11
maart
2019

Bewegen

Kinderen met een kantoorbaan, ze bestaan.. 

Kinderen en jongeren zitten steeds meer uren per dag. Dat is ongezond. Meer dan 11 uur zitten per dag verhoogt de kans op vroegtijdig overlijden met 40 procent. Kinderen moeten dus meer in beweging komen. Maar hoe? Met het lesprogramma Zit met Pit stimuleert Yvonne van Hoorn basisscholen om meer aandacht te besteden aan bewegen op school en in de klas.

[...]

Gepubliceerd in Baby's Digest nr. 1, magazine voor zorgverleners in de jeugdgezondheidszorg, maart 2019.

 

04
maart
2019

Schadelijke gevolgen van fijnstof

Kunnen kinderartsen een rol spelen bij het Schone Lucht Akkoord?

Vier procent van de ziektelast in Nederland wordt veroorzaakt door luchtverontreiniging. Daarmee is het, na roken, één van de belangrijkste risicofactoren. Vooral kwetsbare groepen zoals kinderen en ouderen lopen gevaar. Om de luchtverontreiniging te verminderen, werkt de overheid aan een Schone Lucht Akkoord. Wat kunnen de kinderartsen ondertussen doen? Marjon Drijver, secretaris van de Gezondheidsraadcommissie Luchtkwaliteit, heeft wel enkele suggesties.

[...]

Gepubliceerd in Kinderarts & Samenleving nr. 1, verenigingstijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), februari - maart 2019. 

25
febr
2019

Kinder- en jeugdpsychiater Manon Hillegers maakt de balans op:

'We krijgen een hele generatie kinderen te laat in het vizier'

De scheiding van de kinder- en jeugdpsychiatrie van haar moederspecialisme, de psychiatrie, de loskoppeling met de kindergeneeskunde, vertraging in de verwijzingen van kinderen en jongeren met ernstige psychiatrische problematiek, de schadelijke effecten van postcodezorg voor kind en ouders.. De waslijst aan problemen door de overgang van kinder- en jeugdpsychiatrie naar de Jeugdwet is onuitputtelijk. Dat kan zo niet langer, vindt Manon Hillegers, hoogleraar en kinder- en jeugdpsychiater in het ErasmusMC. Ze is daarom blij dat kinderartsen en kinder- en jeugdpsychiaters samen optrekken om de zorg voor kinderen met psychiatrische problemen te verbeteren.

[...]

Gepubliceerd in Kinderarts & Samenleving nr. 1, verenigingstijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, februari - maart 2019.

17
febr
2019

Duiding

'Vrijwel alle grote ziekten laten afwijkingen in de eiwitglycosylering zien'

Eiwitglycosylering is voor velen nog steeds een onontgonnen gebied. Maar dat verandert snel, stelt prof. dr. Dirk Lefeber, sinds 1 juli 2018 hoogleraar Glycosyleringsziekten in de Neurologie aan het RadboudUMC in Nijmegen. Lefeber doet onderzoek naar eiwitglycosylering bij diverse erfelijke ziekten. Hij is ervan overtuigd dat eiwitglycosylering een goede biomarker is voor het opsporen van ziekteprocessen.

[...] 

Gepubliceerd in Laboratoriumgeneeskunde nr. 1, februari 2019.

09
febr
2019

European Respiratory Society 2018

28e ERS-congres in Parijs: Elke ademt telt

Nieuwe preventieve inzichten, nieuwe diagnostische handvatten, nieuwe behandelopties en veel nieuw en baanbrekend wetenschappelijk onderzoek in de long- en luchtweggeneeskunde: 2018 was een rijk jaar. Het leverde vier fantastische en overvolle congresdagen op tijdens de 28e editie van het jaarcongres van de European Respiratory Society (ERS) in Parijs, van 15 tot 19 september 2018.

[...]

