Ik heb dit lied gehoord

Ik heb dit lied gehoord
ik hoorde het van mijn vader
die het hoorde van een vriend
die het hoorde van de zwanen
die het hoorden zingen 
door de vissen
die het hoorden komen van 
de bodem van 
de rivier
zo heb ik dit lied gehoord

Ik heb dit lied gehoord
ik hoorde het van mijn broer
die het hoorde van zijn kinderen
die het hoorden van de zwaluwen
daarboven
die het leerden van de huizen
het ingefluisterd kregen van 
de oude kastanje
op het erf
die het hoorde van de wind
de dwalende wind
zo heb ik dit lied gehoord

Ik heb dit lied gehoord
ik hoorde het van de sterren
en het blauw
de zachte ruimte tussen hemel
en aarde
die het meebracht van de zee
die alles geeft en alles
neemt

Zo heb ik dit lied gehoord