19
mei
2017

Aurobindo Voorjaarsdiner 2017

Ruim baan voor cultuurverschillen

Op 12 april 2017 vond het negende Voorjaarsdiner van Aurobindo plaats in het Utrechtse Podium onder de Dom, zoals altijd voorafgaand aan het KNMP Voorjaarscongres. De opkomst was hoog, de sfeer ontspannen en het doel onveranderd: stakeholders in de farmacie bij elkaar brengen om kennis te delen en elkaar beter te leren kennen.

[...]

Gepubliceerd in: FarmaMagazine nr. 4, maandblad voor de farmaceutische zorgverlener, mei 2017.

17
mei
2017

Voorzitter Károly Illy bezoekt alle vakgroepen om te horen wat er leeft

'De binding tussen bestuur en leden moet beter'

Sinds 30 november 2016 is Károly Illy de nieuwe NVK-voorzitter, als opvolger van Bert Bos. Illy heeft een ambitieuze agenda. Zo wil hij borging van de kwaliteit van de kindergeneeskundige zorg in de eerste lijn en betere samenwerking met de andere medische specialismen. 'Mijn voorzitterschap is geslaagd als de NVK en de AJN bij mijn vertrek gefuseerd zijn.'

[...]

Gepubliceerd in: Kinderarts & Samenleving nr. 2, tijdschrift voor de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, mei 2017.

15
mei
2017

Doelgerichte therapie

Erkenning voor baanbrekend onderzoek naar vulvacarcinoom

Op 12 maart jl. ontving prof. dr. Ate van der Zee, hoogleraar Gynaecologische oncologie in het UMC Groningen, de SGO Innovation Award van de Amerikaanse Society of Gynaecologic Oncology. Van der Zee ontving de prijs voor zijn baanbrekende onderzoek naar de behandeling van het vulvacarcinoom.

[...]

Gepubliceerd in: Oncologie Up-to-date nr. 3, mei 2017

10
mei
2017

AYA-lounge

Een caravan voor jonge kankerpatiënten

Mei 2017 is de AYA-lounge geopend in het UMC Groningen. Jonge kankerpatiënten kunnen elkaar daar ontmoeten, ervaringen uitwisselen of gewoon gezellig samen spelletjes doen.

[...]

Gepubliceerd in:Oncologie Up-to-date 3, mei 2017.

09
mei
2017

NSCK

Afname bloedingen door tekort vitamine K valt tegen

Een hogere dosering vitamine K leidt wel tot afname van het aantal (hersen-)bloedingen bij pasgeboren borstgevoede baby's, maar minder dan gewenst. Dat is de uitkomst van de NSCK-signalering Vitamine K-deficiëntiebloedingen, die op  1 januari 2017 is afgerond. Intussen heeft de Gezondheidsraad een advies uitgebracht om vitamine K voortaan intramusculair toe te dienen.

[...]

Gepubliceerd in: Kinderarts & Samenleving nr. 2, tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, mei 2017.

28
april
2017

Beroepsuitoefening

'Laten we stoppen met dat ego-denken'

Kwetsbare ouderen vormen een steeds groter deel van de patiëntenpopulatie van neurologen. Zijn neurologen voldoende toegerust om deze patiëntengroep te kunnen behandelen? Een gesprek tussen neuroloog prof. dr. Henry Weinstein en geriater prof. dr. Rob van Marum over de samenwerking tussen neurologen en geriaters en wat zij van elkaar kunnen leren.

[...]

Gepubliceerd in: De Neuroloog nr. 2, uitgave i.s.m. de Nederlandse Vereniging voor Neurologie, april 2017.

26
april
2017

The Black Archives

'Eerlijk een beeld geven van de zwarte geschiedenis'

De zwarte geschiedenis van Nederland komt onvoldoende aan bod in onderwijs en musea, vinden Mitchell Esajas, Miguel Heilbron en Jessica de Abreu. Met The Black Archives, gevestigd in het gebouw van de Vereniging Ons Suriname aan de Zeeburgerdijk, willen ze daar verandering in brengen.

[...]

Gepubliceerd in: De Brug, maandkrant voor Amsterdam-Oost, april 2017.

21
april
2017

Gabe de Vries onderzocht de factoren bij werkhervatting na een depressie

Bouwstenen op weg naar werk

Het is een vraag die als een rode draad door zijn carriere loopt: wat moet je doen om mensen met een depressie weer aan het werk te krijgen? Omdat hij het antwoord niet wist, besloot hij er onderzoek naar te doen. Op 15 april 2016 promoveerde Gabe de Vries op zijn onderzoek naar bouwstenen op weg naar werkhervatting bij mensen met een depressie. Zijn belangrijkste uitkomst: focus als hulpverlener niet op één aspect, het is juist een veelheid aan factoren die eraan bijdraagt of een cliënt wel of niet succesvol aan het werk komt.

[...]

Gepubliceerd in: Ergotherapie Magazine nr. 2, verenigingsmagazine van Ergotherapie Nederland, april 2017.

20
april
2017

Kennis

'We moeten de preventie en vroegdiagnostiek verbeteren'

Els Hembrecht, kindertandarts in Woerden, en Brenda Ten Have-Thiers, tandarts en directeur van de Instelling ter Bevordering van de jeugdtandzorg Tand-Wiel in Utrecht, zijn bestuursleden van de Nederlandse Vereniging voor Kindertandheelkunde (NVvK). Ze vertellen over het werk van de kindertandarts, de rol van de consultatiebureaus én de verantwoordelijkheid van ouders thuis.

[...]

Gepubliceerd in: Baby's Digest, magazine voor professionals in de jeugdgezondheidszorg, april 2017.

16
april
2017

Jubileumcongres

Experts in DOEN, nu én in de toekomst

Ergotherapie Nederland bestaat zestig jaar en dat was te merken. Het jubileumcongres, 24 maart 2017 in het Postillion Hotel in Bunnik, was met 450 deelnemers het drukst bezochte congres in jaren. Een uitverkocht huis dus, gevolgd door een prachtig verenigingsfeest voor alle ergotherapeuten.

[...]

Gepubliceerd in: Ergotherapie Magazine nr. 2, verenigingsmagazine van Ergotherapie Nederland, april 2017.

Nieuwere artikelen 1 2 3 4 5 6 7 8 Oudere artikelen