Hybride en online congressen zijn er en ze gaan niet meer weg

13
oct
2019

Meer werkplezier met persoonsgerichte zorg

Eerst de patiënt, dan het ziektebeeld

Werkdruk en bureaucratie nemen alsmaar toe in de huisartsenpraktijk. Toch valt het werk nog steeds zó te organiseren dat huisarts, doktersassistent en praktijkondersteuner er meer plezier in hebben én de patiënt zich beter gehoord en begrepen voelt. Persoonsgerichte zorg kan daaraan bijdragen. 

[...]

Gepubliceerd in De Eerstelijns nr. 6, magazine voor zorgprofessionals in de eerstelijn, oktober 2019.

04
oct
2019

Yvonne Henskens, klinisch chemicus

Trombo-elastografie slaat brug tussen lab en kliniek

Een snellere testuitslag, méér informatie, minder gezondheidsrisico's, kosteneffectiviteit én een betere communicatie tussen klinisch chemicus en de zorgverlener aan het bed van de patiënt. Ja, de voordelen van trombo-elastografie als diagnosticum bij patiënten met massale bloedingen zijn talrijk, stelt dr. ir. Yvonne Henskens, klinisch chemicus en Clusterhoofd van de units voor hematologie, transfusie en hemostase van het Centraal Diagnostisch Laboratorium van Maastricht Universitair Medisch Centrum (UMC+).

[...]

Gepubliceerd in Laboratoriumgeneeskunde nr. 3, magazine in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Klinisch Chemici (NVKC), september - oktober 2019.

25
sept
2019

forensische psychiatrie

'Wij zijn er voor veiligheid en zorg, in die volgorde'

Een samenleving die de forensische psychiatrie kritisch volgt, nieuwe wetgeving, een nieuw opleidingsplan, en de (her-)oprichting van de NVvP-afdeling Forensische Psychiatrie. Er gebeurt veel in de forensische psychiatrie, weten Margot van Berkel, hoofd van het Nederlands Instituut Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) Noord-Holland, en dr. Sabine Roza, forensisch psychiater en opleider van het NIFP Zuid-Holland.

[...]

Gepubliceerd in De Psychiater nr. 6, uitgave i.s.m. de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), september 2019.

19
sept
2019

Oostelijk Havengebied: van wie is het water?

Zwemmen mag dus eigenlijk niet.. 

Het was de talk of the town deze zomer, het zwemplezier versus de overlast bij de recreatiesteiger aan de Borneokade. En hoewel er door bewoners en gemeente hard gezocht wordt naar oplossingen, zijn die nog niet gevonden. 

[...]

Gepubliceerd in De Brug, dé krant voor Amsterdam-Oost en omstreken, september 2019.

11
sept
2019

Beslisbomen

Een levende richtlijn voor de behandeling van kankerpatiënten

Beslisbomen kunnen artsen helpen om te midden van alsmaar groeiende kennis en behandelmogelijkheden de richtlijnen te kunnen blijven toepassen voor die ene specifieke patiënt. Drs. Matthijs Hendriks, internist-oncoloog bij de Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar, zette samen met collega's de richtlijn Borstkanker om in een reeks beslisbomen voor de klinsche praktijk.

[...]

Gepubliceerd in Oncologie Up-to-date, magazine voor zorgverleners in de oncologiezorg, september 2019.

 

02
sept
2019

Protonentherapie

Minder schade aan omliggende weefsels door protonentherapie

Protonentherapie staat nog in de kinderschoenen. Maar het onderzoek naar de voor- én nadelen ervan bij de behandeling van patiënten met hersentumoren, komt op gang, stelt Peter-Paul van der Toorn, radiotherapeut in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven.

[...]

Gepubliceerd in De Neuroloog nr. 4, special Neuro-oncologie, uitgave i.s.m. de Nederlandse Vereniging voor Neurologie, september 2019.

28
aug
2019

Neuro-oncologie

'Targeted therapie en immunotherapie zijn hoopvolle ontwikkelingen'

De opkomst van de moleculaire diagnostiek, herziene richtlijnen, de oprichting van het patiëntenplatform: de ontwikkelingen gaan snel in de neuro-oncologie. Dr. Anja Gijtenbeek, voorzitter van de Landelijke Werkgroep Neuro-oncologie (LWNO) en neuroloog in het Radboudumc, is daar blij mee, al blijft er volgens haar nog genoeg te wensen over. 

[...] 

Gepubliceerd in De Neuroloog nr. 4, special Neuro-oncologie, uitgave i.s.m. de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN), augustus - september 2019.

31
juli
2019

Angelika Kindermann, kinderarts MaagDarmLeverziekten, Amsterdam UMC

Hongerprovocatie laat kinderen weer eten

Tussen de 25 en 45 procent van alle kinderen heeft ergens op hun kinderleeftijd een licht tot matig voedingsprobleem. Bij sommige kinderen gaat dat zover dat ze alle voeding weigeren. Voor deze kinderen kan de hongerprovocatie een uitkomst zijn, vertelt dr. Angelika Kindermann, kinderarts MaagDarmLeverziekten (MDL) in het Amsterdam UMC.

[...]

Gepubliceerd in Baby's Digest, magazine voor zorgprofessionals in de jeugdgezondheidszorg (JGZ), juli 2019.

25
juli
2019

Betere palliatieve zorg

De mens achter de patiënt leren kennen

Tijdig in gesprek gaan met de patiënt in de palliatieve fase van zijn leven over diens waarden, wensen en behoeften, draagt bij aan een beter levenseinde, met meer kwaliteit van leven. Onnodige behandelingen worden daarmee bijvoorbeeld voorkomen. Het is daarom geen toeval dat er momenteel veel aandacht is voor een meer proactieve aanpak van de palliatieve zorg in Nederland, zoals blijkt uit enkele transmurale initiatieven die in dit artikel worden belicht door dr. Tineke Smilde (internist-oncoloog, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Den Bosch), drs. Fabienne Warmerdam (internist-oncoloog, Zuyderland, Heerlen) en drs. Manon Boddaert (arts palliatieve geneeskunde en medisch adviseur, Integraal Kankercentrum Nederland en coöperatie Palliatieve Zorg Nederland). Ook Hugo de Jonge, minister van VWS, roept op tot betere palliatieve zorg.

[...]

Gepuliceerd in Oncologie Up-to-date, magazine voor professionals in de oncologiezorg, juli 2019.

17
juli
2019

Urk blijft streven naar zorg dicht bij de patiënt

En toen sloot het ziekenhuis..

Een toename van de zorgvraag, een tekort aan zorgprofessionals en - na sluiting van MC Zuiderzee in Lelystad - lange reistijden naar de ziekenhuizen in de regio. De uitdagingen zijn groot voor de zorgverleners in Urk om de kwaliteit van de gezondheidszorg te kunnen blijven garanderen. Maar ze zitten niet bij de pakken neer. Door buiten de lijntjes te denken, slagen de zorgverleners erin de gezondheidszorg op Urk toekomstbestendig te maken.

[...]

Gepubliceerd in De Eerstelijns 5, magazine voor zorgprofessionals in de eerstelijnszorg, juli 2019. 

Nieuwere artikelen 1 2 3 4 5 6 7 8 Oudere artikelen