02
mei
2019

Interview met Steffy Stans, ergotherapeut en docent-onderzoeker

Praten mét de cliënt, niet óver de cliënt

Negen van de tien cliënten in intramurale zorginstellingen is communicatiekwetsbaar. Deze cliënten hebben moeite om in een gesprek met zorgverleners duidelijk te maken wat ze willen of bedoelen. Het is een schatting van dr. Steffy Stans, ergotherapeut en docent aan de opleiding Ergotherapie, en onderzoeker bij het lectoraat 'Autonomie en participatie van chronisch zieken' van Zuyd Hogeschool in Heerlen. Gebruik van hulpmiddelen kan helpen om de communicatie tussen communicatiekwetsbare cliënten en de zorgverleners te verbeteren, stelt Stans in haar proefschrift Communication for Participation. Afgelopen december promoveerde ze daarop aan de Universiteit Maastricht. 

[...]

Gepubliceerd in Ergotherapie Magazine nr. 2, verenigingsmagazine van Ergotherapie Nederland, mei 2019.

24
april
2019

Handreiking bevordert samenwerking HAP en acute ggz

Komt een verwarde patiënt bij de huisartsenpost...

Lange wachttijden, weinig overleg, gebrek aan begrip voor elkaars werk: er valt veel te verbeteren in de samenwerking tussen Huisartsenposten (HAP's) en de acute ggz. De Handreiking Samenwerking HAP en acute ggz, die sinds begin dit jaar beschikbaar is, heeft als doel dit te realiseren. 

[...]

Gepubliceerd in De Eerstelijns nr. 3, magazine voor zorgprofessionals in de huisartsenzorg, april 2019.

17
april
2019

Nieuwe Wet Zorg en Dwang (Wzd)

'Vrijheid is een groot goed, óók voor mensen met dementie'

1 januari 2020 treedt de Wet Zorg en Dwang (Wzd) in werking voor mensen met een psychogeriatrische aandoening en mensen met een verstandelijke beperking die onvrijwillige zorg krijgen. Uitgangspunt van de wet is dat dwangmaatregelen niet thuishoren in de zorg voor ouderen en gehandicapten, tenzij het echt niet anders kan. Nee, tenzij dus. Julie Meerveld, Hoofd Belangenbehartiging en Regionale Hulp bij Alzheimer Nederland, de belangenorganisatie voor mensen met dementie en hun mantelzorgers, is blij met de nieuwe wetgeving.

[...]

Gepubliceerd in de online nieuwsbrief van Music & Memory, april 2019.

12
april
2019

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers

'Patiënten moeten optimale farmaceutische zorg krijgen'

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA) is één van de leden van de Stichting Oncologische Samenwerking (SONCOS). Ziekenhuisapothekers Tjalling van der Schors en Mirjam Crul, voorzitter en bestuurslid van de NVZA, over de ambities en uitdagingen voor de ziekenhuisapothekers én de samenwerking tussen de NVZA en SONCOS.

[...]

Gepubliceerd in Oncologie Up-to-Date nr. 1, magazine voor professionals in de oncologiezorg, maart - april 2019.

 

04
april
2019

Plannen voor het Muiderpoortstation, afscheid van dé fietsenmaker van Oost

'Het voelt als een huwelijk dat na zoveel jaar ontbonden is'

Kapotte fiets? Dan ging je naar fietsenmaker Costa in het Muiderpoortstation. Voor vele generaties Amsterdammers sprak dat vanzelf. Maar het kan niet langer. In december 2018 sloot de fietsenmaker zijn deuren. NS en de gemeente Amsterdam hebben plannen met het station en voor de fietsenmakers was geen plaats meer. Ondertussen laten de plannen van de gemeente Amsterdam op zich wachten.

[...]

Gepubliceerd in De Brug, krant voor Amsterdam-Oost, april 2019.

