Nederlandse populatiestudie

24
febr
2020

Advance care planning

In gesprek met kwetsbare oudere

Hoe moet met een kwetsbare oudere worden omgegaan wanneer diens conditie verder verslechtert? Nog diagnosticeren en behandelen? En wat is voor de oudere zelf belangrijk in de laatste levensfase? Het is raadzaam het gesprek over proactieve zorgplanning bijtijds te voeren met patiënt en familie, stelt Doede Veltman, specialist Ouderengeneeskunde.

[...]

Gepubliceerd in De Eerstelijns nr. 1, magazine voor zorprofessionals in de eerstelijns, februari 2020.

 

17
febr
2020

Richtlijn Vluchtelingkinderen in de maak

Gelijke rechten op goede gezondheidszorg

In Nederland geboren kinderen kunnen rekenen op goede zorg, al vanaf de zwangerschap van de moeder. Voor vluchtelingkinderen, die vaak pas op latere leeftijd naar Nederland komen, ligt dat ten dele anders. De multidisciciplinaire richtlijn Vluchtelingkinderen heeft daarom als doel dat deze kinderen net als Nederlandse kinderen onderzocht worden op mogelijke gezondheidsrisico's, vertelt Albertine Baauw, voorzitter van de multidisciplinaire werkgroep Vluchtelingkinderen. 

[....]

Gepubliceerd in Kinderarts & Samenleving nr. 1 (Special De kwetsbare patiënt), magazine van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), februari 2020.

10
febr
2020

Trombo-elastografie

Trombo-elastografie slaat brug tussen lab en kliniek

Een snellere testuitslag, méér informatie, minder gezondheidsrisico's, kosteneffectiviteit én een betere communicatie tussen de laboratoriumspecialist en de zorgverlener aan het bed van de patiënt. De voordelen van trombo-elastografie als diagnosticum bij patiënten met massale bloedingen zijn talrijk, stelt dr. ir. Yvonne Henskens, laboratoriumspecialist klinische chemie en hematologie bij het Centraal Diagnostisch Laboratorium van Maastricht Universitair Medisch Centrum (UMC+).

Gepubliceerd in Laboratoriumgeneeskunde, uitgave voor de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC), februari 2020.

03
febr
2020

Booking.com

City Campus wordt groene stadsoase

De bouw van de City Campus, het nieuwe hoofdkantoor van Booking.com op de kop van het Oosterdokseiland, vordert gestaag. Maar niet alleen aan de buitengevel gebeurt veel, ook over het interieur wordt intussen hard nagedacht.

[...]

Gepubliceerd in ODE-magazine nr. 3, januari 2020.

27
jan
2020

Ook lood in drinkwater Oost

'Een kort geding winnen we op onze sloffen'

In een woonblok aan de Kramatweg in Amsterdam-Oost zijn verhoogde concentraties lood aangetroffen in het drinkwater door nog aanwezige loden leidingen. De bewoners eisen van verhuurder Rappange dat deze leidingen verwijderd worden. "Weigert die dat, dan spannen we een kort geding aan."

[...]

Gepubliceerd in De Brug, krant voor Amsterdam-Oost en omstreken, januari 2020.

20
jan
2020

Esther Agricola

'Het Oosterdokseiland is een huzarenstukje'

Esther Agricola is als directeur Ruimte & Duurzaamheid van de gemeente Amsterdam nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van het Oosterdokseiland. Wat is volgens haar het unieke karakter van het eiland? En hoe ziet ze de verdere toekomst ervan voor zich?

[...]

Gepubliceerd in ODE-magazine, winter 2019/2020.

13
jan
2020

Interview met Margriet Pol, promovenda

'Met de sensoren voelen ouderen zich veilig'

Ouderen die na een gebroken heup gevolgd worden met bewegingssensoren in hun huis en daarnaast coaching door een ergotherapeut krijgen, herstellen beter dan ouderen die alleen geriatrische revalidatie of coaching krijgen. Het is de uitkomst van het promotieonderzoek van Margriet Pol, docent en onderzoeker bij de opleiding Ergotherapie van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Op 5 februari 2019 promoveerde ze op haar onderzoek.

[...]

Gepubliceerd in Ergotherapie Magazine nr. 6, verenigingsmagazine van Ergotherapie Nederland, december 2019/januari 2020.

06
jan
2020

MAECON

De tijd is rijp om therapie-ontrouw aan te pakken

Ondanks alle inspanningen is de afgelopen jaren weinig vooruitgang geboekt op het gebied van therapietrouw. Het Medication Adherence Expertise Center Of the Netherlands (MAECON) in Groningen wil daarin verandering brengen. 18 november 2019 organiseerde MAECON haar eerste jaarsymposium Therapietrouw. Dr. Job van Boven, universitair docent Doelmatig geneesmiddelgebruik in het UMC Groningen én initiatiefnemer van MAECON, over de noodzaak van multidisciplinaire samenwerking om therapie-ontrouw verder terug te dringen.

[...]

Gepubliceerd in PUF, het vakblad over inhalatietherapie en behandeling bij (ernstige) astma, COPD en allergie, jaargang 1, nr. 4, december 2019 - januari 2020.

27
dec
2019

Brug over het IJ komt er voorlopig niet

'Een veerpont is veel onveiliger'

De gemeente Amsterdam, het Rijk en de provincie Noord-Holland zijn er onderling niet uitgekomen, een geschil dreigde. De beoogde Javabrug, een vaste verbinding over het IJ voor fietsers en voetgangers, komt er voorlopig niet, áls hij er al komt. Een onafhankelijke commissie beraadt zich nu over deze kwestie. "Dit is onbehoorlijk bestuur," stelt Bas Kok, brugvoorvechter en auteur van Oerknal aan het IJ.

[...]

Gepubliceerd in De Brug, krant voor Amsterdam-Oost en omstreken, december 2019.

 

16
dec
2019

Spierziekten Centrum Nederland

'Internationaal is men jaloers op hoe wij dit hebben georganiseerd'

Sinds 2017 bestaat het Spierziekten Centrum Nederland (SCN), het samenwerkingsverband van artsen en onderzoekers uit de zeven academische centra die gespecialiseerd zijn in neuromusculaire ziekten. Dr. Anneke van der Kooi, neuroloog in het Amsterdam UMC, locatie AMC, en voorzitter van het SCN, over de kracht van samenwerking én de razendsnelle ontwikkelingen in een bijzonder werkveld van de neurologie. 

[...]

Gepubliceerd in De Neuroloog nr. 6, uitgave in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN), december 2019.

 

Nieuwere artikelen 1 2 3 4 5 6 7 8 Oudere artikelen