De Nederlandse taal en de filosofie, het zijn twee liefdes van me. In beide vakgebieden ben ik bevoegd om les te geven. Ik bezit een eerstegraads lesbevoegdheid docent filosofie (Universiteit van Amsterdam) en een tweedegraads lesbevoegdheid docent Nederlands (Hogeschool van Amsterdam). Momenteel geef ik twee dagdelen per week les op het Montessori Lyceum Oostpoort, een fijne multiculturele school in een geweldig schoolgebouw van architect Herman Hertzberger.