Nederlandse populatiestudie

04
nov
2020

Uit de praktijk

'Iedere patiënt heeft recht op een goede inhalatie-instructie'

Ondanks alle inspanningen van de afgelopen jaren, neemt het percentage gemaakte fouten bij het gebruik van inhalatiemedicatie nauwelijks af. Meer inhalatie-instructies, betere controle en monitoring, en de patiënt niet lastigvallen met meerdere inhalatietechnieken kunnen helpen om het aantal fouten verder omlaag te brengen, stelt Titia Klemmeier, longverpleegkundige bij het Martini Ziekenhuis in Groningen en coördinator van Stichting Inhalatie Medicatie Scholing (IMIS).

[...]

Gepubliceerd in PUF nr. 3, het vakblad over inhalatietherapie en behandeling van (ernstig) astma, COPD en allergie, november 2020.

 

27
oct
2020

Hybride en online congressen zijn er en ze gaan niet meer weg

'Corona dwingt ons om flexibel te zijn'

Dat het organiseren van symposia en congressen in de huidige coronatijd weerbarstig is, blijkt wel uit recente ontwikkelingen rondom de 26e Oncologiedagen, de NVMO-congresdag en de algemene ledenvergadering van de NVMO. Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen in het land, vormden projectdirecteur Pepijn Klerkx van Congress-Care en NVMO-bestuurslid dr. ing. Sjoerd Hovenga samen met collega's deze NVMO-bijeenkomsten in korte tijd om van hybride naar volledig virtueel te volgen meetings. 

[...]

Gepubliceerd in Medische Oncologie nr. 8, uitgave voor de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO), oktober 2020. 

 

19
oct
2020

Opleiding

Groot verschil in Europese neurologieopleidingen

Er zijn grote verschillen in duur en inhoud tussen de opleidingen neurologie in de verschillende Europese landen. Dat blijkt uit het dit voorjaar gepubliceerde onderzoek van neuroloog Matthijs van der Meulen en zijn Duitse collega  Nina Kleineberg.

[...]

Gepubliceerd in De Neuroloog nr. 5, uitgave i.s.m. de Nederlandse Vereniging voor Neurologie, oktober 2020.

12
oct
2020

Investeren in bewegen

'Een gezamenlijke verantwoordelijkheid'

Door meer te bewegen voelen mensen met diabetes zich fitter, neemt hun gewicht af en hebben ze soms zelfs geen medicatie meer nodig. Alle reden om volop in te zetten op beweeginterventies bij deze doelgroep, stelt Bas van de Goor, oud-volleybalinternational en oprichter van de Bas van de Goor Foundation.

[...]

Gepubliceerd in De Eerstelijns nr. 6, magazine voor huisartsen, huisartsenpraktijken en zorggroepen, oktober 2020.

 

 

03
oct
2020

Corona in Amsterdam-Oost

'Ik wist niet dat er zoveel verborgen armoede was'

Corona heeft veel bewoners in Oost getroffen. Buurtinitiatieven zoals dat van stichting Veerkrachtig Betondorp proberen de ergste nood te lenigen.

[...]

Gepubliceerd in De Brug, krant voor Amsterdam-Oost en omstreken, oktober 2020.

 

25
sept
2020

Aangescherpte bezoekregeling

'De emotionele belasting voor ouders en kind was enorm'

Kinderen en ouders konden elkaar tijdens de coronacrisis niet altijd bezoeken. Ook in de zorg voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking speelde dat. Francesca Snoeijen, arts Verstandelijke Gehandicapten (AVG) bij Academisch Centrum voor Epileptologie Kempenhaeghe en medisch coördinator voor de kindergroepen tijdens de coronacrisis, zag hoeveel pijn dat deed.

[...]

Gepubliceerd in Kinderarts & Samenleving, Special COVID-19, Tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), september 2020.

11
sept
2020

Ervaringen tijdens de COVID 19-crisis

'We zijn langs de rand van de afgrond gegaan'

Maatregelen zijn versoepeld en ziekenhuizen hebben weer ruimte om reguliere zorg te verlenen. De piek van de coronacrisis ligt achter ons, maar vergeten is hij allerminst. Hoe kijken kinderartsen terug op de coronatijd, en wat hopen ze ervan te leren voor de toekomst? Vier kinderartsen over hun ervaringen tijdens de coronapiek.

[...]

Gepubliceerd in Kinderarts & Samenleving, Special COVID-19, Tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), september 2020.

05
sept
2020

Subcutane immuuntherapie in coronatijd

'De behandelingen moesten doorgaan'

Kon de immuuntherapie voor patiënten met inhalatieallergie ten tijde van de coronacrisis worden voortgezet of niet? Ja, vonden de behandelaren unaniem, en patiënten waren er blij mee. Dr. Hanneke Oude Elberink, allergoloog bij het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), kijkt met tevredenheid terug op alle gemaakte behandelkeuzes. 

[...]

Gepubliceerd in PUF nr. 2, het vakblad over inhalatietherapie en behandeling bij (ernstige) astma, COPD en allergie, september 2020.

 

26
aug
2020

De noodzaak voor hogere tarieven voor de ergotherapie

'Ik verwacht een beter tarief dat recht doet aan het werk van ergotherapeuten'

Dit voorjaar verscheen het kostenonderzoek Paramedische zorg, als onderdeel van de bestuurlijke afspraken Paramedische zorg 2019 - 2022. De uitkomst van het onderzoek bevestigt wat ergotherapeuten allang dachten: de tarieven voor de ergotherapie zijn te laag. Theo van der Bom, directeur van Ergotherapie Nederland, verwacht dat zorgverzekeraars op basis van dit kostenonderzoek met hogere tariefvoorstellen zullen komen. 

[...]

Gepubliceerd in Ergotherapie Magazine nr. 4, verenigingsmagazine van Ergotherapie Nederland, augustus 2020.

17
aug
2020

Co-morbiditeit met verstandelijke beperking

'Kijk nooit in je eentje'

Patiënten met een verstandelijke beperking hebben een verhoogd risico op epileptische aanvallen. Een goede diagnostiek en behandeling daarvan is bij hen vaak ingewikkelder dan bij een gezonde populatie, stelt dr. Francesca Snoeijen, arts verstandelijk gehandicapten (AVG) in Kempenhaeghe, academisch centrum voor epileptologie. Een multidisciplinaire aanpak is daarom noodzakelijk.

[...]

Gepubliceerd in De Neuroloog nr. 4, uitgave i.s.m. de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN), augustus 2020.

Nieuwere artikelen 1 2 3 4 5 6 7 8 Oudere artikelen