07
april
2021

Het grootste stuk braakliggend land van Amsterdam

'We denken nooit aan onze daken, tenzij ze lekken'

Daken, je denkt er pas aan als ze lekken. Zonde, stelt Jan Henk Tigelaar van Rooftop Revolution. 'Vergroening, energieopwekking, waterberging, we kunnen zóveel doen met onze daken.'

[...]

Gepubliceerd in De Brug, krant voor Amsterdam-Oost en omstreken, april 2021.

29
maart
2021

Betere preventie van doodsoorzaak nummer 1

'Het gebeurt onder onze ogen, maar we zien het niet'

De afgelopen tien jaar is er sprake van een stijging in het aantal zelfdodingen onder jongeren. Hoe kan dat, en wat kunnen kinderartsen doen om het tij te keren? Ervaringsdeskundige Astrid van Vugt en kinderarts Ginny Nolles pleiten voor betere suïcidepreventie.

[...]

Gepubliceerd in Kinderarts & Samenleving, Tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), maart 2021.

23
maart
2021

De verbindende kracht van een sterke regio-organisatie

InEen Meerjarenvisie 2021 - 2024

Regionale samenwerking is de basis voor toekomstbestendige, persoonsgerichte huisartsen- en eerstelijnszorg dicht bij huis, stellen voorzitter Martin Bontje en directeur Anoeska Mosterdijk van InEen. Dat staat ook centraal in de InEen Meerjarenvisie 2021 - 2024. Door intensievere samenwerking en kortere lijnen in de regio neemt de slagkracht van de huisartsenzorg en de eerstelijn toe. De coronapandemie heeft laten zien hoe belangrijk dat is.

[...]

Gepubliceerd in De Eerstelijns, verenigingsmagazine van InEen, koepel van huisartsen en huisartsengroepen, maart 2021.

 

12
maart
2021

Nederlandse populatiestudie

Toename conditionele relatieve overleving bij patiënten met folliculair lymfoom

De conditionele relatieve vijfjaarsoverleving van patiënten met folliculair lymfoom neemt gestaag toe met elk overleefd jaar sinds de diagnose. Dat blijkt uit een Nederlandse populatiestudie die recent is gepubliceerd in Blood Cancer Journal. In deze studie, van promovenda Manette Dinnesssen (Integrale Kankercentra Nederland, IKNL) en collega's, is op basis van gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) de vijfjaarsoverleving in kaart gebracht. Een gesprek over deze studie met dr. Avinash Dinmohamed, IKNL en prof. dr. José Marie Kersten, hoogleraar Hematologie in het Amsterdam UMC.

Gepubliceerd op de IKNL-website en de nieuwsbrief R&D van het IKNL, maart 2021.

02
maart
2021

Kwaliteit

Werken aan eenheid van taal

Jarenlang bedachten de Nederlandse laboratoria hun eigen coderingen voor testbepalingen. Maar nu de data-uitwisseling van lab naar lab en van lab naar zorg in een stroomversnelling raakt, moeten deze coderingen beter met elkaar communiceren. De Nederlandse Labcodeset speelt daarbij een belangrijke rol. Laboratoriumspecialisten klinische chemie dienen hun interne labcoderingen te koppelen aan deze Labcodeset. En nee, het is niet verstandig om dat aan niet-klinisch chemici over te laten, stellen Dirk Bakkeren, Ruben Smeets en Feikje Hielkema-Raadsveld.

[...]

Gepubliceerd in Laboratoriumgeneeskunde nr. 1, verenigingsmagazine van de Nederlandse Vereniging van Klinisch Chemici (NVKC), maart 2021.

21
febr
2021

Online nascholen

Niet meer weg te denken in de huisartsenzorg

Online nascholen is niet meer weg te denken in de huisartsenzorg. Tot begin vorig jaar werden vooral fysieke nascholingen georganiseerd, nu vinden bijna alle nascholingen online plaats. Een must, want ook in coronatijd is bijblijven in je vak en op peil houden van deskundigheid noodzakelijk. Maar wat betekent dit voor de organisator, spreker en deelnemer?

[...]

Gepubliceerd in De Eerstelijns, verenigingsmagazine van InEen, landelijke koepel van huisartsen en huisartsengroepen, februari 2021.

11
febr
2021

Small island, great place

'Het is een enorm gebouw, maar met een menselijke maat'

De City Campus vormt de apotheose van de ontwikkeling van het Oosterdokseiland. Dat betekent de voltooiing van een bijzondere gebiedsontwikkeling met een stedelijk programma, vertelt Jeroen Galle, namens BPD opdrachtgever voor de City Campus van Booking.com.

Gepubliceerd op Oosterdokseiland.nl, januari 2021.

 

 

04
febr
2021

Praktijkcasuïstiek

De meerwaarde van allergeenspecifieke immuuntherapie

Het bestaat als behandeling al zo'n 100 jaar, maar nog steeds vormt allergeenspecifieke immuuntherapie geen standaard therapeutische optie in de behandeling van patiënten met instabiel astma of ernstige luchtweg- of allergene klachten. Ten onrechte, stelt dr. Hanneke Oude Elberink, internist-allergoloog bij de afdeling Allergologie van het UMC Groningen (UMCG). Drie praktijkcasussen waaruit de kracht en effectiviteit blijkt van immuuntherapie.

[...]

Gepubliceerd in PUF, het vakblad over inhalatietherapie en behandeling bij (ernstig) astma, COPD en allergie, februari 2021.

27
jan
2021

Positieve gezondheid

Een bredere blik, een ander gesprek

Positieve Gezondheid vindt steeds meer zijn weg naar de huisartsenpraktijk. Terecht, stellen Femke de Wit en Stefanie Mouwen van Vilans, kenniscentrum voor langdurige zorg, want patiënten zijn meer dan alleen hun medische klachten. Toch gaat de implementatie van Positieve Gezondheid niet vanzelf, dat vraagt commitment van alle betrokken zorgverleners.

[...]

Gepubliceerd in De Eerstelijns nr. 8, verenigingsmagazine van InEen, landelijke koepel van huisartsen en huisartsengroepen, januari 2021.

19
jan
2021

CGRP-antilichamen

'Dit is een revolutie in de migrainezorg'

Het is nog afwachten of ze vergoed gaan worden in Nederland, maar de eerste behandelresultaten met CGRP-antilichamen bij migrainepatiënten zijn veelbelovend. Toch is meer onderzoek nodig naar hun vasculair risicoprofiel. Dr. Hans Carpay, neuroloog in het Tergooi ziekenhuis in Hilversum, en dr. Antoinette Maassen van den Brink, farmacoloog in het ErasmusMC, over kansen én risico's van de CGRP-remmers.

[...]

Gepubliceerd in De Neuroloog nr. 6, uitgave i.s.m. de Nederlandse Vereniging voor Neurologie, januari 2021.

Nieuwere artikelen 1 2 3 4 5 6 7 8 Oudere artikelen