Hybride en online congressen zijn er en ze gaan niet meer weg

05
sept
2020

Subcutane immuuntherapie in coronatijd

'De behandelingen moesten doorgaan'

Kon de immuuntherapie voor patiënten met inhalatieallergie ten tijde van de coronacrisis worden voortgezet of niet? Ja, vonden de behandelaren unaniem, en patiënten waren er blij mee. Dr. Hanneke Oude Elberink, allergoloog bij het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), kijkt met tevredenheid terug op alle gemaakte behandelkeuzes. 

[...]

Gepubliceerd in PUF nr. 2, het vakblad over inhalatietherapie en behandeling bij (ernstige) astma, COPD en allergie, september 2020.

 

26
aug
2020

De noodzaak voor hogere tarieven voor de ergotherapie

'Ik verwacht een beter tarief dat recht doet aan het werk van ergotherapeuten'

Dit voorjaar verscheen het kostenonderzoek Paramedische zorg, als onderdeel van de bestuurlijke afspraken Paramedische zorg 2019 - 2022. De uitkomst van het onderzoek bevestigt wat ergotherapeuten allang dachten: de tarieven voor de ergotherapie zijn te laag. Theo van der Bom, directeur van Ergotherapie Nederland, verwacht dat zorgverzekeraars op basis van dit kostenonderzoek met hogere tariefvoorstellen zullen komen. 

[...]

Gepubliceerd in Ergotherapie Magazine nr. 4, verenigingsmagazine van Ergotherapie Nederland, augustus 2020.

17
aug
2020

Co-morbiditeit met verstandelijke beperking

'Kijk nooit in je eentje'

Patiënten met een verstandelijke beperking hebben een verhoogd risico op epileptische aanvallen. Een goede diagnostiek en behandeling daarvan is bij hen vaak ingewikkelder dan bij een gezonde populatie, stelt dr. Francesca Snoeijen, arts verstandelijk gehandicapten (AVG) in Kempenhaeghe, academisch centrum voor epileptologie. Een multidisciplinaire aanpak is daarom noodzakelijk.

[...]

Gepubliceerd in De Neuroloog nr. 4, uitgave i.s.m. de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN), augustus 2020.

11
aug
2020

Neurologie en COVID-19

'In een crisis is iedereen even belangrijk'

De coronacrisis heeft de samenleving en de gezondheidszorg op zijn kop gezet. Ook voor de neurologen en de neurologie heeft de crisis ingrijpende gevolgen. Zo bevond Mariëlle Bartholomeus, neuroloog en medisch directeur van het ziekenhuis Bernhoven in Uden, zich in het epicentrum van de coronacrisis, gingen de Biemond cursussen dit voorjaar halsoverkop online en doet de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) navraag bij de leden om zicht te krijgen op de relatie tussen corona en neurologische aandoeningen.

[...]

Gepubliceerd in De Neuroloog, uitgave in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Neurologie, nr. 3, juli - augustus 2020.

23
juli
2020

Serologisch testen in Corona-tijd

'De ideale test is er nog niet'

Met de versoepeling van de coronamaatregelen neemt de druk vanuit de samenleving toe om serologische testen grootschalig aan te bieden. Maar heeft dat ook zin? Dr. Jean-Luc Murk, arts-microbioloog-viroloog in het Elizabeth-Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg (ETZ) en lid van de Taskforce Serologie van het RIVM, heeft zijn twijfels.

[...]

Gepubliceerd in Laboratoriumgeneeskunde nr. 3, uitgave voor de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde, juli 2020.

 

14
juli
2020

Denkraam Integratie Zorgprogramma's

Van kokervisie naar overstijgende blik

Het Denkraam Integratie Zorgprogramma's is op 28 mei jl. geaccordeerd tijdens de online algemene ledenvergadering van InEen. Bestuurder Maarten Klomp, één van de opstellers, is er blij mee. 'Met integrale zorg doen we meer recht aan de individuele patiënt.'

[...]

Gepubliceerd in De Eerstelijns nr. 4, magazine voor huisartsen, huisartsenpraktijken en zorggroepen, juli 2020.

05
juli
2020

Ontwikkeling van apps rond corona

'Als we het vertrouwen van de burger verliezen, is alles voor niets geweest'

Met alle versoepelingen van de lockcown-maatregelen wordt het langzaam maar zeker weer drukker op straat. Daarmee neemt het risico op besmetting met het coronavirus toe. De inzet van apps kan helpen om dat risico te verkleinen. Alleen: welke apps zijn er op de markt en aan welke kwaliteits- en veiligheidseisen dient zo'n app te voldoen? Prof. dr. Niels Chavannes, huisarts en hoogleraar Huisartsengeneeskunde bij het LUMC, zet de voors en tegens van enkele apps op een rij.

[...]

Gepubliceerd in PUF nr. 2, het vakblad over inhalatietherapie en behandeling bij (ernstige) astma, COPD en allergie, juli 2020.

24
juni
2020

Richtlijn

Hoe minder bloed, hoe beter de uitkomst

Negen jaar, zolang duurde de herziening van de oude richtlijn 'Bloedtransfusie' uit 2011. Maar dit voorjaar is het zover. Dan is de nieuwe richtlijn 'Bloedtransfusie' gereed. Dr. Hans Soons en Aniek de Coninck, respectievelijk laboratoriumspecialist Klinische Chemie in het St. Anna-ziekenhis in Geldrop en internist-hematoloog in het Academisch ziekenhuis Maastricht (MUMC+), over de belangrijkste veranderingen in het bloedtransfusiebeleid. 

[...]

Gepubliceerd in Laboratoriumgeneeskunde, verenigingsmagazine van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie (NVKC), juni 2020.

16
juni
2020

CenteringPregnancy

Een betere start door CenteringPregnancy

Meer tijd en aandacht voor de zwangere vrouw, meer ondersteuning en herkenning, betere zelfzorg voor de aanstaande moeder, en vooral: een betere start voor kind en gezin. De voordelen van CenteringPregnancy, groepsbijeenkomsten voor zwangere vrouwen en hun partners, zijn talrijk, vertelt Judith Govers, verloskundige in Huizen.

[...]

Gepubliceerd in Baby's Digest, magazine voor professionals in de jeugdgezondheidszorg, juni 2020.

06
juni
2020

Narcolepsie

Als de dirigent het niet meer doet

Narcolepsie is een van de meest ingrijpende slaap- en waakstoornissen. Met leefstijladviezen, medicatie en psychosociale begeleiding kunnen patiënten goed geholpen worden, vertellen dr. Gert Jan Lammers en dr. Rolf Fronczek, neurologen bij het LUMC en het slaap- en narcolepsie-expertisecentrum SEIN in Heemstede.

[...]

Gepubliceerd in De Neuroloog nr. 2, uitgave i.s.m. de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN), juni 2020.

Nieuwere artikelen 1 2 3 4 5 6 7 8 Oudere artikelen