17
juni
2019

Kiezen voor een tweede specialisme

'Het was pionieren'

Met de krapte op de arbeidsmarkt besluiten medisch specialisten die geen werk kunnen vinden in hun eigen vakgebied, steeds vaker om in te stromen in de opleiding van een ander medisch specialisme. Maar hoe doe je dat precies, en wat voor vragen en knelpunten kun je daarbij tegenkomen? Bianca Impelmans maakte de overstap van de orthopedie naar de revalidatiegeneeskunde. Het bleek pionierswerk te zijn. "Opleidingen zijn niet voorbereid op zo'n switch naar een ander specialisme."

[...]

Gepubliceerd in De Jonge Specialist, hét magazine voor medisch specialisten in opleiding, juni 2019.

10
juni
2019

Op weg naar Oostelijk Havengebied 2025

'We willen groots dromen'

In april jl. vond in Pakhuis De Zwijger de BuurtTop Oostelijk Havengebied (OHG) 2025 plaats. Buurtbewoners bogen zich met bestuurders en ambtenaren van stadsdeel Amsterdam-Oost over de toekomst van hun wijk. Jos van der Lans en Meta de Vries, respectievelijk voorzitter en coördinator van Buurtcoöperatie OHG, de organisator van de BuurtTop, vertellen hierover.

[...]

Gepubliceerd in De Brug, krant voor Amsterdam-Oost en omstreken, mei - juni 2019.

 

03
juni
2019

Oog voor de sociale context

'De behoefte van kind en gezin moet leidend zijn'

Op woensdag 19 juni opent Robert Vermeiren, kinder- en jeugdpsychiater bij Curium/LUMC in Leiden, het NVK Congres met de Simon van Creveld Lezing. Kinder- en jeugdpsychiaters mogen meer oog heben voor de sociale context van een kind met psychiatrische klachten, stelt Vermeiren. 'Anders blijft het dweilen met de kraan open.'

[...]

Gepubliceerd in Kinderarts & Samenleving nr. 2, verenigingstijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), juni 2019.

28
mei
2019

Te korte tongriem bij zuigelingen

'Tongriem klieven moet beter in de wet geregeld worden'

Marieke van Maaren is verloskundige. Bij Leerpunt Koel in Breda geeft ze de cursus tongriem klieven voor zorgverleners. Ze legt uit wat tongriem klieven is en welke klachten zich kunnen voordoen als je niet klieft. Ook vertelt ze welke zorgverleners bevoegd en bekwaam zijn om te mogen klieven.

[...]

Gepubliceerd in Baby's Digest, magazine voor zorgverleners in de jeugdgezondheidszorg, mei 2019.

 

 

21
mei
2019

Richtlijn Post-anoxisch coma

Vroege EEG goede voorspeller voor uitkomsten bij post-anoxisch coma

Het EEG werd jarenlang pas vanaf dag drie na reanimatie ingezet bij patiënten met post-anoxisch coma. Dat is veel te laat, stelt prof. dr. ir. Michel van Putten, neuroloog/klinisch neurofysioloog in het Medisch Spectrum Twente (MST) en hoogleraar Klinische neurofysiologie aan de Universiteit Twente. In de nieuwe conceptrichtlijn Post-anoxisch coma verandert dat.

[...]

Gepubliceerd in De Neuroloog nr. 2, uitgave i.s.m. de Nederlandse Vereniging voor Neurologie, mei 2019.

14
mei
2019

Draaiboek Ontmoetingscentra 3.0

Ontmoetingscentra 3.0: invoering van DemenTalent, Dementelcoach en STAR e-learning

Dementie heeft grote gevolgen voor de persoon zelf en zijn naasten. Uit onderzoek blijkt dat veel mensen met dementie door gebrek aan zelfvertrouwen stoppen met activiteiten, velen van hen komen nauwelijks nog de deur uit. Hun kwaliteit van leven daalt. Gepaste psychosociale ondersteuning kan mensen met dementie echter helpen een goede levenskwaliteit te behouden én voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken. Ontmoetingscentra bieden brede en gecombineerde ondersteuning aan mensen met dementie en hun naasten, zoals onder meer een dagsociëteit, gespreksgroepen, informatiebijeenkomsten, een spreekuur en sociale activiteiten. 

