06
maart
2017

De richtlijn endocarditis op hoofdlijnen

Multidisciplinaire diagnostiek en behandeling

Met een gemiddelde ziekenhuismortaliteit van 15 procent, die bij aanwezigheid van de trias Staphylococcus Aureus, hartfalen en abces zelfs kan oplopen naar 80 procent, is endocarditis nog steeds een van de meest dodelijke aandoeningen binnen de cardiologie. Dat moet en kan beter door nieuwe imaging technieken te gebruiken en patienten multidisciplinair te diagnosticeren en te behandelen.

[...]

Gepubliceerd in De Cardioloog nr. 1, uitgave van BPM Medica voor specialisten in de cardiologie, maart 2017

03
maart
2017

Gesprek met Hedi Claahsen en Hetty van der Kamp over de discussie rond onduidelijk geslacht

Prenataal DXM bij AGS niet meer vanzelfsprekend

Ooit was het taboe, een kind met een onduidelijk geslacht. Maar de tijden zijn veranderd. Mede doordat steeds meer volwassenen die als kind met een onduidelijk genitaal medisch zijn behandeld, zich roeren in het maatschappelijk debat. Ook kinderartsen worden met deze discussie geconfronteerd, bijvoorbeeld in de diagnostiek en behandeling van AGS-kinderen.

[...]

Gepubliceerd in Kinderarts & Samenleving 1, februari - maart 2017

28
febr
2017

Ketenzorg kinderen en jongeren met anorexia nervosa

Expertisegroep voor betere zorg anorexiapatiënten

De NVK-commissie Voeding heeft in december de Somatische Expertisegroep Eetstoornissen in het leven geroepen. De ketenzorg aan kinderen en jongeren met anorexia nervosa schiet nu tekort, zegt expertisegroepvoorzitter Annemarie van Bellegem.

[...]

Gepubliceerd in Kinderarts & Samenleving 1, februari 2017

22
febr
2017

Nieuwe erfpachtsysteem 'grenst aan diefstal'

'Half Amsterdam gaat voor de bijl'

Het huidige erfpachtstelsel is onbetaalbaar voor Amsterdamse huiseigenaren. De gemeente Amsterdam komt daarom met een overstapregeling naar eeuwigdurende erfpacht. Maar die regeling is eveneens onbetaalbaar. Huiseigenaren komen daarmee van de regen in de drup. In juni beslist de gemeenteraad of de overstapregeling er gaat komen.

[...]

Gepubliceerd in De Brug, krant voor Amsterdam-Oost en omstreken, februari 2017

 

21
febr
2017

Eerste 1000 dagen

'Moeders moeten kunnen kiezen voor borstvoeding'

Hans van Goudoever, afdelingshoofd in het AMC en het VUmc, zet zich al jaren in voor het bevorderen van borstvoeding. Als kinderarts, maar ook als lid van de Landelijke Borstvoedingsraad en de Gezondheidsraad. Waarom?

[...]

Gepubliceerd in Kinderarts & Samenleving 1, februari 2017

 

19
febr
2017

EAN-congres in Amsterdam

'Dit wordt het beste EAN-congres in jaren'

Van 24 tot en met 27 juni 2017 vindt in de RAI in Amsterdam het derde congres plaats van de European Academy of Neurology (EAN). Prof. dr. Philip Scheltens en prof. dr. Bernard Uitdehaag, beiden lid van het NVN-organisatiecomité, vertellen enthousiast over een congres dat in vier dagen de volle breedte van de neurologie presenteert.

[...]

Gepubliceerd in De Neuroloog 1, uitgave i.s.m. de Nederlandse Vereniging voor Neurologie, februari 2017.

 

15
febr
2017

Leren van regioregie proeftuinen in Zuid-Limburg

Duurzame zorg door regionaal samenwerken

De Nieuwe-Zorgbijeenkomst '2017: begin van het morele tijdperk?' op 13 december 2016 ging over de regioregie proeftuinen Mijn Zorg en Anders Beter in Zuid-Limburg. Ze zijn een gezamenlijk initiatief van de drie partijen in de zorgdriehoek patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars, samen met gemeenten en maatschappelijke organisaties en ondersteund door Robuust. Het doel van de regioregie proeftuinen is werken aan kwalitatief goede zorg en gezondheid én lagere zorgkosten in respectievelijk Oostelijk Zuid-Limburg en de Westelijke mijnstreek. Andere zorgregio's kunnen leren van de lessen in Zuid-Limburg.

[...]

Gepubliceerd in: De Eerstelijns, platform voor strategie en innovatie in de eerstelijn, februari 2017.

05
febr
2017

Rotavirus

Rotavirusvaccinatie in Nederland

Kinderen in Nederland worden niet gevaccineerd tegen het rotavirus, dat bij hen diarree en braken kan veroorzaken. Mogelijk gaat dat veranderen, vertelt Patricia Bruijning-Verhagen, kinderarts-epidemioloog in het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC). In 2017 brengt de Gezondheidsraad haar advies over rotavirusvaccinatie uit aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Misschien is dat het begin van nieuw overheidsbeleid.

[...]

Gepubliceerd in Baby's Digest 1, tijdschrift voor jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen, Special Oranjewoudconferentie, februari 2017

04
febr
2017

Nieuwe richtlijn Diagnostiek bij (een vermoeden van) seksueel misbruik bij kinderen

Seksueel misbruik bij kinderen

Een op de drie Nederlandse kinderen krijgt ooit te maken met een vorm van seksueel geweld. Maar hoe herken je of er sprake is van seksueel misbruik bij een kind? De nieuwe richtlijn Diagnostiek bij (een vermoeden van) seksueel misbruik bij kinderen kan daarbij als leidraad dienen.

[...]

Gepubliceerd in Baby's Digest 1, tijdschrift voor jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen, special Oranjewoudconferentie voor jeugdartsen, februari 2017

31
jan
2017

Zorg voor vluchtelingenkinderen

Kinderen op de vlucht

Zorg voor vluchtelingenkinderen is zorg voor normale mensen, zegt klinisch psycholoog Guy Couturier. En zorg voor vluchtelingenkinderen is oog hebben voor het kind én het gezin waar het toe behoort. Want een vluchtelingenkind komt nooit alleen.

[...]

Gepubliceerd in Baby's Digest 1, tijdschrift voor jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen, Special Oranjewoudconferentie voor jeugdartsen, januari 2017

Nieuwere artikelen 1 2 3 4 5 6 7 8 Oudere artikelen