Centrum voor Jeugd en Gezin

05
febr
2018

Profylaxebeleid

Vitamine K-profylaxe bij borstgevoede zuigelingen

Nog steeds worden te veel pasgeborenen in Nederland getroffen door een vitamine K-deficïentiebloeding, ook hersenbloedingen. Het wordt daarom tijd dat de minister van VWS besluit tot verdere verhoging van de vitamine K-profylaxe bij pasgeborenen, stelt Henkjan Verkade, kinderarts in het UMC Groningen.

[...]

Gepubliceerd in Baby's Digest, magazine voor zorgverleners in de jeugdgezondheidszorg, januari - februari 2018.

23
jan
2018

Kop Java-eiland wordt groene oase in het IJ

'Geen van de andere plannen was goed genoeg voor de mooiste plek van Amsterdam'

Na jaren nadenken heeft de gemeente Amsterdam een knoop doorgehakt. Wat haar betreft wordt de kop van Java-eiland een stadspark met allure. Dit voorjaar bespreekt de gemeenteraad de voorstellen voor de definitieve bestemming van het laatste onbebouwde stukje Oostelijk Havengebied.

[...]

Gepubliceerd in De Brug, krant voor Amsterdam-Oost en omstreken, januari 2018.

17
jan
2018

Preconceptiezorg

Ontwikkeling in het vroege leven, belangrijk voor later

Het Rotterdamse Generation R onderzoek naar de gezondheid van kinderen is internationaal uniek. De studie levert nieuwe inzichten op over wat nodig is voor een optimale ontwikkeling van de foetus in de baarmoeder. Ondertussen is Generation R Next, de opvolger van Generation R, eveneens van start gegaan.

[...]

Gepubliceerd in Baby's Digest, magazine voor zorgverleners in de jeugdgezondheidszorg, januari 2018.

 

15
jan
2018

Interview

'Ik ben een doe-onderzoeker, geen papier-onderzoeker'

Op 12 juli 2017 promoveerde Loek van der Heide, docent en onderzoeker bij Zuyd Hogeschool in Heerlen, op haar proefschrift naar dynamische armondersteuningen. Maar haar proefschrift gaat over veel meer dan dat. Want het hoofdonderwerp van haar promotieonderzoek vormen de talrijke knelpunten in de verstrekking van hulpmiddelen aan cliënten,

[...]

Gepubliceerd in Ergotherapie Magazine nr. 6, verenigingsmagazine van Ergotherapie Nederland, december 2017 - januari 2018.

08
jan
2018

Adolescentenzorg

Transitie naar volwassenenzorg

De overgang van kinder- naar volwassenenzorg verloopt stroef in Nederland. Betere samenwerking is daarom nodig. Daarnaast is het belangrijk om de jongeren partner in de zorg te maken. Een goede transitie komt anders nooit van de grond.

[...]

Gepubliceerd in Baby's Digest, magazine voor zorgverleners in de jeugdgezondheidszorg, januari 2018.

 

02
jan
2018

In opleiding

'Medisch leiderschap helpt ons om de juiste keuzes te maken'

Medisch leiderschap wordt steeds belangrijker in de gezondheidszorg. Door de toenemende complexiteit van de zorg en de druk van externe organisaties waar we verantwoording aan moeten afleggen, wordt het steeds ingewikkelder om overzicht te houden over onze zorgprocessen. En dat terwijl we ons bij alle discussies over de zorg moeten afvragen: wordt de patiënt hier beter van? Dat is de kern, daar moet het over gaan.'

[...]

Gepubliceerd in De Cardioloog nr. 4, uitgave van BPM Medica voor specialisten in de cardiologie, december 2017/januari 2018. Co-auteur: Robin de Groot, cardioloog bij de Noordwest ziekenhuisgroep te Alkmaar.

30
dec
2017

Vergoeding voor e-healthconsulten

'Dit is waar de patiënt om vraagt'

Vanaf 1 januari 2018 krijgen medisch specialisten e-healthconsulten op de poli op eenzelfde wijze vergoed als een fysiek poliklinisch herhaalbezoek. Cardioloog Marcel van der Linde nam het voortouw om samen met de Federatie en andere partners de vergoeding te regelen. 'Dat alle partijen op één lijn zaten, maakte het makkelijker voor de NZa.'

[...]

Gepubliceerd in De Medisch Specialist nr. 4, uitgave van de Federatie Medisch Specialisten, december 2017.

27
dec
2017

Amsterdam voert ja-ja sticker op 1 januari 2018 in

'Dit zou wel eens landelijk beleid kunnen worden'

Vanaf 1 januari 2018 gaat Amsterdam over op een nieuw systeem van brievenbusstickers. Dat moet leiden tot minder reclamedrukwerk en een forse papierbesparing.

Zuiniger grondstoffengebruik, verspilling tegengaan, meer recycling van gebruikte materialen - het optuigen van een circulaire economie is de komende jaren een belangrijke ambitie van de gemeente Amsterdam. Al in 2020 moet 65% van het afval gescheiden worden ingezameld. De gemeente wil daarom ook een forse papierbesparing in de stad. Het anders inrichten van het stickersysteem op de brievenbussen draagt hieraan bij, is de verwachting.

[...]

Gepubliceerd in De Brug, krant voor Amsterdam-Oost, december 2017.

21
dec
2017

Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg

'Het gaat niet om straffen'

Als beroepsgroep krijg je te maken met allerlei organisaties. Het contact loopt niet altijd even soepel. Soms lijk je zelfs lijnrecht tegenover elkaar te staan. Maar is dat wel zo? In deze nieuwe rubriek worden niet-medici aan de tand gevoeld over hoe zij de zorg zien. Jolanda Lootsma-OudeNijeweme is voorzitter van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (RTG) Groningen.

[...]

Gepubliceerd in De Medisch Specialist nr. 4, uitgave van de Federatie Medisch Specialisten, december 2017.

17
dec
2017

Aan de andere kant

'Klinisch werk en onderzoek versterken elkaar'

'Ik wil met beide het meesterschap bereiken.' Het komt uit een gedicht van Jan Cremer, over zijn werk als schilder én schrijver. Dr. Marco Alings herkent zich er goed in. Zo voelt hij dat zelf ook. Als cardioloog wil hij de beste patiëntenzorg leveren, maar hij wil ook een uitstekend onderzoeker zijn.

[...]

Gepubliceerd in De Cardioloog, nr. 4, uitgave van BPM Medica voor specialisten in de cardiologie, december 2017.

Nieuwere artikelen 1 2 3 4 5 6 7 8 Oudere artikelen