29
nov
2017

Organisatie & Innovaties

Op weg naar een regionaal samenwerkingsplatform

Op 12 oktober 2017 hield Portavita het derde seminar over regionale samenwerking in buitenplaats Mereveld in Utrecht. Thema van het symposium: hoe kunnen innovatieve ICT-platforms de regionale samenwerking tussen zorgpartners versterken en ondersteunen? Vertegenwoordigers van regionale samenwerkingsverbanden, trombosediensten en betrokkenen waren aanwezig.

[...]

Gepubliceerd in: De Eerstelijns nr. 8, magazine voor professionals in de eerstelijnszorg, november 2017

25
nov
2017

Groep wil gebied rond Veemkade mooier maken

'Het is geen plan om geld te verdienen'

Meer verbinding met het water, verfraaiing van de pleinen en de achterkant van winkelcentrum Brazilië, meer variatie in het winkelaanbod, speelruimte voor kinderen en ontmoetingsplaatsen voor omwonenden. Met deze trefwoorden zet initiatiefgroep Waterhart IJhaven zich in voor het verfraaien van de openbare ruimte op en rondom de Oostelijke Handelskade.

[...]

Gepubliceerd in De Brug, krant voor Amsterdam-Oost, editie: november 2017.

21
nov
2017

Substitutie bewijst zich in de praktijk

Teleconsultatie bij knie-, rug- en schildklierklachten scheelt kosten

Substitutie van medisch-specialistische zorg door huisartsenzorg is een belangrijke pijler om de zorguitgaven te beperken. Teleconsultatie kan daarbij een belangrijke rol spelen, blijkt uit een pilot in de regio Nijmegen. Door teleconsultatie bij patiënten met knie-, rug- en schildklierklachten neemt het aantal verwijzingen naar de tweede lijn af. Grote kostenbesparingen zijn hierdoor mogelijk.

[...]

Gepubliceerd in De Eerstelijns nr. 8, magazine voor professionals in de eerstelijnszorg, november 2017.

10
nov
2017

Centrum voor Jeugd en Gezin

'Een gezond kind benadeelt zichzelf niet'

Jos Niemantsverdriet werkt als orthopedagoge bij GGD Kennemerland. Tijdens haar opvoedspreekuur bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Hoofddorp geeft ze advies aan ouders die vragen hebben over de eet- en smaakontwikkeling van hun jonge kind. Wat doe je bijvoorbeeld als je kind een keer niet wil eten? Wat zijn do's? En wat zijn don'ts?

[...]

Gepubliceerd in Baby's Digest nr. 30, magazine voor professionals in de jeugdgezondheidszorg, november 2017.

06
nov
2017

smaakontwikkeling bij kinderen

'Kinderen leren waarderen wat ze krijgen aangeboden'

Hoe ontwikkelt smaak zich bij een kind? Zijn er genetische of culturele verschillen in smaakontwikkeling? Wat vinden kinderen lekker, wat niet? En hoe komt dat? Prof. dr. Kees de Graaf, hoogleraar Sensoriek en Eetgedrag aan de Wageningen Universiteit (WUR), doet onderzoek naar smaak en eetgedrag bij kinderen en volwassenen.

[...]

Gepubliceerd in Baby's Digest nr. 30, magazine voor professionals in de jeugdgezondheidszorg, november 2017.

 

01
nov
2017

De nieuwe visitatiemethodiek

Van externe waakhond naar adviserende consulent

De nieuwe visitatiemethodiek maakte al eerder onderdeel uit van de kwaliteitsvisitaties. Met de nieuwe kwaliteitsnormen, die sinds dit jaar van kracht zijn, is de cirkel rond. Vakgroepen kunnen hun functioneren nu toetsen aan de hand van nieuwe kwaliteitsnormen. 'Het is een mooi samenhangend geheel geworden,' zegt Jelle de Kruijk, voorzitter van de subcommissie Visitatie, onderdeel van de NVN-commissie Kwaliteit. 

[...]

Gepubliceerd in De Neuroloog nr. 5, uitgave i.s.m. de Nederlandse Vereniging voor Neurologie, oktober 2017.

29
oct
2017

Sukru Genco zet zich in voor verdere implementatie van lichte sedatietechnieken

'De voordelen van lachgas zijn evident'

In 2012 kwam de richtlijn Procedurele sedatie en analgesie (PSA) bij kinderen gereed. Met de richtlijn moest de sedatie van kinderen buiten de operatiekamers beter én veiliger worden. We zijn nu vijf jaar verder. Hebben de aanbevelingen uit de richtlijn hun weg gevonden naar de klinische praktijk? Nee, helaas niet, zegt Sukru Genco, kinderarts in het Amsterdamse OLVG en voorzitter van de Stichting Kindersedatie Nederland. 

[...]

Gepubliceerd in Kinderarts & Samenleving nr. 4, verenigingstijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), oktober 2017.

20
oct
2017

Snelle behandeling, korte wachttijden, geen eigen risico

Eerstelijnszorg voor houdings- en bewegingsapparaat

Patienten met klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat moeten vanwege de oplopende wachttijden soms lang wachten voor ze in zorg komen bij de orthopeed in het ziekenhuis. In Friesland doen ze daar wat aan. Huisarts Jan Waling Huisman ziet in zijn anderhalvelijnspraktijk veel van deze patienten. Doordat zij snel bij hem terechtkunnen, ontlast hij de orthopeed én bespaart hij de zorgverzekeraar veel geld.

[...]

Gepubliceerd in De Eerstelijns nr. 7, oktober 2017. 

14
oct
2017

Saskia de Wildt pleit voor goed geneesmiddelenonderzoek bij kinderen

Voor ieder kind een medicijn op maat

Sinds mei 2016 is Saskia de Wildt hoogleraar Klinische farmacologie in het RadboudUMC in Nijmegen. Personalized medicine vormt al twintig jaar de rode draad in haar carriere als kinderarts en wetenschapper. Haar doel: voor elke patiënt, kind én volwassene, een effectief en veilig geneesmiddel.

[...]

Gepubliceerd in Kinderarts & Samenleving 4, verenigingstijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), oktober 2017.

 

09
oct
2017

Nieuwe vormen van begeleiding hard nodig

Kanker overleven, en dan?

Steeds meer kankerpatiënten overleven de ziekte. Dat is goed nieuws, maar velen van hen hebben vervolgens hulp nodig om hun leven weer op de rit te krijgen. Ze kunnen dat niet alleen. Stichting OOK (Optimale Ondersteuning bij Kanker) werkt samen met een groep voorloperziekenhuizen aan nieuwe begeleidingsvormen om de kwaliteit van leven van deze patiënten te optimaliseren. Een van die ziekenhuizen is het Erasmus MC te Rotterdam.

[...]

Gepubliceerd in Oncologie Up-to-date nr. 5, magazine voor zorgprofessionals in de oncologie, oktober 2017.

Nieuwere artikelen 1 2 3 4 5 6 7 8 Oudere artikelen