Nederlandse populatiestudie

09
dec
2019

Evaluatie darmkankerscreening

Op zoek naar één gemeenschappelijke standaard

Eind 2019 zijn alle vrouwen en mannen van 55 tot en met 75 jaar, de doelgroep, uitgenodigd voor de darmkankerscreening. De RIVM-programmacommissie die de screening monitort, zal dan ook een evaluatie voorbereiden. Hoe verloopt ondertussen de screeningsuitvoering in de laboratoria? En hoe is de internationale standaardisering van de screeningstest geregeld? Monique de Groot en Marieke Frasa, als laboratoriumspecialisten betrokken bij uitvoering en beleid van de darmkankerscreening, over successen én aandachtspunten bij de screening.

[...]

Gepubliceerd in Laboratoriumgeneeskunde nr. 5, uitgave voor de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC), december 2019.

03
dec
2019

Culturele buurtloods QRU op Cruquiuseiland

'Dit soort plekken zijn nodig in de stad'

QRU, de culturele buurtloods aan de Cruquiusweg, bestaat tweeënhalf jaar. Sinds een half jaar zit het in een oude opslagplaats van een metaalfabriek, maar ook die locatie is slechts tijdelijk. Terwijl Amsterdam ontmoetingsplekken als QRU hard nodig heeft, stellen initiatiefnemers Lianne van Alphen en Ricardo van den Heuvel.

[...]

Gepubliceerd in De Brug, krant voor Amsterdam-Oost en omstreken, december 2019.

26
nov
2019

Ketenzorg van OZIS naar LSP

Overgangsjaar nadert

Het gebruiksrecht van OZIS op de OZIS Ketenzorg Standaard stopt per 1 januari 2020. De gegevensuitwisseling voor ketenzorg kan dan overgaan op LSP Ketenzorg. Om die transitie op tijd te laten slagen, moeten alle betrokken partijen - huisartsen, zorggroepen, de VZVZ én de HIS- en KIS-leveranciers - nog een flinke inspaning leveren.

[...]

Gepubliceerd in De Eerstelijns nr. 7, magazine voor zorgprofessionals in de eerstelijns, november 2019.

 

18
nov
2019

Regionale ICT-visie

Sleutelrol in gevaar zonder digitale transformatie

Vanuit het Hoofdlijnenakkoord huisartsenzorg is vijftig miljoen euro beschikbaar voor regionale ict-plannen in zorggroepen en huisartsenpraktijken. Maar hoe stel je zo'n plan op, hoe zorg je voor voldoende kennis en kunde, en hoe motiveer je de gemiddelde huisarts om hierin te investeren? Twee zorggroepen vertellen over hun ervaringen.

[...]

Gepubliceerd in De Eerstelijns nr. 7, magazine voor zorgprofessionals in de eerstelijn, november 2019. 

 

08
nov
2019

Oprichting Vereniging Medische Staf

'Wij willen de continuïteit waarborgen'

Psychiaters hebben steeds vaker het gevoel dat ze geen invloed kunnen uitoefenen op het beleid van de ggz-instelling. De oprichting van een medische staf kan dan helpen om psychiaters wél een stem te geven binnen de organisatie. Om te voorkomen dat zo'n medische staf na korte tijd weer verdwijnt, kiest de Parnassia Groep, regio Haaglanden voor de oprichting van een Vereniging Medische Staf.

[...]

Gepubliceerd in De Psychiater nr. 7, uitgave in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), november 2019.

01
nov
2019

Bewonersgroepen procederen tegen Sluisbuurt

'Met hoge slanke torens krijg je geen leefbare wijk'

De bouw van de eerste woningen op de Sluisbuurt staat gepland in 2020. Maar de Raad van State buigt zich momenteel over de bezwaren van vier groepen klagers, waaronder de groep van Saar Boerlage, omwonende én activiste van het eerste uur.

[...]

Gepubliceerd in De Brug, krant voor Amsterdam-Oost en omstreken, oktober 2019.

 

22
oct
2019

Kleine prik, grote verandering

Uitbreiding hielprikscreening komt eraan

Eind 2020 moeten er 12 nieuwe ziekten zijn toegevoegd aan de neonatale hielprikscreening. Het eerste deel van de uitbreiding, de invoering van drie metabole of stofwisselingsziekten, ging in op 1 oktober 2019. De invoering van de andere ziekten volgt daarna. Wat betekent deze uitbreiding voor kinderen en ouders, voor professionals die de screening doen, en voor kinderartsen?

[...]

Gepubliceerd in Kinderarts & Samenleving nr. 3, verenigingstijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), oktober 2019.

13
oct
2019

Meer werkplezier met persoonsgerichte zorg

Eerst de patiënt, dan het ziektebeeld

Werkdruk en bureaucratie nemen alsmaar toe in de huisartsenpraktijk. Toch valt het werk nog steeds zó te organiseren dat huisarts, doktersassistent en praktijkondersteuner er meer plezier in hebben én de patiënt zich beter gehoord en begrepen voelt. Persoonsgerichte zorg kan daaraan bijdragen. 

[...]

Gepubliceerd in De Eerstelijns nr. 6, magazine voor zorgprofessionals in de eerstelijn, oktober 2019.

04
oct
2019

Yvonne Henskens, klinisch chemicus

Trombo-elastografie slaat brug tussen lab en kliniek

Een snellere testuitslag, méér informatie, minder gezondheidsrisico's, kosteneffectiviteit én een betere communicatie tussen klinisch chemicus en de zorgverlener aan het bed van de patiënt. Ja, de voordelen van trombo-elastografie als diagnosticum bij patiënten met massale bloedingen zijn talrijk, stelt dr. ir. Yvonne Henskens, klinisch chemicus en Clusterhoofd van de units voor hematologie, transfusie en hemostase van het Centraal Diagnostisch Laboratorium van Maastricht Universitair Medisch Centrum (UMC+).

[...]

Gepubliceerd in Laboratoriumgeneeskunde nr. 3, magazine in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Klinisch Chemici (NVKC), september - oktober 2019.

25
sept
2019

forensische psychiatrie

'Wij zijn er voor veiligheid en zorg, in die volgorde'

Een samenleving die de forensische psychiatrie kritisch volgt, nieuwe wetgeving, een nieuw opleidingsplan, en de (her-)oprichting van de NVvP-afdeling Forensische Psychiatrie. Er gebeurt veel in de forensische psychiatrie, weten Margot van Berkel, hoofd van het Nederlands Instituut Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) Noord-Holland, en dr. Sabine Roza, forensisch psychiater en opleider van het NIFP Zuid-Holland.

[...]

Gepubliceerd in De Psychiater nr. 6, uitgave i.s.m. de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), september 2019.

Nieuwere artikelen 1 2 3 4 5 6 7 8 Oudere artikelen