De Nederlandse taal en de filosofie, het zijn twee liefdes van me. In beide vakgebieden ben ik ook bevoegd om les te geven. Ik heb een eerstegraads lesbevoegdheid docent filosofie (Universiteit van Amsterdam) en een tweedegraads lesbevoegdheid docent Nederlands (Hogeschool van Amsterdam).