09
mei
2017

NSCK

Afname bloedingen door tekort vitamine K valt tegen

Een hogere dosering vitamine K leidt wel tot afname van het aantal (hersen-)bloedingen bij pasgeboren borstgevoede baby's, maar minder dan gewenst. Dat is de uitkomst van de NSCK-signalering Vitamine K-deficiëntiebloedingen, die op  1 januari 2017 is afgerond. Intussen heeft de Gezondheidsraad een advies uitgebracht om vitamine K voortaan intramusculair toe te dienen.

[...]

Gepubliceerd in: Kinderarts & Samenleving nr. 2, tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, mei 2017.

28
april
2017

Beroepsuitoefening

'Laten we stoppen met dat ego-denken'

Kwetsbare ouderen vormen een steeds groter deel van de patiëntenpopulatie van neurologen. Zijn neurologen voldoende toegerust om deze patiëntengroep te kunnen behandelen? Een gesprek tussen neuroloog prof. dr. Henry Weinstein en geriater prof. dr. Rob van Marum over de samenwerking tussen neurologen en geriaters en wat zij van elkaar kunnen leren.

[...]

Gepubliceerd in: De Neuroloog nr. 2, uitgave i.s.m. de Nederlandse Vereniging voor Neurologie, april 2017.

26
april
2017

The Black Archives

'Eerlijk een beeld geven van de zwarte geschiedenis'

De zwarte geschiedenis van Nederland komt onvoldoende aan bod in onderwijs en musea, vinden Mitchell Esajas, Miguel Heilbron en Jessica de Abreu. Met The Black Archives, gevestigd in het gebouw van de Vereniging Ons Suriname aan de Zeeburgerdijk, willen ze daar verandering in brengen.

[...]

Gepubliceerd in: De Brug, maandkrant voor Amsterdam-Oost, april 2017.

21
april
2017

Gabe de Vries onderzocht de factoren bij werkhervatting na een depressie

Bouwstenen op weg naar werk

Het is een vraag die als een rode draad door zijn carriere loopt: wat moet je doen om mensen met een depressie weer aan het werk te krijgen? Omdat hij het antwoord niet wist, besloot hij er onderzoek naar te doen. Op 15 april 2016 promoveerde Gabe de Vries op zijn onderzoek naar bouwstenen op weg naar werkhervatting bij mensen met een depressie. Zijn belangrijkste uitkomst: focus als hulpverlener niet op één aspect, het is juist een veelheid aan factoren die eraan bijdraagt of een cliënt wel of niet succesvol aan het werk komt.

[...]

Gepubliceerd in: Ergotherapie Magazine nr. 2, verenigingsmagazine van Ergotherapie Nederland, april 2017.

20
april
2017

Kennis

'We moeten de preventie en vroegdiagnostiek verbeteren'

Els Hembrecht, kindertandarts in Woerden, en Brenda Ten Have-Thiers, tandarts en directeur van de Instelling ter Bevordering van de jeugdtandzorg Tand-Wiel in Utrecht, zijn bestuursleden van de Nederlandse Vereniging voor Kindertandheelkunde (NVvK). Ze vertellen over het werk van de kindertandarts, de rol van de consultatiebureaus én de verantwoordelijkheid van ouders thuis.

[...]

Gepubliceerd in: Baby's Digest, magazine voor professionals in de jeugdgezondheidszorg, april 2017.

16
april
2017

Jubileumcongres

Experts in DOEN, nu én in de toekomst

Ergotherapie Nederland bestaat zestig jaar en dat was te merken. Het jubileumcongres, 24 maart 2017 in het Postillion Hotel in Bunnik, was met 450 deelnemers het drukst bezochte congres in jaren. Een uitverkocht huis dus, gevolgd door een prachtig verenigingsfeest voor alle ergotherapeuten.

[...]

Gepubliceerd in: Ergotherapie Magazine nr. 2, verenigingsmagazine van Ergotherapie Nederland, april 2017.

16
april
2017

Onderzoek

Goede mondzorg voor álle kinderen

Er bestaat grote sociale ongelijkheid in de kwaliteit van de mondgezondheidszorg bij volwassenen en kinderen in Nederland. We moeten alles op alles zetten om deze ongelijkheid te verminderen, stelt onderzoeker Annemarie Schuller. 'Elk kind heeft recht op goede mondzorg.'

[...]

Gepubliceerd in: Baby's Digest, magazine voor professionals in de jeugdgezondheidszorg, april 2017.

12
april
2017

Praktijkvoering

'Apothekers moeten zichtbaarder zijn'

Directeur Bedrijfsvoering bij het Openbaar Ministerie, politiecommissaris, bestuurder bij een koepelorganisatie van dertien basisscholen, Ben Huijskes-Nagel kan terugkijken op een rijke en veelzijdige carriere. Daar komt de apothekerswereld nu bij. Want met de frisse blik van de buitenstaander is hij directeur geworden van twee apotheken in Friesland.

[...]

Gepubliceerd in: FarmaMagazine, maandblad voor de farmaceutische zorgverlener, april 2017

05
april
2017

Re-integratie op de arbeidsmarkt van mensen die kanker hebben overleefd

Werkhervatting na kanker verloopt moeizaam

De re-integratie op de arbeidsmarkt van mensen die kanker hebben overleefd, verloopt moeizaam. Met veertigduizend patiënten in de werkende leeftijd (18 - 65 jaar) bij wie jaarlijks de diagnose kanker wordt gesteld, is dat een groeiend maatschappelijk probleem. Dr. Martine van Egmond, epidemioloog en gezondheidswetenschapper, onderzocht wat de beperkende en ondersteunend factoren zijn bij de re-integratie van deze patiëntengroep op de arbeidsmarkt. Op 19 januari jl. promoveerde ze op haar onderzoek aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

[...]

Gepubliceerd in Oncologie Up-to-date nr. 2, april 2017

02
april
2017

Jan van Kimpen van Philips

'Patienten dwingen vernieuwing af'

Als voorzitter van de klankbordgroep Medisch Specialist 2025 vindt Jan Kimpen, chief medical officer van Philips, dat het visiedocument de uitdagingen van de geneeskunde van de toekomst goed beschrijft.

[...]

Gepubliceerd in De Medisch Specialist, uitgave van de Federatie Medisch Specialisten, themanummer: Medisch Specialist 2025.

Nieuwere artikelen 1 2 3 4 5 6 7 8 Oudere artikelen