26
sept
2022

Missen van diagnostische uitslagen

'Het risicobewustzijn op de werkvloer is enorm toegenomen'

Het missen van diagnostische uitslagen komt breed voor in zorginstellingen. Soms leidt dat tot (ernstige) schade bij de patiënt of wordt een behandeling niet tijdig ingezet. Het UMC Utrecht heeft daarom de afgelopen jaren het diagnostisch proces diepgaand onderzocht. Doel: het proces zodanig verbeteren dat het risico op het missen van diagnostische uitslagen wordt teruggebracht.

[...]

Gepubliceerd in Laboratoriumgeneeskunde, verenigingsmagazine vaan de Nederlandse Vereniging voor Klinisch Chemici (NVKC), september 2022.

19
sept
2022

MACE

Verhoogd risico voor ouderen op cardiale complicaties na SEH-bezoek

Een op de vijf patiënten ouder dan 65 jaar die zich met internistische problemen presenteert op de SEH, ontwikkelt binnen een jaar na dit bezoek ernstige cardiale complicaties. Bijvoorbeeld hartfalen, een hartinfarct of andere ernstige cardiale complicaties (MACE). Dat is de uitkomst van het promotieonderzoek van dr. Noortje Zelis, internist Acute geneeskunde in het MUMC+ in Maastricht.

[...]

Gepubliceerd op DOQ.nl, site voor huisartsen, medisch specialisten en andere zorgprofessionals, september 2022.

13
sept
2022

Java-eiland

De mooiste uitwaaiplek van Amsterdam

Een chaotisch zootje, dat is hoe veel bewoners de kop van Java-eiland nu beleven. Ze houden van de kop, en de leegte is prachtig, maar meer regie en overzicht zou wenselijk zijn. Bewoners komen daarom nu zelf met een plan van aanpak dat ze binnenkort presenteren aan de centrale stad.

[...]

Gepubliceerd in De Brug, krant voor Amsterdam-Oost en omstreken, september 2022.

29
aug
2022

Prof. dr. Teus van Laar

Pesticiden en Parkinson: 'We hebben veilige normen nodig'

Hoewel de evidence toeneemt dat gewasbeschermingsmiddelen zoals pesticiden en fungiciden leiden tot een toename van het risico op de ziekte van Parkinson, ontbreken veilige normen over het gebruik hiervan. Het wordt tijd dat deze normen er komen, stelt prof. dr. Teus van Laar, hoogleraar Neurologie in het UMC Groningen (UMCG).

[...]

Gepubliceerd op DOQ.nl, site voor huisartsen, medisch specialisten en andere zorgprofessionals, zomer 2022.

25
aug
2022

Ondernemers en maatschappelijke organisaties

De maatschappelijke impact van Beursvloer Zwijndrecht

Ondernemers en maatschappelijke organisaties, het zijn veelal verschillende werelden. Jammer, want ze kunnen veel van elkaar leren en door samenwerking maatschappelijke impact hebben. Om ondernemers en organisaties samen te brengen, organiseerde Zwijndrecht 23 juni jl. de Beursvloer Zwijndrecht. Doel: matches maken met maatschappelijke impact.

[...]

Gepubliceerd in De Eerstelijns, augustus 2022.

17
aug
2022

Prof. dr. Christiaan Vinkers

'Stress gaat dwars door alle diagnoses heen'

Van hart- en vaatziekten tot diabetes, van depressie tot reuma, stress speelt over de gehele linie van de geneeskunde een grote rol, stelt prof. dr. Christiaan Vinkers. Hij is psychiater en hoogleraar Stress en veerkracht in de psychiatrie aan Amsterdam UMC. Vandaar het pleidooi in zijn oratie dit voorjaar om stress centraler te stellen in de geneeskunde. 'Stress kent geen grenzen, het gaat dwars door alle diagnoses heen.'

[...]

Gepubliceerd op DOQ, site voor huisartsen, medisch specialisten en andere zorgprofessionals, augustus 2022.

09
aug
2022

Nieuwe hoogleraren Dementieonderzoek

De breedte en de diepte

Prof. dr. Yolande Pijnenburg, sinds oktober 2020 hoogleraar Dementie op jonge leeftijd, en prof. dr. Edo Richard, sinds februari 2021 bijzonder hoogleraar Neurologie, doen beiden dementieonderzoek in het AUMC. Breedte en diepte, zo typeren ze het verschil tussen hun beider onderzoek.

[...]

Gepubliceerd in De Neuroloog nr. 4, uitgave i.s.m. de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN), augustus 2022.

19
juli
2022

Promotieonderzoek van Lucia Baris, aios Cardiologie

Geven hartafwijkingen complicaties bij zwangerschap?

De meeste vrouwen met een hartafwijking doen het goed tijdens de zwangerschap, zonder veel problemen voor haar en het kind. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Lucia Baris, AIOS cardiologie in het Franciscus & Vlietland in Rotterdam. "De angst die bij vrouwen en artsen hierover leeft, kunnen we met dit onderzoek wegnemen. Wel is het belangrijk om deze vrouwen goed te begeleiden en een multidisciplinair behandeplan op te stellen."

[...]

Gepubliceerd op DOQ.nl, site voor huisartsen, medisch specialisten en andere zorgprofessionals, juli 2022.

13
juli
2022

Taalhuizen

Laaggeletterdheid leidt tot bestaansstress

2,5 miljoen Nederlanders lopen vast in hun dagelijks leven vanwege laaggeletterdheid. De tweehonderd taalhuizen in Nederland kunnen daar iets aan doen, stellen Jennifer Elich en Sanne Klaassen. Maar dat lukt alleen als er meer budget vrijkomt voor het sociaal domein én voor betere samenwerking met lokale partners.

[...]

Gepubliceerd in De Eerstelijns, juli 2022.

04
juli
2022

Chaos gevreesd op wandelpad en water Dijksgracht

'Bewoners hebben geen inspraak'

Het klinkt mooi, een fiets- en wandelpad langs het spoorwegtalud bij de Dijksgracht tussen Oost en het Centraal Station, maar de werkelijkheid is anders, vertellen bewoners van Wittenburg. "Dit wordt een gevaarlijke plek."

[...]

Gepubliceerd in De Brug, krant voor Amsterdam-Oost en omstreken, juli 2022.

Nieuwere artikelen 1 2 3 4 5 6 7 8 Oudere artikelen