Een smetteloze oorlog

Het was een korte smetteloze
oorlog
die slechts tien dagen duurde
alles bleek in ons voordeel
de getrainde soldaten
de wil om te winnen
de steun van de grootmachten
achter de schermen
de gunstige wind
het gezoem van de stemmen
'vrijheid vrijheid'
het genoeg van de mensen
die eindelijk zelf wilden beschikken
het slecht materieel
van de vijand
die idiotie van hun leiders
ondeugdelijke kaarten
en ijdelheid die altijd als eerste
verliest
op het slagveld
De oorlog was kort
en we wonnen hem glansrijk
de vijand verdween
op schepen de zee op
in het diepst van de nacht
we riepen ze na
In deze oorlog van een dag
was alles ons gunstig
slechts 83 doden
viel ons volk te betreuren
ik was er één

(Bij de onafhankelijkheidsoorlog van Slovenië, 1991)