De Nederlandse taal en de filosofie, het zijn twee liefdes van me. In beide vakgebieden ben ik bevoegd om les te geven. Ik bezit een eerstegraads lesbevoegdheid docent filosofie (Universiteit van Amsterdam) en een tweedegraads lesbevoegdheid docent Nederlands (Hogeschool van Amsterdam). In 2020 en 2021 gaf ik twee dagdelen per week les op het Montessori Lyceum Oostpoort in Amsterdam-Oost. 

Sinds januari 2023 geef ik twee uur per week Nederlandse les aan niet-Nederlanders, bij Boost Amsterdam, www.boostamsterdam.nl.