Centrum voor Jeugd en Gezin

02
sept
2018

Interview met Gerard de Nooij, directeur en oprichter van Ongehinderd

'Toegankelijkheid wordt de maatschappelijke norm'

Sinds 2012 bestaat Ongehinderd, een social enterprise die als doel heeft om bij te dragen aan een toegankelijker Nederland voor mensen met een beperking. Teams van Ongehinderd, bestaande uit ergotherapeuten en bouwkundigen, adviseren gemeenten en bedrijven bij het toegankelijker maken van hun openbare gebouwen en voorzieningen, legt Gerard de Nooij uit, directeur en oprichter van Ongehinderd.

[...]

Gepubliceerd in Ergotherapie Magazine nr. 4, verenigingsmagazine van Ergotherapie Nederland, de beroepsvereniging van ergotherapeuten, september 2018.  

 

27
aug
2018

Marineterrein Amsterdam

De stadswerkplaats van Amsterdam

Bedenken, testen, toepassen, het zijn de trefwoorden van het Marineterrein. Want alleen door dat te blijven doen, bereid je je het beste voor op de toekomst, vertelt Liesbeth Jansen, directeur van Bureau Marineterrein Amsterdam.

[...]

Gepubliceerd in ODE Magazine nr. 2, zomer 2018.

 

21
aug
2018

Klacht, calamiteit en tuchtrecht

'We willen zien dat er geleerd wordt'

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ) krijgt jaarlijks bijna tweeduizend calamiteitenmeldingen vanuit de medisch-specialistische zorg. Al deze meldingen worden door de inspectie beoordeeld. Een aantal van de meldingen komt bij het team dat eigen inspectieonderzoek doet naar calamiteiten. Jan Haeck, zelf van origine internist-intensivist, is inspecteur en teamcoördinator. 'Slechts bij 0,7 procent van de calamiteitenmeldingen leggen wij het handelen van een professional ter toetsing voor aan de tuchtrechter.'

[...]

Gepubliceerd in De Neuroloog nr. 4, uitgave i.s.m. de Nederlandse Vereniging voor Neurologie, augustus 2018.

02
aug
2018

Baanbrekende programmeeropleiding op Marineterrein

'We houden de drempels zo laag mogelijk'

Op 24 september 2018 opent Codam zijn deuren op het Marineterrein. Met een baanbrekende lesmethode, overgenomen van de beroemde Franse programmeerschool 42, hoopt de nieuwe opleiding zoveel mogelijk jongeren tussen 18 en 30 jaar te trekken. 

[...]

Gepubliceerd in De Brug, krant voor Amsterdam-Oost en omstreken, juli/augustus 2018.

27
juli
2018

Oosterdokseiland

'We willen dat iedereen zich hier thuis voelt'

Op 19 april 2021 opent het iconische hoofdkantoor van Booking.com zijn deuren op de kop van het Oosterdokseiland. Voor werknemers uit meer dan honderd landen wordt dit de nieuwe werkplek.

[...]

Gepubliceerd in ODE-magazine nr. 2, zomer 2018.

23
juli
2018

Longmonitor

Werken aan betere therapietrouw van patiEnten met astma en COPD

Stoppen met medicatiegebruik, zich niet goed geïnformeerd voelen, het gevoel dat ze onvoldoende kunnen meebeslissen over de behandeling, de zorg voor patiënten met astma en COPD is nog lang niet optimaal. Dat blijkt uit de recente Longmonitor naar therapietrouw bij patiënten met astma en COPD van Longfonds en NIVEL. Monique Heijmans (NIVEL) en Hendrien Witte (Longfonds) over de bevindingen.

[...]

Gepubliceerd in De Eerstelijns nr. 5, magazine voor zorgverleners in de eerstelijn, juli 2018.

17
juli
2018

Gemiste lessen, gemiste kansen

Van conflictmodel naar samenwerking

Veelvuldig ziekteverzuim is schadelijk voor de sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling van leerlingen. Betere samenwerking tussen onderwijs, jeugdgezondheidszorg en kinderartsen kan dat ziekteverzuim bestrijden en zelfs voorkomen. De M@ZL-methodiek (Medische Advisering Ziekmelding Leerling), die door steeds meer scholen in primair en voortgezet onderwijs wordt omarmd, bewijst dat.

[...]

Gepubliceerd in Kinderarts & Samenleving nr. 2, verenigingstijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), juli 2018.

 

09
juli
2018

Artur Jaschke

'We moeten het brein van ouderen met Alzheimer blijven stimuleren'

Muziek draagt bij aan een betere breinfunctie van ouderen met Alzheimer. Verpleeghuizen zouden daarom meer muziektherapie, music based interventies en gepersonaliseerde muziekprojecten zoals dat van Music & Memory in hun zorgaanbod moeten opnemen, stelt Artur Jaschke, onderzoeker music based therapy en interventies in de gezondheidszorg bij ArtEZ University of the Arts in Enschede en de afdeling Klinische Neuropsychologie van de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam.

[...]

Gepubliceerd in de Music & Memory-nieuwsbrief, zomer 2018.

02
juli
2018

Ben Semmekrot, kinderarts

'Ouders kunnen veel doen om wiegendood te voorkomen'

Nederland kent sinds enige jaren de laagste incidentie van wiegendood ter wereld. Dat is goed nieuws. Maar alert blijven blijft belangrijk, waarschuwt dr. Ben Semmekrot, kinderarts in het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis en lid van de Landelijke Werkgroep Wiegendood (LWW), een werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK). Zo weten we pas sinds kort dat co-sleeping, de baby samen laten slapen met de ouders, een risicofactor is voor wiegendood.

[...]

Gepubliceerd in Baby's Digest nr. 3, magazine voor zorgverleners in de jeugdgezondheidszorg, juli 2018.

25
juni
2018

Nieuw opleidingsplan cardiologie

Meer ruimte voor talenten en ambities van de aios

Vanaf 1 juli 2018 is het nieuwe opleidingsplan Cardiologie officieel van kracht. De introductie van de Entrusted Professional Activities (EPA's) vormt een van de meest opvallende verschillen met het vorige opleidingsplan uit 2010. Het nieuwe opleidingsplan doet meer recht aan de talenten en ambities van de aios en de breedte van het vak cardiologie, stellen Jan van Wijngaarden, Rutger-Jan Nuis en Bastiaan Zwart, medeauteurs van het nieuwe opleidingsplan.

[...]

Gepubliceerd in De Cardioloog nr. 2, uitgave van BPM Medica voor specialisten in de cardiologie, juni 2018.

Nieuwere artikelen 1 2 3 4 5 6 7 8 Oudere artikelen