Steeds meer dak- en thuisloze jongeren zwerven door de stad

27
maart
2024

Prof. dr. Marcel Verbeek

'Biomarkers helpen ons diagnoses vroegtijdig op te sporen'

Prof. dr. Marcel Verbeek, hoogleraar Translationeel onderzoek Neurodegeneratieve aandoeningen aan het Radboudumc/Radboud Universiteit in Nijmegen, is een van de sprekers op het NVKC-voorjaarscongres. Verbeek zal vertellen over zijn biomarkeronderzoek bij de ziekte van Parkinson.

(...)

Gepubliceerd in Laboratoriumgeneeskunde nr. 2, uitgave voor de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC), maart 2024.

18
maart
2024

Gezondheidsverschillen in regio Rijnmond

'We willen dat de data gaan leven'

De gezondheidsverschillen zijn groot in de regio Rijnmond. Hoe komt dat en wat kunnen huisartsen hieraan doen? Met Gezondheid in Zicht Datacoalitie Rijnmond sloegen Rijnmond Dokters, de regionale huisartsenorganisatie, Samergo, de Regionale Ondersteuningsstructuur en de afdeling Huisartsengeneeskunde van het Erasmus MC de handen ineen om hier meer zicht op te krijgen. Doel: met data-gedreven zorg de gezondheidsverschillen verkleinen in de Rotterdamse wijken.

[...]

Publicatie: InEen, magazine voor de eerstelijn, maart 2024.

11
maart
2024

Psychiater Thérese van Amelsvoort

'Zorg dat de hulpverlening goed geregeld is voor jongeren'

De zorgverlening voor jongeren met psychische problemen schiet tekort. De knip in de zorg bij achttien jaar speelt daarbij een belangrijke rol. Dat kan én moet beter, stelt Thérese van Amelsvoort, psychiater bij topklinisch Centrum Transitiepsychiatrie van ggz-instelling Mondriaan en hoogleraar Transitiepsychiatrie aan de Universiteit van Maastricht.

[...]

Gepubliceerd in De Psychiater nr. 1, uitgave i.s.m. de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, maart 2024.

22
febr
2024

Tolken terug in de zorg, alstublieft

'Eén landelijke oplossing maakt alles makkelijker'

In 2012 trok het ministerie van VWS de stekker uit de subsidie voor de landelijke tolkendiensten. Sindsdien worstelen zorgverleners en niet-Nederlandstalige cliënten in de zorg en het sociaal domein met het overbruggen van de taalbarriere. Dat moet anders, stelt Simone Goosen, campagneleider Tolken terug in de zorg, alstublieft. 'Als de communicatie niet goed verloopt, kan er geen passende zorg of ondersteuning geboden worden.'

[..]

Gepubliceerd in De Eerstelijns, online platform voor zorgprofessionals in de eerstelijnszorg en het sociaal domein, februari 2024. www.de-eerstelijns.nl

 

 

09
febr
2024

Amy Groenewegen

Spoort de huisarts straks actief hart- en vaatziekten vroegtijdig op?

Vroegtijdige opsporing van hart- en vaatziekten in de huisartsenpraktijk leidt tot eerdere onderkenning en diagnosticering van hartfalen, boezemfibrilleren en aandoeningen van de kransslagaders bij patiënten met CODP en diabetes. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Amy Groenewegen, huisarts in opleiding en onderzoeker bij het UMC Utrecht. 

Publicatie: DOQ, nieuwsite voor huisartsen en medisch specialisten, 9 februari 2024.

29
jan
2024

Prof. dr. Iris Sommer, hoogleraar Psychiatrie UMC Groningen

'Eet niet alleen voor jezelf, eet ook voor je microbioom'

Prof. dr. Iris Sommer, hoogleraar Psychiatrie en neuro-onderzoeker bij UMC Groningen (UMC Groningen) en auteur van het boek De bacterie en het brein, dat afgelopen najaar verscheen, doet onderzoek naar de relatie tussen darmflora en mentale gezondheid. 'Hoe gezonder het microbioom, hoe groter de kans op een goede mentale gezondheid.'

[...]

Gepubliceerd in Laboratoriumgeneeskunde nr. 1, verenigingsmagazine van de Nederlandse Vereniging voor Klinisch Chemici (NVKC), januari 2024.

18
jan
2024

Waardegedreven zorg

'Waardegedreven zorg zou in het DNA moeten zitten van iedere zorgverlener'

Lagere mortaliteit, minder hartinfarcten, snellere behandelingen, kortere ziekenhuisopnames, betere informatievoorziening voor de patiënt. Werken volgens de principes van waardegedreven zorg levert veel op, blijkt uit de zorguitkomsten van het Hartcentrum van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Projectleider Daniela Schulz:"Data vormen het fundament van de verbetercyclus die we continu doorlopen."

[...]

Gepublieerd op DOQ, nieuwssite voor huisartsen en medisch specialisten, www.doq.nl, januari 2024.

09
jan
2024

Huisartsenspoedposten (HAP's)

Kernteams zorgen voor meer teamgevoel

Steeds meer huisartsenspoedposten (HAP's) werken met kernteams, een groep huisartsen waarvan de leden vaste avond- of weekenddiensten draaien. Marian Stevens, huisarts in Bavel en voorzitter van het kernteam HAP West-Brabant, en Steven Han, bestuurder bij HAP Rijnmond, gaan in gesprek over hun ervaringen.

[...]

Gepubliceerd in InEen, magazine voor de eerste lijn, januari 2024.

03
jan
2024

Glaucoombehandelingen

'Behandelopties groeien steeds meer naar elkaar toe'

De zoektocht naar meer effectieve én minder invasieve glaucoombehandelingen is al jaren gaande. Het resultaat mag er zijn, want de laatste tien a vijftien jaar buitelen de innovaties over elkaar heen. Prof. dr. Henny Beckers, hoogleraar Oogheelkunde, in het bijzonder glaucoom, aan de Universiteitskliniek voor Oogheelkunde van het MUMC+, over de meest recente innovaties in de glaucoombehandeling.

[...]

Gepubliceerd in Oogheelkunde Vandaag, december 2023.

18
dec
2023

Medisch Centrum Leeuwarden

Spraakherkenning zorgt voor minder administratielast

Minder administratielast voor de arts, meer transparantie en vooral: meer tijd voor de patiënt in de spreekkamer. Spraakherkenning leidt tot snellere en meer efficiënte dossiervoering. Dat heeft voor zowel arts als patiënt veel voordelen. In het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) doen ze er positieve ervaringen mee op.

[...]

Gepubliceerd op DOQ, nieuwssite voor huisartsen en medisch specialisten, december 20223.

 

Nieuwere artikelen 1 2 3 4 5 6 7 8 Oudere artikelen