Journalist-tekstschrijver

09
juni
2017

Britta de Jong is kinderarts en jeugdarts

Dokter van het zieke en gezonde kind

Als lid van de programmacommissie stelde ze voor de derde keer de NVK-AJN congresdag (woensdag 14 juni) samen. Zelf is Britta de Jong zowel kinderarts als jeugdarts - de enige in Nederland. 'Kinderartsen leren niet wat een gezond kind is. Dat is gek.'

[...]

Gepubliceerd in: Kinderarts & Samenleving nr. 3, verenigingstijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, juni 2017.

07
juni
2017

Berichten

Nieuw: Europees examen kindergeneeskunde

Elk medisch specialisme moet een Europees examen aanbieden, zo wil men in Brussel. De European Academy of Paediatrics (EAP) maakt hier een start mee. Najaar 2018 vindt een Europese pilot Kennisexamen Kindergeneeskunde plaats. In de jaren daarna volgt de toetsing van andere kindergeneeskundige competenties.

[...]

Gepubliceerd in: Kinderarts & Samenleving nr. 3, verenigingstijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), juni 2017.

01
juni
2017

In beeld

Koninklijke aandacht voor psychiatrie

Koningin Máxima bracht op 5 april jl. een werkbezoek aan de AMC-afdeling Psychiatrie. Ze sprak er met patiënten en liet zich door de psychiaters, onder wie afdelingshoofd en NVvP-voorzitter Damiaan Denys, informeren over de stand van zaken in de psychiatrie en innovatieve behandelvormen zoals Deep Brain Stimulation.

[...]

Gepubliceerd in: De Psychiater, uitgave i.s.m. de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, De Psychiater nr. 3, mei 2017.

23
mei
2017

Kinderpalliatieve zorg in Nederland wordt beter dankzij NVK, Stichting PAL en VWS

De beste palliatieve zorg voor ieder kind

Goede palliatieve zorg voor ernstig zieke kinderen was lange tijd niet vanzelfsprekend in Nederland. Door inspanningen van ouders en zorgprofessionals kwamen er weliswaar kinderpalliatieve teams, regionale netwerken en een standaard individueel zorgplan. Maar nu het ministerie van VWS subsidie geeft, kan de achterstand pas echt worden ingelopen. Stichting PAL en de NVK nemen het voortouw.

[...]

Gepubliceerd in: Kinderarts & Samenleving nr. 2, tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, mei 2017.

19
mei
2017

Aurobindo Voorjaarsdiner 2017

Ruim baan voor cultuurverschillen

Op 12 april 2017 vond het negende Voorjaarsdiner van Aurobindo plaats in het Utrechtse Podium onder de Dom, zoals altijd voorafgaand aan het KNMP Voorjaarscongres. De opkomst was hoog, de sfeer ontspannen en het doel onveranderd: stakeholders in de farmacie bij elkaar brengen om kennis te delen en elkaar beter te leren kennen.

[...]

Gepubliceerd in: FarmaMagazine nr. 4, maandblad voor de farmaceutische zorgverlener, mei 2017.

17
mei
2017

Voorzitter Károly Illy bezoekt alle vakgroepen om te horen wat er leeft

'De binding tussen bestuur en leden moet beter'

Sinds 30 november 2016 is Károly Illy de nieuwe NVK-voorzitter, als opvolger van Bert Bos. Illy heeft een ambitieuze agenda. Zo wil hij borging van de kwaliteit van de kindergeneeskundige zorg in de eerste lijn en betere samenwerking met de andere medische specialismen. 'Mijn voorzitterschap is geslaagd als de NVK en de AJN bij mijn vertrek gefuseerd zijn.'

[...]

Gepubliceerd in: Kinderarts & Samenleving nr. 2, tijdschrift voor de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, mei 2017.

15
mei
2017

Doelgerichte therapie

Erkenning voor baanbrekend onderzoek naar vulvacarcinoom

Op 12 maart jl. ontving prof. dr. Ate van der Zee, hoogleraar Gynaecologische oncologie in het UMC Groningen, de SGO Innovation Award van de Amerikaanse Society of Gynaecologic Oncology. Van der Zee ontving de prijs voor zijn baanbrekende onderzoek naar de behandeling van het vulvacarcinoom.

[...]

Gepubliceerd in: Oncologie Up-to-date nr. 3, mei 2017

10
mei
2017

AYA-lounge

Een caravan voor jonge kankerpatiënten

Mei 2017 is de AYA-lounge geopend in het UMC Groningen. Jonge kankerpatiënten kunnen elkaar daar ontmoeten, ervaringen uitwisselen of gewoon gezellig samen spelletjes doen.

[...]

Gepubliceerd in:Oncologie Up-to-date 3, mei 2017.

09
mei
2017

NSCK

Afname bloedingen door tekort vitamine K valt tegen

Een hogere dosering vitamine K leidt wel tot afname van het aantal (hersen-)bloedingen bij pasgeboren borstgevoede baby's, maar minder dan gewenst. Dat is de uitkomst van de NSCK-signalering Vitamine K-deficiëntiebloedingen, die op  1 januari 2017 is afgerond. Intussen heeft de Gezondheidsraad een advies uitgebracht om vitamine K voortaan intramusculair toe te dienen.

[...]

Gepubliceerd in: Kinderarts & Samenleving nr. 2, tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, mei 2017.

28
april
2017

Beroepsuitoefening

'Laten we stoppen met dat ego-denken'

Kwetsbare ouderen vormen een steeds groter deel van de patiëntenpopulatie van neurologen. Zijn neurologen voldoende toegerust om deze patiëntengroep te kunnen behandelen? Een gesprek tussen neuroloog prof. dr. Henry Weinstein en geriater prof. dr. Rob van Marum over de samenwerking tussen neurologen en geriaters en wat zij van elkaar kunnen leren.

[...]

Gepubliceerd in: De Neuroloog nr. 2, uitgave i.s.m. de Nederlandse Vereniging voor Neurologie, april 2017.

Nieuwere artikelen 1 2 3 4 5 6 7 8 Oudere artikelen