De Nederlandse taal en de filosofie, het zijn twee liefdes van me. In beide vakgebieden ben ik bevoegd om les te geven. Ik bezit een eerstegraads lesbevoegdheid docent filosofie (Universiteit van Amsterdam) en een tweedegraads lesbevoegdheid docent Nederlands/NT2 (Hogeschool van Amsterdam). Momenteel geef ik enkele uren per week les (Nederlands/NT2) aan een Internationale Schakelklas in Amsterdam-Oost.