06
maart
2018

Park op de kop van Java: géén festivals

Brug naar Noord speelt een cruciale rol

De kop van Java-eiland wordt een stadspark, in combinatie met de nieuwe brug naar Amsterdam-Noord een rust- en ontmoetingsplek voor alle Amsterdammers. Wethouder Eric van der Burg (Ruimtelijke Ordening, VVD) en Maarten Kloos, voorzitter van de Adviescommissie Kop van Java-eiland, over een uniek huwelijk tussen een park en een brug.

[...]

Gepubliceerd in De Brug, krant voor Amsterdam-Oost en omstreken, maart 2018

27
febr
2018

Betere samenwerking, betere ervaren kwaliteit van zorg en betere gezondheid

Longzorg gestuurd op uitkomsten

De zorgverleners in Nijkerk waren pioniers toen ze drie jaar geleden samen met zorgverzekeraar Zilveren Kruis besloten om in de eerstelijnslongzorg niet langer te sturen op productie, maar op uitkomsten. De resultaten van de pilot, die eind 2017 is afgesloten, zijn positief.

[...]

Gepubliceerd in De Eerstelijns nr. 1, magazine voor zorgverleners in de eerstelijn, februari 2018.

20
febr
2018

Terwijl de rest van Nederland slaapt...

De magie van de Erasmusbrug in de nacht

De sirenes gaan aan. Het diepblauw van de zwaailichten weerkaatst tegen de verkeersborden van de Rotterdamse binnenstad. Verder is alles stil. Rotterdam slaapt. Slechts een enkele fietser of automobilist kruist het pad van de voortsnellende ambulance. Jessica Diteweg en Bart Sanberg, respectievelijk ambulanceverpleegkundige en ambulancechauffeur bij AmbulanceZorg Rotterdam Rijnmond (AZRR), zijn op weg naar een woning in Barendrecht, net ten zuiden van Rotterdam. Een 112-melding over een 19-jarige jongen met pijn op de borst, hartkloppingen, zweten, braken, diarree en dreigend bewustzijnsverlies.

[...]

Gepubliceerd in V&VN Magazine nr. 1, magazine van de Beroepsvereniging voor Verzorgenden en Verpleegkundigen, februari 2018.

 

13
febr
2018

Grote verwachtingen voor het Prinses Máxima Centrum

Alle kinderoncologische zorg onder één dak

In mei 2018 opent het Prinses Máxima Centrum in Utrecht zijn deuren. De concentratie van de kinderoncologische zorg in Nederland is daarmee een feit. Op welke manier zal de komst van het nieuwe expertisecentrum leiden tot betere behandeling van kinderen met kanker? Max van Noesel en Natasja Dors, kinderoncologen in het nieuwe ziekenhuis, over de ambities van een nieuwe zorgaanbieder in de kinderoncologie.

[...]

Gepubliceerd in Kinderarts & Samenleving nr. 1, verenigingstijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), februari 2018.

09
febr
2018

Substitutiepilot echografie bewegingsapparaat in Zuid-Limburg wordt opgeschaald

'De echografie heeft een hoge diagnostische waarde'

Kaderhuisartsen Bewegingsapparaaat zorgen voor verlaging van het aantal verwijzingen naar de tweede lijn. De inzet van de echografie in de huisartsenzorg draagt daaraan bij. Het leidt tot betere diagnostiek en meer gerichte verwijzingen, leggen kaderhuisartsen Ramon Ottenheijm en Darian Shackleton uit.

[...]

Gepubliceerd in De Eerstelijns nr. 1, magazine voor zorgverleners in de eerstelijn, januari 2018.

05
febr
2018

Profylaxebeleid

Vitamine K-profylaxe bij borstgevoede zuigelingen

Nog steeds worden te veel pasgeborenen in Nederland getroffen door een vitamine K-deficïentiebloeding, ook hersenbloedingen. Het wordt daarom tijd dat de minister van VWS besluit tot verdere verhoging van de vitamine K-profylaxe bij pasgeborenen, stelt Henkjan Verkade, kinderarts in het UMC Groningen.

[...]

Gepubliceerd in Baby's Digest, magazine voor zorgverleners in de jeugdgezondheidszorg, januari - februari 2018.

23
jan
2018

Kop Java-eiland wordt groene oase in het IJ

'Geen van de andere plannen was goed genoeg voor de mooiste plek van Amsterdam'

Na jaren nadenken heeft de gemeente Amsterdam een knoop doorgehakt. Wat haar betreft wordt de kop van Java-eiland een stadspark met allure. Dit voorjaar bespreekt de gemeenteraad de voorstellen voor de definitieve bestemming van het laatste onbebouwde stukje Oostelijk Havengebied.

[...]

Gepubliceerd in De Brug, krant voor Amsterdam-Oost en omstreken, januari 2018.

17
jan
2018

Preconceptiezorg

Ontwikkeling in het vroege leven, belangrijk voor later

Het Rotterdamse Generation R onderzoek naar de gezondheid van kinderen is internationaal uniek. De studie levert nieuwe inzichten op over wat nodig is voor een optimale ontwikkeling van de foetus in de baarmoeder. Ondertussen is Generation R Next, de opvolger van Generation R, eveneens van start gegaan.

[...]

Gepubliceerd in Baby's Digest, magazine voor zorgverleners in de jeugdgezondheidszorg, januari 2018.

 

15
jan
2018

Interview

'Ik ben een doe-onderzoeker, geen papier-onderzoeker'

Op 12 juli 2017 promoveerde Loek van der Heide, docent en onderzoeker bij Zuyd Hogeschool in Heerlen, op haar proefschrift naar dynamische armondersteuningen. Maar haar proefschrift gaat over veel meer dan dat. Want het hoofdonderwerp van haar promotieonderzoek vormen de talrijke knelpunten in de verstrekking van hulpmiddelen aan cliënten,

[...]

Gepubliceerd in Ergotherapie Magazine nr. 6, verenigingsmagazine van Ergotherapie Nederland, december 2017 - januari 2018.

08
jan
2018

Adolescentenzorg

Transitie naar volwassenenzorg

De overgang van kinder- naar volwassenenzorg verloopt stroef in Nederland. Betere samenwerking is daarom nodig. Daarnaast is het belangrijk om de jongeren partner in de zorg te maken. Een goede transitie komt anders nooit van de grond.

[...]

Gepubliceerd in Baby's Digest, magazine voor zorgverleners in de jeugdgezondheidszorg, januari 2018.

 

Nieuwere artikelen 1 2 3 4 5 6 7 8 Oudere artikelen