Om nog beter tegemoet te komen aan de behoeften van mensen met dementie en hun mantelzorgers is het project Ontmoetingscentra 3.0 gestart. Daarbij zijn op proef, en met succes, drie nieuwe begeleidings- en ondersteuningsactiviteiten gekoppeld aan vijftien bestaande ontmoetingscentra: 

DemenTalent: mensen met dementie nemen als vrijwilliger deel aan activiteiten in de samenleving, passend bij hun wensen en talenten. Uiteraard ondersteund door goede coaching en begeleiding.

Dementelcoach: mantelzorgers van mensen met dementie krijgen in een aantal gesprekken telefonische ondersteuning van een ervaren coach met expertise in dementie.

STAR e-learning: mantelzorgers volgen een internetcursus over dementie, en de daarbij horende zorg en begeleiding, plus tips over hoe zo goed mogelijk voor zichzelf te zorgen als mantelzorger.

Draaiboek Ontmoetingscentra 3.0 voor mensen met dementie en hun mantelzorgers, april/mei 2019. (Tekst: Michel van Dijk & Rose-Marie Droës, hoogleraar Psychosociale hulpverlening bij mensen met dementie, VU medisch centrum Amsterdam.)

 

02
mei
2019

Interview met Steffy Stans, ergotherapeut en docent-onderzoeker

Praten mét de cliënt, niet óver de cliënt

Negen van de tien cliënten in intramurale zorginstellingen is communicatiekwetsbaar. Deze cliënten hebben moeite om in een gesprek met zorgverleners duidelijk te maken wat ze willen of bedoelen. Het is een schatting van dr. Steffy Stans, ergotherapeut en docent aan de opleiding Ergotherapie, en onderzoeker bij het lectoraat 'Autonomie en participatie van chronisch zieken' van Zuyd Hogeschool in Heerlen. Gebruik van hulpmiddelen kan helpen om de communicatie tussen communicatiekwetsbare cliënten en de zorgverleners te verbeteren, stelt Stans in haar proefschrift Communication for Participation. Afgelopen december promoveerde ze daarop aan de Universiteit Maastricht. 

[...]

Gepubliceerd in Ergotherapie Magazine nr. 2, verenigingsmagazine van Ergotherapie Nederland, mei 2019.

24
april
2019

Handreiking bevordert samenwerking HAP en acute ggz

Komt een verwarde patiënt bij de huisartsenpost...

Lange wachttijden, weinig overleg, gebrek aan begrip voor elkaars werk: er valt veel te verbeteren in de samenwerking tussen Huisartsenposten (HAP's) en de acute ggz. De Handreiking Samenwerking HAP en acute ggz, die sinds begin dit jaar beschikbaar is, heeft als doel dit te realiseren. 

[...]

Gepubliceerd in De Eerstelijns nr. 3, magazine voor zorgprofessionals in de huisartsenzorg, april 2019.

17
april
2019

Nieuwe Wet Zorg en Dwang (Wzd)

'Vrijheid is een groot goed, óók voor mensen met dementie'

1 januari 2020 treedt de Wet Zorg en Dwang (Wzd) in werking voor mensen met een psychogeriatrische aandoening en mensen met een verstandelijke beperking die onvrijwillige zorg krijgen. Uitgangspunt van de wet is dat dwangmaatregelen niet thuishoren in de zorg voor ouderen en gehandicapten, tenzij het echt niet anders kan. Nee, tenzij dus. Julie Meerveld, Hoofd Belangenbehartiging en Regionale Hulp bij Alzheimer Nederland, de belangenorganisatie voor mensen met dementie en hun mantelzorgers, is blij met de nieuwe wetgeving.

[...]

Gepubliceerd in de online nieuwsbrief van Music & Memory, april 2019.

12
april
2019

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers

'Patiënten moeten optimale farmaceutische zorg krijgen'

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA) is één van de leden van de Stichting Oncologische Samenwerking (SONCOS). Ziekenhuisapothekers Tjalling van der Schors en Mirjam Crul, voorzitter en bestuurslid van de NVZA, over de ambities en uitdagingen voor de ziekenhuisapothekers én de samenwerking tussen de NVZA en SONCOS.

[...]

Gepubliceerd in Oncologie Up-to-Date nr. 1, magazine voor professionals in de oncologiezorg, maart - april 2019.

 

Nieuwere artikelen 1 2 3 4 5 6 7 8 Oudere artikelen