 

27
maart
2019

'Als wij niet meegaan met veranderingen in de wereld, verandert de wereld óns'

Technologische innovatie hoort thuis in de opleiding

Technologische vernieuwingen maken een steeds groter deel uit van het medisch beroep. Belangrijk dus om hier al in de medisch-specialistische vervolgopleiding aandacht aan te besteden. Maar is die ruimte er wel? En is het ontwikkelen van competenties op dit gebied wel noodzakelijk? Want de opleidingsduur wordt alsmaar korter en het curriculum telt steeds meer onderwerpen.

[...]

Gepubliceerd in De Medisch Specialist nr.1, uitgave van de Federatie Medisch Specialisten, maart 2019.

 

 

18
maart
2019

'Eerder en gerichter verwijzen naar voetenteam'

Betere diabeteszorg, minder amputaties

Terwijl landelijk het aantal amputaties bij patiënten met diabetes mellitus type 2 (DM2) tussen 2014 en 2017 is gestegen met 51,3%, was dat in Zuidoost-Brabant slechts 1,3%. Het is één van de opmerkelijke uitkomsten van het verbeterproject Voetzorg binnen het zorgprogramma diabetes type 2 in Zuidoost-Brabant. 

[...]

Gepubliceerd in De Eerstelijns nr. 2, magazine voor zorgverleners in de eerstelijns, maart 2019.

 

11
maart
2019

Bewegen

Kinderen met een kantoorbaan, ze bestaan.. 

Kinderen en jongeren zitten steeds meer uren per dag. Dat is ongezond. Meer dan 11 uur zitten per dag verhoogt de kans op vroegtijdig overlijden met 40 procent. Kinderen moeten dus meer in beweging komen. Maar hoe? Met het lesprogramma Zit met Pit stimuleert Yvonne van Hoorn basisscholen om meer aandacht te besteden aan bewegen op school en in de klas.

[...]

Gepubliceerd in Baby's Digest nr. 1, magazine voor zorgverleners in de jeugdgezondheidszorg, maart 2019.

 

04
maart
2019

Schadelijke gevolgen van fijnstof

Kunnen kinderartsen een rol spelen bij het Schone Lucht Akkoord?

Vier procent van de ziektelast in Nederland wordt veroorzaakt door luchtverontreiniging. Daarmee is het, na roken, één van de belangrijkste risicofactoren. Vooral kwetsbare groepen zoals kinderen en ouderen lopen gevaar. Om de luchtverontreiniging te verminderen, werkt de overheid aan een Schone Lucht Akkoord. Wat kunnen de kinderartsen ondertussen doen? Marjon Drijver, secretaris van de Gezondheidsraadcommissie Luchtkwaliteit, heeft wel enkele suggesties.

[...]

Gepubliceerd in Kinderarts & Samenleving nr. 1, verenigingstijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), februari - maart 2019. 

25
febr
2019

Kinder- en jeugdpsychiater Manon Hillegers maakt de balans op:

'We krijgen een hele generatie kinderen te laat in het vizier'

De scheiding van de kinder- en jeugdpsychiatrie van haar moederspecialisme, de psychiatrie, de loskoppeling met de kindergeneeskunde, vertraging in de verwijzingen van kinderen en jongeren met ernstige psychiatrische problematiek, de schadelijke effecten van postcodezorg voor kind en ouders.. De waslijst aan problemen door de overgang van kinder- en jeugdpsychiatrie naar de Jeugdwet is onuitputtelijk. Dat kan zo niet langer, vindt Manon Hillegers, hoogleraar en kinder- en jeugdpsychiater in het ErasmusMC. Ze is daarom blij dat kinderartsen en kinder- en jeugdpsychiaters samen optrekken om de zorg voor kinderen met psychiatrische problemen te verbeteren.

[...]

Gepubliceerd in Kinderarts & Samenleving nr. 1, verenigingstijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, februari - maart 2019.

Nieuwere artikelen 1 2 3 4 5 6 7 8 Oudere artikelen