Centrum voor Jeugd en Gezin

04
april
2019

Plannen voor het Muiderpoortstation, afscheid van dé fietsenmaker van Oost

'Het voelt als een huwelijk dat na zoveel jaar ontbonden is'

Kapotte fiets? Dan ging je naar fietsenmaker Costa in het Muiderpoortstation. Voor vele generaties Amsterdammers sprak dat vanzelf. Maar het kan niet langer. In december 2018 sloot de fietsenmaker zijn deuren. NS en de gemeente Amsterdam hebben plannen met het station en voor de fietsenmakers was geen plaats meer. Ondertussen laten de plannen van de gemeente Amsterdam op zich wachten.

[...]

Gepubliceerd in De Brug, krant voor Amsterdam-Oost, april 2019.

 

27
maart
2019

'Als wij niet meegaan met veranderingen in de wereld, verandert de wereld óns'

Technologische innovatie hoort thuis in de opleiding

Technologische vernieuwingen maken een steeds groter deel uit van het medisch beroep. Belangrijk dus om hier al in de medisch-specialistische vervolgopleiding aandacht aan te besteden. Maar is die ruimte er wel? En is het ontwikkelen van competenties op dit gebied wel noodzakelijk? Want de opleidingsduur wordt alsmaar korter en het curriculum telt steeds meer onderwerpen.

[...]

Gepubliceerd in De Medisch Specialist nr.1, uitgave van de Federatie Medisch Specialisten, maart 2019.

 

 

18
maart
2019

'Eerder en gerichter verwijzen naar voetenteam'

Betere diabeteszorg, minder amputaties

Terwijl landelijk het aantal amputaties bij patiënten met diabetes mellitus type 2 (DM2) tussen 2014 en 2017 is gestegen met 51,3%, was dat in Zuidoost-Brabant slechts 1,3%. Het is één van de opmerkelijke uitkomsten van het verbeterproject Voetzorg binnen het zorgprogramma diabetes type 2 in Zuidoost-Brabant. 

[...]

Gepubliceerd in De Eerstelijns nr. 2, magazine voor zorgverleners in de eerstelijns, maart 2019.

 

11
maart
2019

Bewegen

Kinderen met een kantoorbaan, ze bestaan.. 

Kinderen en jongeren zitten steeds meer uren per dag. Dat is ongezond. Meer dan 11 uur zitten per dag verhoogt de kans op vroegtijdig overlijden met 40 procent. Kinderen moeten dus meer in beweging komen. Maar hoe? Met het lesprogramma Zit met Pit stimuleert Yvonne van Hoorn basisscholen om meer aandacht te besteden aan bewegen op school en in de klas.

[...]

Gepubliceerd in Baby's Digest nr. 1, magazine voor zorgverleners in de jeugdgezondheidszorg, maart 2019.

 

04
maart
2019

Schadelijke gevolgen van fijnstof

Kunnen kinderartsen een rol spelen bij het Schone Lucht Akkoord?

Vier procent van de ziektelast in Nederland wordt veroorzaakt door luchtverontreiniging. Daarmee is het, na roken, één van de belangrijkste risicofactoren. Vooral kwetsbare groepen zoals kinderen en ouderen lopen gevaar. Om de luchtverontreiniging te verminderen, werkt de overheid aan een Schone Lucht Akkoord. Wat kunnen de kinderartsen ondertussen doen? Marjon Drijver, secretaris van de Gezondheidsraadcommissie Luchtkwaliteit, heeft wel enkele suggesties.

[...]

Gepubliceerd in Kinderarts & Samenleving nr. 1, verenigingstijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), februari - maart 2019. 

25
febr
2019

Kinder- en jeugdpsychiater Manon Hillegers maakt de balans op:

'We krijgen een hele generatie kinderen te laat in het vizier'

De scheiding van de kinder- en jeugdpsychiatrie van haar moederspecialisme, de psychiatrie, de loskoppeling met de kindergeneeskunde, vertraging in de verwijzingen van kinderen en jongeren met ernstige psychiatrische problematiek, de schadelijke effecten van postcodezorg voor kind en ouders.. De waslijst aan problemen door de overgang van kinder- en jeugdpsychiatrie naar de Jeugdwet is onuitputtelijk. Dat kan zo niet langer, vindt Manon Hillegers, hoogleraar en kinder- en jeugdpsychiater in het ErasmusMC. Ze is daarom blij dat kinderartsen en kinder- en jeugdpsychiaters samen optrekken om de zorg voor kinderen met psychiatrische problemen te verbeteren.

[...]

Gepubliceerd in Kinderarts & Samenleving nr. 1, verenigingstijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, februari - maart 2019.

17
febr
2019

Duiding

'Vrijwel alle grote ziekten laten afwijkingen in de eiwitglycosylering zien'

Eiwitglycosylering is voor velen nog steeds een onontgonnen gebied. Maar dat verandert snel, stelt prof. dr. Dirk Lefeber, sinds 1 juli 2018 hoogleraar Glycosyleringsziekten in de Neurologie aan het RadboudUMC in Nijmegen. Lefeber doet onderzoek naar eiwitglycosylering bij diverse erfelijke ziekten. Hij is ervan overtuigd dat eiwitglycosylering een goede biomarker is voor het opsporen van ziekteprocessen.

[...] 

Gepubliceerd in Laboratoriumgeneeskunde nr. 1, februari 2019.

09
febr
2019

European Respiratory Society 2018

28e ERS-congres in Parijs: Elke ademt telt

Nieuwe preventieve inzichten, nieuwe diagnostische handvatten, nieuwe behandelopties en veel nieuw en baanbrekend wetenschappelijk onderzoek in de long- en luchtweggeneeskunde: 2018 was een rijk jaar. Het leverde vier fantastische en overvolle congresdagen op tijdens de 28e editie van het jaarcongres van de European Respiratory Society (ERS) in Parijs, van 15 tot 19 september 2018.

[...]

ERS-congresverslag, in opdracht van Novartis Pharma B.V. en in samenwerking met Cross Media Nederland, gepubliceerd: januari - februari 2019. 

03
febr
2019

Kindermishandeling

Als een kind mishandeld wordt

Ondanks alle toegenomen aandacht de afgelopen jaren zijn er nog steeds te veel kinderen die in onveiligheid opgroeien. Om daar iets aan te doen, is per 1 januari 2019 de vernieuwde Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht, vertelt Brita de Jong, kinder- en jeugdarts bij Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) en Veilig Thuis Friesland.

[...]

Gepubliceerd in Baby's Digest (Special Oranjewoud-Conferentie), magazine voor zorgprofessionals in de jeugdgezondheidszorg (JGZ), januari 2019. 

28
jan
2019

Vooruitblik op nieuwe richtlijn MS

Wel doelmatig voorschrijven, geen blinde substitutie

Voor de behandeling van MS komen er steeds meer nieuwe immuunmodulerende middelen op de markt. Maar hoe zet je die in? En wie bepaalt of je kunt overstappen op een generiek middel? Erwin Hoogervorst en Brigit de Jong werken hard aan de nieuwe modulaire richtlijn MS, die neurologen een handvat moet bieden bij hun klinische beslissingen.

[...]

Gepubliceerd in De Neuroloog, uitgave i.s.m. de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN), januari 2019.

Nieuwere artikelen 1 2 3 4 5 6 7 8 Oudere artikelen