Praktijkscan

28
nov
2022

Amsterdam Ice Swim in het Nieuwe Diep

'Het is jouw lichaam tegen de elementen'

17 en 18 december 2022 vindt de vierde editie plaats van de Amsterdam Ice Swim. Locatie: het Nieuwe Diep, achter het Flevopark. Honderden zwemmers wagen dan de sprong in het ijskoude water. 

[...]

Gepubliceerd in De Brug, krant voor Amsterdam-Oost, november 2022.

 

21
nov
2022

Internist-oncoloog Sabine Netters

Meer houvast nodig voor goed toepassen continue palliatieve sedatie

Continue palliatieve sedatie wordt toegepast bij een op de drie verwachte overlijdens, blijkt uit de herziene multidisciplinaire richtlijn Palliatieve sedatie. Het gaat dus om veel mensen. Om patiënten en zorgverleners meer houvast te geven over hoe hiermee om te gaan is meer onderzoek nodig naar een goede toepassing van continue diepe sedatie, stelt internist-oncoloog Sabine Netters.

[...]

Gepubliceerd op DOQ.nl, nieuwssite voor huisartsen en medisch specialisten, november 2022. 

14
nov
2022

Regionale netwerkzorg

'De patholoog wordt steeds meer gesprekspartner van de longarts'

Met het steeds grotere aantal behandelbare drivermutaties voor longtumoren dat gevonden wordt, wordt goede samenwerking tussen patholoog en longarts nog belangrijker. Regionale samenwerking is daarbij noodzaak, stelt thoraxpatholoog dr. Jan van der Thüsen.

[...]

Gepubliceerd in Oncologie Vandaag, najaar 2022. 

01
nov
2022

Verslaving: stoppen of minderen

'Ik zie genoeg mensen die ondanks alle goede raad wegglijden en alles kwijtraken'

Wanneer kiezen cliënt en behandelaar voor stoppen en wanneer voor minderen in de behandeling van een verslaving? Kees Keuch, bestuurslid van stichting Het Zwarte Gat, de koepel van cliëntenraden in de verslavingszorg, en Els Noorlander, psychiater en verslavingsarts van het eerste uur bij de Dubbele Diagnose Kliniek van Emergis in Goes, delen hun visie en ervaringen.

[...]

Gepubliceerd in De Psychiater nr. 7, uitgave i.s.m. de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), oktober 2022.

28
oct
2022

Virtual en augmented reality

Virtual en augmented reality wordt de toekomst van de longgeneeskunde

Virtual reality (VR) in de longgeneeskunde, voor de meeste zorgprofessionals in de longzorg klinkt het als science fiction. Maar de toekomst komt sneller naderbij dan je denkt. Want VR en augmented reality vinden op steeds meer plekken hun weg in de longzorg. Zo bestuderen studenten geneeskunde in het LUMC in Leiden met een AR-app en een AR-bril op longaandoeningen én de bijbehorende longgeluiden. In de longchirurgie wordt eveneens dankbaar gebruik gemaakt van de 3D-mogelijkheden van VR. Het leidt bijvoorbeeld tot een betere analyse van de tumor bij segmentresecties, een complexe vorm van longchirurgie.

[...]

Gepubliceerd in PUF, vakblad voor zorgverleners in de longgeneeskunde, oktober 2022. 

14
oct
2022

Eveline Wallenburg

Computer bepaalt juiste dosering antibiotica voor IC-patiënten

Een derde van de patiënten met een infectie op de IC overlijdt. Antibiotica zijn daarom cruciaal, maar promotieonderzoek van ziekenhuisapotheker dr. Eveline Wallenburg aan het Radboudumc laat zien dat IC-patiënten vaak de verkeerde dosering antibiotica krijgen. Ze ontwikkelde computermodellen die de juiste dosering bepalen.

Gepubliceerd op DOQ.nl, site voor huisartsen en medisch specialisten, oktober 2022.

26
sept
2022

Missen van diagnostische uitslagen

'Het risicobewustzijn op de werkvloer is enorm toegenomen'

Het missen van diagnostische uitslagen komt breed voor in zorginstellingen. Soms leidt dat tot (ernstige) schade bij de patiënt of wordt een behandeling niet tijdig ingezet. Het UMC Utrecht heeft daarom de afgelopen jaren het diagnostisch proces diepgaand onderzocht. Doel: het proces zodanig verbeteren dat het risico op het missen van diagnostische uitslagen wordt teruggebracht.

[...]

Gepubliceerd in Laboratoriumgeneeskunde, verenigingsmagazine vaan de Nederlandse Vereniging voor Klinisch Chemici (NVKC), september 2022.

19
sept
2022

MACE

Verhoogd risico voor ouderen op cardiale complicaties na SEH-bezoek

Een op de vijf patiënten ouder dan 65 jaar die zich met internistische problemen presenteert op de SEH, ontwikkelt binnen een jaar na dit bezoek ernstige cardiale complicaties. Bijvoorbeeld hartfalen, een hartinfarct of andere ernstige cardiale complicaties (MACE). Dat is de uitkomst van het promotieonderzoek van dr. Noortje Zelis, internist Acute geneeskunde in het MUMC+ in Maastricht.

[...]

Gepubliceerd op DOQ.nl, site voor huisartsen, medisch specialisten en andere zorgprofessionals, september 2022.

13
sept
2022

Java-eiland

De mooiste uitwaaiplek van Amsterdam

Een chaotisch zootje, dat is hoe veel bewoners de kop van Java-eiland nu beleven. Ze houden van de kop, en de leegte is prachtig, maar meer regie en overzicht zou wenselijk zijn. Bewoners komen daarom nu zelf met een plan van aanpak dat ze binnenkort presenteren aan de centrale stad.

[...]

Gepubliceerd in De Brug, krant voor Amsterdam-Oost en omstreken, september 2022.

29
aug
2022

Prof. dr. Teus van Laar

Pesticiden en Parkinson: 'We hebben veilige normen nodig'

Hoewel de evidence toeneemt dat gewasbeschermingsmiddelen zoals pesticiden en fungiciden leiden tot een toename van het risico op de ziekte van Parkinson, ontbreken veilige normen over het gebruik hiervan. Het wordt tijd dat deze normen er komen, stelt prof. dr. Teus van Laar, hoogleraar Neurologie in het UMC Groningen (UMCG).

[...]

Gepubliceerd op DOQ.nl, site voor huisartsen, medisch specialisten en andere zorgprofessionals, zomer 2022.

Nieuwere artikelen 1 2 3 4 5 6 7 8 Oudere artikelen