De Nederlandse taal en de filosofie, het zijn twee liefdes van me. Als journalist, dichter, liedjesschrijver én als docent. In beide vakgebieden ben ik ook bevoegd om les te geven. Met een eerstegraads lesbevoegdheid docent filosofie (Universiteit van Amsterdam) en een tweedegraads lesbevoegdheid docent Nederlands (Hogeschool van Amsterdam).