21
dec
2017

Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg

'Het gaat niet om straffen'

Als beroepsgroep krijg je te maken met allerlei organisaties. Het contact loopt niet altijd even soepel. Soms lijk je zelfs lijnrecht tegenover elkaar te staan. Maar is dat wel zo? In deze nieuwe rubriek worden niet-medici aan de tand gevoeld over hoe zij de zorg zien. Jolanda Lootsma-OudeNijeweme is voorzitter van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (RTG) Groningen.

[...]

Gepubliceerd in De Medisch Specialist nr. 4, uitgave van de Federatie Medisch Specialisten, december 2017.

17
dec
2017

Aan de andere kant

'Klinisch werk en onderzoek versterken elkaar'

'Ik wil met beide het meesterschap bereiken.' Het komt uit een gedicht van Jan Cremer, over zijn werk als schilder én schrijver. Dr. Marco Alings herkent zich er goed in. Zo voelt hij dat zelf ook. Als cardioloog wil hij de beste patiëntenzorg leveren, maar hij wil ook een uitstekend onderzoeker zijn.

[...]

Gepubliceerd in De Cardioloog, nr. 4, uitgave van BPM Medica voor specialisten in de cardiologie, december 2017.

13
dec
2017

Kwaliteit van leven

De juiste ondersteunende zorg op het juiste moment

Op 2 november jl. opende het Centrum voor Kwaliteit van Leven van het Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam met een feestelijk symposium officieel haar deuren. In dit centrum is alles gericht op behoud, verbetering of herstel van de kwaliteit van leven van patiënten en hun naasten. Drs. Anne Huisman, psychiater, en prof. dr. Lonneke van de Poll, groepsleider Psychosociaal Onderzoek en Epidemiologie (PSOE), geven samen leiding aan het centrum.

[...]

Gepubliceerd in Oncologie up-to-date nr. 6, magazine voor professionals in de oncologiezorg, december 2017.

08
dec
2017

Pilot MS-Kwaliteitsregistratie van start

'In één oogopslag zien hoe vaak een patiënt een terugval heeft gehad'

Een beter beeld van hoe MS-patiënten hun ziekte ervaren, meer inzicht in hun kwaliteit van leven, maar ook: een benchmark tussen de verschillende vakgroepen Neurologie in Nederland, dat zijn enkele doelstellingen van de pilot MS-Kwaliteitsregistratie, die 1 oktober 2017 is begonnen. De pilot vormt de opstap naar een landelijke MS-Kwaliteitsregistratie

[...]

Gepubliceerd in De Neuroloog nr. 6, magazine van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN), december 2017. 

29
nov
2017

Organisatie & Innovaties

Op weg naar een regionaal samenwerkingsplatform

Op 12 oktober 2017 hield Portavita het derde seminar over regionale samenwerking in buitenplaats Mereveld in Utrecht. Thema van het symposium: hoe kunnen innovatieve ICT-platforms de regionale samenwerking tussen zorgpartners versterken en ondersteunen? Vertegenwoordigers van regionale samenwerkingsverbanden, trombosediensten en betrokkenen waren aanwezig.

[...]

Gepubliceerd in: De Eerstelijns nr. 8, magazine voor professionals in de eerstelijnszorg, november 2017

25
nov
2017

Groep wil gebied rond Veemkade mooier maken

'Het is geen plan om geld te verdienen'

Meer verbinding met het water, verfraaiing van de pleinen en de achterkant van winkelcentrum Brazilië, meer variatie in het winkelaanbod, speelruimte voor kinderen en ontmoetingsplaatsen voor omwonenden. Met deze trefwoorden zet initiatiefgroep Waterhart IJhaven zich in voor het verfraaien van de openbare ruimte op en rondom de Oostelijke Handelskade.

[...]

Gepubliceerd in De Brug, krant voor Amsterdam-Oost, editie: november 2017.

21
nov
2017

Substitutie bewijst zich in de praktijk

Teleconsultatie bij knie-, rug- en schildklierklachten scheelt kosten

Substitutie van medisch-specialistische zorg door huisartsenzorg is een belangrijke pijler om de zorguitgaven te beperken. Teleconsultatie kan daarbij een belangrijke rol spelen, blijkt uit een pilot in de regio Nijmegen. Door teleconsultatie bij patiënten met knie-, rug- en schildklierklachten neemt het aantal verwijzingen naar de tweede lijn af. Grote kostenbesparingen zijn hierdoor mogelijk.

[...]

Gepubliceerd in De Eerstelijns nr. 8, magazine voor professionals in de eerstelijnszorg, november 2017.

10
nov
2017

Centrum voor Jeugd en Gezin

'Een gezond kind benadeelt zichzelf niet'

Jos Niemantsverdriet werkt als orthopedagoge bij GGD Kennemerland. Tijdens haar opvoedspreekuur bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Hoofddorp geeft ze advies aan ouders die vragen hebben over de eet- en smaakontwikkeling van hun jonge kind. Wat doe je bijvoorbeeld als je kind een keer niet wil eten? Wat zijn do's? En wat zijn don'ts?

[...]

Gepubliceerd in Baby's Digest nr. 30, magazine voor professionals in de jeugdgezondheidszorg, november 2017.

06
nov
2017

smaakontwikkeling bij kinderen

'Kinderen leren waarderen wat ze krijgen aangeboden'

Hoe ontwikkelt smaak zich bij een kind? Zijn er genetische of culturele verschillen in smaakontwikkeling? Wat vinden kinderen lekker, wat niet? En hoe komt dat? Prof. dr. Kees de Graaf, hoogleraar Sensoriek en Eetgedrag aan de Wageningen Universiteit (WUR), doet onderzoek naar smaak en eetgedrag bij kinderen en volwassenen.

[...]

Gepubliceerd in Baby's Digest nr. 30, magazine voor professionals in de jeugdgezondheidszorg, november 2017.

 

01
nov
2017

De nieuwe visitatiemethodiek

Van externe waakhond naar adviserende consulent

De nieuwe visitatiemethodiek maakte al eerder onderdeel uit van de kwaliteitsvisitaties. Met de nieuwe kwaliteitsnormen, die sinds dit jaar van kracht zijn, is de cirkel rond. Vakgroepen kunnen hun functioneren nu toetsen aan de hand van nieuwe kwaliteitsnormen. 'Het is een mooi samenhangend geheel geworden,' zegt Jelle de Kruijk, voorzitter van de subcommissie Visitatie, onderdeel van de NVN-commissie Kwaliteit. 

[...]

Gepubliceerd in De Neuroloog nr. 5, uitgave i.s.m. de Nederlandse Vereniging voor Neurologie, oktober 2017.

Nieuwere artikelen 1 2 3 4 5 6 7 8 Oudere artikelen