ERS-congresverslag, in opdracht van Novartis Pharma B.V. en in samenwerking met Cross Media Nederland, gepubliceerd: januari - februari 2019. 

03
febr
2019

Kindermishandeling

Als een kind mishandeld wordt

Ondanks alle toegenomen aandacht de afgelopen jaren zijn er nog steeds te veel kinderen die in onveiligheid opgroeien. Om daar iets aan te doen, is per 1 januari 2019 de vernieuwde Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht, vertelt Brita de Jong, kinder- en jeugdarts bij Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) en Veilig Thuis Friesland.

[...]

Gepubliceerd in Baby's Digest (Special Oranjewoud-Conferentie), magazine voor zorgprofessionals in de jeugdgezondheidszorg (JGZ), januari 2019. 

28
jan
2019

Vooruitblik op nieuwe richtlijn MS

Wel doelmatig voorschrijven, geen blinde substitutie

Voor de behandeling van MS komen er steeds meer nieuwe immuunmodulerende middelen op de markt. Maar hoe zet je die in? En wie bepaalt of je kunt overstappen op een generiek middel? Erwin Hoogervorst en Brigit de Jong werken hard aan de nieuwe modulaire richtlijn MS, die neurologen een handvat moet bieden bij hun klinische beslissingen.

[...]

Gepubliceerd in De Neuroloog, uitgave i.s.m. de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN), januari 2019.

22
jan
2019

Laboratoriumgeneeskunde

'Pas als je duiding geeft aan de getallen, voeg je waarde toe'

Steeds meer huisartsen delen via hun online patiëntenportaal de laboratoriumuitslagen met hun patiënten. Die worden hierdoor beter geïnformeerd, is de veronderstelling. Maar kunnen patiënten deze data wel interpreteren als ze er geen verdere uitleg bij krijgen? Saltro is tot nu toe het enige diagnostische centrum in Nederland dat duiding geeft aan de getallen. 'We willen de patiënt empoweren.'

[...]

Gepubliceerd in Laboratoriumgeneeskunde, december 2018 - januari 2019.

13
jan
2019

Cornelis Vreeswijk-Gala

Verbluffende Vreeswijk-vertolkingen op Thuishavensamba

Het was één van de meest bijzondere Cornelis Vreeswijk-gala's van de afgelopen jaren, het Cornelis-Vreeswijk-gala 2012 in de Stadsschouwburg Velsen, ter gelegenheid van zijn 25e sterfjaar. Omdat financiering ontbrak voor een documentaire, en omroepen geen interesse toonden, bleef de muziek- en filmregistratie van dat gala daarna zes jaar op de plank liggen. Maar vergeten werd het nooit. Nu is het zover: eind 2018 verscheen de CD-DVD-registratie Thuishavensamba van het Cornelis Vreeswijk-Gala 2012, dankzij financiële steun van het Cornelis Vreeswijk Genootschap. Laurens Joensen en Murk-Jaep van der Schaaf, als respectievelijk organisator van het Gala en documentairemaker verantwoordelijk voor deze bijzondere muziekproductie, over hun liefde voor Vreeswijk én de muziek.

[...]

Gepubliceerd in De Pijpendraaier, ledenblad van het Cornelis Vreeswijk Genootschap, januari 2019 + in New Folk Sounds, online magazine voor folk- en wereldmuziek, februari 2019.

02
jan
2019

Administratielast

Geschrapt!

Iedere medisch specialist wil de beste zorg leveren. Normen waar die zorg aan moet voldoen horen daarbij, evenals het toetsen ervan. Maar hoe voorkom je dat de kwaliteitsnormen zich opstapelen, visitaties elkaar overlappen en de artsen kostbare tijd verliezen aan administratielast en dubbel werk?

[...]

Gepubliceerd in De Medisch Specialist nr. 4, uitgave van de Federatie Medisch Specialisten, januari 2019.

Nieuwere artikelen 1 2 3 4 5 6 7 8 Oudere artikelen