Eveline Wallenburg
Geplaatst op: 14-10-2022
Aantal keer bekeken: 434

Meer artikelen in deze categorie

21
mei
2024

Ongedocumenteerden in de zorg

'Iedereen heeft recht op zorg'

Onbekend zijn met de wet- en regelgeving, angst voor te veel administratieve rompslomp, bang dat je je schuldig maakt aan een strafbaar feit, er zijn veel redenen waarom huisartsen en ziekenhuizen ongedocumenteerden niet in zorg nemen. En dat terwijl er meer kan dan je denkt, stellen Amarylle van Doorn en Daan Frehe, ANIOS'en in respectievelijk OLVG en huisartsenpraktijk Gezondheidscentrum Oostpoort, beide in Amsterdam. Ze maakten er onderwijs over voor geneeskundestudenten.

[...]

Gepubliceerd op DOQ, site voor huisartsen en medisch specialisten, 17 mei 2024.

01
mei
2024

Addendum op Onderwijsraamwerk Palliatieve Zorg 2.0

Een herkenbare plek in het curriculum

In het studiejaar 2023 - 2024 was het Addendum op yhet Onderwijsraamwerk palliatieve zorg 2.0 voor het eerst beschikbaar voor de opleidingen tot Physician Assistant (PA), Verpleegkundig Specialist (MANP) en de Verpleegkundige Vervolgopleidingen (VVO). De vier O2PZ-projectleiders zijn blij met het behaalde resultaat. Verdere borging van het addendum is de volgende stap.

[...] 

Publicatie: O2PZ-magazine (Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg), Palliatieve zorg raakt iedereen, april 2024.

19
april
2024

Visie Eerstelijnszorg 2030

'De jeugdgezondheidszorg ontbreekt in de visie Eerstelijnszorg 2023'

Ron Boumans en Manons Arts zijn voorzitter en vicevoorzitter van Actiz Jeugd en respectievelijk directeur/bestuurder van Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Zuid-Holland West en Jong JGZ in Zuid-Holland Zuid. Beiden zijn kritisch op de Visie eerstelijnszorg 2030. Want de jeugd en de jeugdgezondheidszorg zijn daarin vergeten. 

[...]

Gepubliceerd op De Eerstelijns, online platform voor de eerstelijn en het sociaal domein, april 2024.

04
april
2024

Doorwerkingen van het slavernijverleden in de ggz

'We zijn allemaal doordrenkt van het slavernijverleden'

De tijd van de slavernij ligt achter ons, maar de psychosociale doorwerking ervan is nog overal voelbaar in de Nederlandse samenleving, constateert prof. dr. Alex van Stipriaan, emeritus-hoogleraar Caribische Geschiedenis en Cultuur. De psychiatrie behoort zich daarvan rekenschap te geven, stelt Glenn Helberg, vrijgevestigd transcultureel psychiater.

[...]

Gepubliceerd in De Psychiater nr. 2, uitgave i.s.m. de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, maart 2024.

27
maart
2024

Prof. dr. Marcel Verbeek

'Biomarkers helpen ons diagnoses vroegtijdig op te sporen'

Prof. dr. Marcel Verbeek, hoogleraar Translationeel onderzoek Neurodegeneratieve aandoeningen aan het Radboudumc/Radboud Universiteit in Nijmegen, is een van de sprekers op het NVKC-voorjaarscongres. Verbeek zal vertellen over zijn biomarkeronderzoek bij de ziekte van Parkinson.

(...)

Gepubliceerd in Laboratoriumgeneeskunde nr. 2, uitgave voor de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC), maart 2024.

18
maart
2024

Gezondheidsverschillen in regio Rijnmond

'We willen dat de data gaan leven'

De gezondheidsverschillen zijn groot in de regio Rijnmond. Hoe komt dat en wat kunnen huisartsen hieraan doen? Met Gezondheid in Zicht Datacoalitie Rijnmond sloegen Rijnmond Dokters, de regionale huisartsenorganisatie, Samergo, de Regionale Ondersteuningsstructuur en de afdeling Huisartsengeneeskunde van het Erasmus MC de handen ineen om hier meer zicht op te krijgen. Doel: met data-gedreven zorg de gezondheidsverschillen verkleinen in de Rotterdamse wijken.

[...]

Publicatie: InEen, magazine voor de eerstelijn, maart 2024.

11
maart
2024

Psychiater Thérese van Amelsvoort

'Zorg dat de hulpverlening goed geregeld is voor jongeren'

De zorgverlening voor jongeren met psychische problemen schiet tekort. De knip in de zorg bij achttien jaar speelt daarbij een belangrijke rol. Dat kan én moet beter, stelt Thérese van Amelsvoort, psychiater bij topklinisch Centrum Transitiepsychiatrie van ggz-instelling Mondriaan en hoogleraar Transitiepsychiatrie aan de Universiteit van Maastricht.

[...]

Gepubliceerd in De Psychiater nr. 1, uitgave i.s.m. de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, maart 2024.

22
febr
2024

Tolken terug in de zorg, alstublieft

'Eén landelijke oplossing maakt alles makkelijker'

In 2012 trok het ministerie van VWS de stekker uit de subsidie voor de landelijke tolkendiensten. Sindsdien worstelen zorgverleners en niet-Nederlandstalige cliënten in de zorg en het sociaal domein met het overbruggen van de taalbarriere. Dat moet anders, stelt Simone Goosen, campagneleider Tolken terug in de zorg, alstublieft. 'Als de communicatie niet goed verloopt, kan er geen passende zorg of ondersteuning geboden worden.'

[..]

Gepubliceerd in De Eerstelijns, online platform voor zorgprofessionals in de eerstelijnszorg en het sociaal domein, februari 2024. www.de-eerstelijns.nl

 

 

09
febr
2024

Amy Groenewegen

Spoort de huisarts straks actief hart- en vaatziekten vroegtijdig op?

Vroegtijdige opsporing van hart- en vaatziekten in de huisartsenpraktijk leidt tot eerdere onderkenning en diagnosticering van hartfalen, boezemfibrilleren en aandoeningen van de kransslagaders bij patiënten met CODP en diabetes. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Amy Groenewegen, huisarts in opleiding en onderzoeker bij het UMC Utrecht. 

Publicatie: DOQ, nieuwsite voor huisartsen en medisch specialisten, 9 februari 2024.

29
jan
2024

Prof. dr. Iris Sommer, hoogleraar Psychiatrie UMC Groningen

'Eet niet alleen voor jezelf, eet ook voor je microbioom'

Prof. dr. Iris Sommer, hoogleraar Psychiatrie en neuro-onderzoeker bij UMC Groningen (UMC Groningen) en auteur van het boek De bacterie en het brein, dat afgelopen najaar verscheen, doet onderzoek naar de relatie tussen darmflora en mentale gezondheid. 'Hoe gezonder het microbioom, hoe groter de kans op een goede mentale gezondheid.'

[...]

Gepubliceerd in Laboratoriumgeneeskunde nr. 1, verenigingsmagazine van de Nederlandse Vereniging voor Klinisch Chemici (NVKC), januari 2024.

Nieuwere artikelen 1 2 3 4 5 6 7 8 Oudere artikelen