Promotieonderzoek van Rutger Brouwers

09
aug
2022

Nieuwe hoogleraren Dementieonderzoek

De breedte en de diepte

Prof. dr. Yolande Pijnenburg, sinds oktober 2020 hoogleraar Dementie op jonge leeftijd, en prof. dr. Edo Richard, sinds februari 2021 bijzonder hoogleraar Neurologie, doen beiden dementieonderzoek in het AUMC. Breedte en diepte, zo typeren ze het verschil tussen hun beider onderzoek.

[...]

Gepubliceerd in De Neuroloog nr. 4, uitgave i.s.m. de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN), augustus 2022.

19
juli
2022

Promotieonderzoek van Lucia Baris, aios Cardiologie

Geven hartafwijkingen complicaties bij zwangerschap?

De meeste vrouwen met een hartafwijking doen het goed tijdens de zwangerschap, zonder veel problemen voor haar en het kind. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Lucia Baris, AIOS cardiologie in het Franciscus & Vlietland in Rotterdam. "De angst die bij vrouwen en artsen hierover leeft, kunnen we met dit onderzoek wegnemen. Wel is het belangrijk om deze vrouwen goed te begeleiden en een multidisciplinair behandeplan op te stellen."

[...]

Gepubliceerd op DOQ.nl, site voor huisartsen, medisch specialisten en andere zorgprofessionals, juli 2022.

13
juli
2022

Taalhuizen

Laaggeletterdheid leidt tot bestaansstress

2,5 miljoen Nederlanders lopen vast in hun dagelijks leven vanwege laaggeletterdheid. De tweehonderd taalhuizen in Nederland kunnen daar iets aan doen, stellen Jennifer Elich en Sanne Klaassen. Maar dat lukt alleen als er meer budget vrijkomt voor het sociaal domein én voor betere samenwerking met lokale partners.

[...]

Gepubliceerd in De Eerstelijns, juli 2022.

04
juli
2022

Chaos gevreesd op wandelpad en water Dijksgracht

'Bewoners hebben geen inspraak'

Het klinkt mooi, een fiets- en wandelpad langs het spoorwegtalud bij de Dijksgracht tussen Oost en het Centraal Station, maar de werkelijkheid is anders, vertellen bewoners van Wittenburg. "Dit wordt een gevaarlijke plek."

[...]

Gepubliceerd in De Brug, krant voor Amsterdam-Oost en omstreken, juli 2022.

28
juni
2022

Oekraïense cardioloog ondersteunt gevluchte artsen in Nederland

'Ik wil artsen helpen hun droom waar te maken'

Drie jaar geleden kwam dr. Valeriia Takens, Oekraïens cardioloog, voor de liefde naar Nederland. Ze ondervond hoe lastig het is om als buitenlandse arts in Nederland aan de slag te gaan. Nu zet ze haar kennis en ervaring in om Oekraïense artsen die vanwege de oorlog naar Nederland zijn gevlucht te helpen om hier hun vak uit te oefenen.

[...]

Gepubliceerd in De Cardioloog nr. 3, uitgave van BPM Medica voor specialisten in de cardiologie, juni 2022.

21
juni
2022

Duurzame financiering van geïntegreerde eerstelijnszorg

Manager huisartsenpraktijk Noorderpark ziet onderlinge cohesie afbrokkelen

Geïntegreerde eerstelijnszorg, het levert cliënten betere zorg op en het zorgt voor meer werkplezier bij zorgverleners. Doen dus, zou je zeggen. Zo eenvoudig is het niet, stelt Marijke Blommendaal, manager van huisartsenpraktijk Noorderpark in Assen. WAnt structurele financiering om deze multidisciplinaire zorg te borgen én te onderhouden is er niet. 

[...]

Gepubliceerd in InEen Magazine nr. 2, magazine voor de eerste lijn, juni 2022.

14
juni
2022

Ziekte van Hashimoto

'Laten we beter leren omgaan met stress'

U heeft een te traag werkende schildklier, dat is wat patiënten met de ziekte van Hashimoto als diagnose te horen krijgen van de huisarts. Huisartsen vertellen er veelal niet bij dat dit een auto-immuunziekte is waar je met leefstijlverandering mogelijk iets aan kunt doen. Een gemiste kans, vindt Lieneke van de Griendt, prakthoudend huisarts in Schiedam.

[...]

Gepubliceerd in De Eerstelijns, magazine voor zorgprofessionals in de eerstelijn en het sociaal domein, juni 2022.

08
juni
2022

Zelfstandige praktijk

'Ik heb het gevoel dat ik nu veel meer waarde toevoeg'

Ze zijn pioniers, Saskia Bouman en Lindsay Silva. Tot nu toe zijn zij de enige kinderartsen met een eigen zelfstandige kinderartsenpraktijk voor de algemene kindergeneeskunde. Maar niet voor lang, als het aan hen ligt. 'Dit wordt de toekomst van de kindergeneeskunde.'

[...]

Gepubliceerd in Kinderarts & Samenleving, Tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), mei 2022.

30
mei
2022

Nadelige gevolgen van kanker

'Schaam je er niet voor, praat erover!'

Driekwart van de kankerpatiënten in Nederland ervaart nadelige financiële gevolgen van hun ziekte. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Toch praten patiënten er niet graag over. Terwijl juist dat kan helpen om hulp bij geldzorgen in te schakelen. Ondertussen wordt ook in Europees verband onderzoek gedaan naar de financiële gevolgen van kanker.

[...]

Gepubliceerd in Medische Oncologie nr. 4, uitgave voor de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO), mei 2022.

09
mei
2022

Kinderartsen verdeeld over complementaire en alternatieve therapieën

'Polariseer niet, maar wees nieuwsgierig'

Acupunctuur, yoga, homeopathie, massage, de lijst met complementaire en alternatieve therapieën (CAM) is eindeloos. Kinderartsen zijn verdeeld in hun opvattingen over nut, veiligheid en meerwaarde hiervan naast de reguliere behandeling. Tegelijkertijd maken ouders en kinderen er veel gebruik van. Kinderartsen Ines von Rosenstiel en Jan Peter Rake in gesprek over de kracht én risico's van CAM.

[...]

Gepubliceerd in Kinderarts & Samenleving, tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), voorjaar 2022.

Nieuwere artikelen 1 2 3 4 5 6 7 8 Oudere artikelen