In Artis (vlak voor de lockdown)

Vandaag sprak ik met
alle dieren
ik begroette de eenden in de vijver
wenste hen een goede dag
knikte naar de duiven
kalmpjes zaden plukkend
in het gras
zwaaide van verre naar de zebra's
informeerde naar hun gezondheid
ik lachte verlegen naar de giraffe
riep naar de kraaien in de lucht
en sprak op vriendschappelijke toon
met de merel
driftig het voorjaar bezingend
één tak hoger dan ik 
reiken kon

Plotseling zag ik hoeveel van alles
er altijd al was
het wachtte rustig
tot ik mijn ogen opende
en eindelijk meer zag dan alleen
Narcissus in de spiegel
een denkende aap die 
zijn natuur
vergeten was