27
juli
2018

Oosterdokseiland

'We willen dat iedereen zich hier thuis voelt'

Op 19 april 2021 opent het iconische hoofdkantoor van Booking.com zijn deuren op de kop van het Oosterdokseiland. Voor werknemers uit meer dan honderd landen wordt dit de nieuwe werkplek.

[...]

Gepubliceerd in ODE-magazine nr. 2, zomer 2018.

23
juli
2018

Longmonitor

Werken aan betere therapietrouw van patiEnten met astma en COPD

Stoppen met medicatiegebruik, zich niet goed geïnformeerd voelen, het gevoel dat ze onvoldoende kunnen meebeslissen over de behandeling, de zorg voor patiënten met astma en COPD is nog lang niet optimaal. Dat blijkt uit de recente Longmonitor naar therapietrouw bij patiënten met astma en COPD van Longfonds en NIVEL. Monique Heijmans (NIVEL) en Hendrien Witte (Longfonds) over de bevindingen.

[...]

Gepubliceerd in De Eerstelijns nr. 5, magazine voor zorgverleners in de eerstelijn, juli 2018.

17
juli
2018

Gemiste lessen, gemiste kansen

Van conflictmodel naar samenwerking

Veelvuldig ziekteverzuim is schadelijk voor de sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling van leerlingen. Betere samenwerking tussen onderwijs, jeugdgezondheidszorg en kinderartsen kan dat ziekteverzuim bestrijden en zelfs voorkomen. De M@ZL-methodiek (Medische Advisering Ziekmelding Leerling), die door steeds meer scholen in primair en voortgezet onderwijs wordt omarmd, bewijst dat.

[...]

Gepubliceerd in Kinderarts & Samenleving nr. 2, verenigingstijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), juli 2018.

 

09
juli
2018

Artur Jaschke

'We moeten het brein van ouderen met Alzheimer blijven stimuleren'

Muziek draagt bij aan een betere breinfunctie van ouderen met Alzheimer. Verpleeghuizen zouden daarom meer muziektherapie, music based interventies en gepersonaliseerde muziekprojecten zoals dat van Music & Memory in hun zorgaanbod moeten opnemen, stelt Artur Jaschke, onderzoeker music based therapy en interventies in de gezondheidszorg bij ArtEZ University of the Arts in Enschede en de afdeling Klinische Neuropsychologie van de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam.

[...]

Gepubliceerd in de Music & Memory-nieuwsbrief, zomer 2018.

02
juli
2018

Ben Semmekrot, kinderarts

'Ouders kunnen veel doen om wiegendood te voorkomen'

Nederland kent sinds enige jaren de laagste incidentie van wiegendood ter wereld. Dat is goed nieuws. Maar alert blijven blijft belangrijk, waarschuwt dr. Ben Semmekrot, kinderarts in het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis en lid van de Landelijke Werkgroep Wiegendood (LWW), een werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK). Zo weten we pas sinds kort dat co-sleeping, de baby samen laten slapen met de ouders, een risicofactor is voor wiegendood.

[...]

Gepubliceerd in Baby's Digest nr. 3, magazine voor zorgverleners in de jeugdgezondheidszorg, juli 2018.

25
juni
2018

Nieuw opleidingsplan cardiologie

Meer ruimte voor talenten en ambities van de aios

Vanaf 1 juli 2018 is het nieuwe opleidingsplan Cardiologie officieel van kracht. De introductie van de Entrusted Professional Activities (EPA's) vormt een van de meest opvallende verschillen met het vorige opleidingsplan uit 2010. Het nieuwe opleidingsplan doet meer recht aan de talenten en ambities van de aios en de breedte van het vak cardiologie, stellen Jan van Wijngaarden, Rutger-Jan Nuis en Bastiaan Zwart, medeauteurs van het nieuwe opleidingsplan.

[...]

Gepubliceerd in De Cardioloog nr. 2, uitgave van BPM Medica voor specialisten in de cardiologie, juni 2018.

22
juni
2018

30 jaar kunstenaars in voormalig Pakhuis Wilhelmina

'Je kunt hier zo lang blijven als je wilt'

Precies dertig jaar geleden redde een groep kunstenaars Pakhuis Wilhelmina van de sloop door het te kraken. Het oude pakhuis uit 1892 is nu een creatief bolwerk waar kunstenaars, artiesten, ontwerpers en ambachtslieden betaalbare werkruimtes kunnen huren. Op 23 en 24 juni opent Pakhuis Wilhelmina twee dagen haar deuren voor iedereen die een kijkje wil nemen in een van de ateliers.

[...]

Gepubliceerd in De Brug, krant voor Amsterdam-Oost en omstreken, juni 2018.

18
juni
2018

Op weg naar een soepelere transitie

'Arts en jongere zijn partners in de zorg'

De overgang van kinder- naar volwassenenzorg verloopt moeizaam in Nederland. Betere voorbereiding van jongere en ouders, jongeren partner maken in hun zorgproces en betere samenwerking tussen kinder- en volwassenenartsen, dat is nodig om de kwaliteit van deze transitie te verbeteren, stelt AnneLoes van Staa, lector Transitie in Zorg aan Hogeschool Rotterdam.

[...]

Gepubliceerd in Kinderarts & Samenleving nr. 2, verenigingstijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), juni 2018.

11
juni
2018

Kerk De Binnenwaai verwelkomt LHBT'ers

'Het doet pijn als je verstoten bent'

Lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders (lhbt'ers), ze zijn lang niet altijd welkom binnen de kerken. Voor lhbt'ers die verstoten zijn uit hun kerkgemeenschap, organiseert de IJburgse kerk De Binnenwaai TafelTijd. Ze kunnen daar ervaringen delen, gelijkgestemden ontmoeten en samen hun geloof beleven. De eerste editie was een succes.

[...]

Gepubliceerd in De Brug, krant voor Amsterdam-Oost en omstreken, juni 2018.

04
juni
2018

Hobbels voor verdere ontwikkeling wegnemen

E-consulten in de oncologie: gezamenlijke inspanning nodig

Steeds meer medische specialismen onderzoeken de meerwaarde van e-consulten bij de diagnostiek, behandeling en begeleiding van hun patiënten. Ook in de Nederlandse oncologie komen de eerste initiatieven van de grond. De knelpunten in de verdere ontwikkeling van e-consulten zijn echter talrijk. Een gezamenlijke inspanning van medisch specialisten, zorgverzekeraars, ziekenhuisdirecties en overheid is nodig om deze weg te nemen, stellen internist-oncoloog dr. Annemiek Walenkamp en internist-hematoloog dr. Peter Westerweel.

[...]

Gepubliceerd in Medische Oncologie nr. 4, uitgave voor de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO), juni 2018.

 

Nieuwere artikelen 1 2 3 4 5 6 7 8 Oudere artikelen