakte
waar je doorheen kon
schaatsen
slow motion
bochten draaiend
zonder ooit
vooruit te komen

Plotseling vertraagde 
alles
liepen we eindeloos
langzaam
achterwaarts de trap af
op weg naar gisteren
toen er een tijdpad was
een target dat 
gescoord moest worden
en de tijd die ons maar
voortjoeg