Schrijf niet

Schrijf niet over de vogel
je weet niet waarom hij 
vliegen wil

Schrijf niet over de boom
je kent zijn bast en
sappen niet

zijn wortels heb je nooit
gevoeld
zijn takken buiten jouw
handbereik

Schrijf niet over de steen
je kent zijn hardheid niet

zijn levensduur
zo ver voorbij het jouwe

Schrijf niet over het kind
je weet niet waarom het
huilt

zijn angsten en zijn honger
kun jij niet verhelpen

Schrijf niet over de ouderdom

Je kent het broze lichaam niet
dat al zolang 
bittere aarde heeft
geproefd

Schrijf niet over man en vrouw
het jonge en het oude
seizoenenschemering

Je kent ze niet

Schrijf zelfs niet over
jezelf

Wat weet je over jezelf

Je bent een onbekende

Schrijf niet