Java-eiland

21
maart
2023

Burgerberaad Zorg Zeeland

Inwoners van Zeeland denken mee over toekomst van de zorg

Tekort aan zorgpersoneel, jongeren die wegtrekken, een vergrijzende populatie inwoners, de zorg in Zeeland staat onder druk. Vandaar dat inwoners en professionals in Zeeland samen oplossingen bedenken voor een goede, toegankelijke en toekomstbestendige zorg.

[...]

Gepubliceerd op De Eerstelijns, journalistiek platform voor vraagstukken in de eerstelijnszorg, 21 maart 2023.

13
maart
2023

Piet Boogert

'Het Lloyd Hotel was de plek waar alles kon'

Hij was negentien jaar het gezicht van het Lloyd Hotel aan de Oostelijke Handelskade in Amsterdam. Eind vorig nam Piet Boogert afscheid. Dat is tevens een afscheid van een tijdperk. Zomer 2023 opent de nieuwe eigenaar de deuren van het Lloyd Hotel.

[...]

Gepubliceerd in De Brug, krant voor Amsterdam-Oost en omstreken, februari - maart 2023.

www.debrugkrant.nl

​​​​​​​

06
maart
2023

Pieter Baan lezing door prof. dr. Wiepke Cahn

'Leefstijl moet een vaste plek krijgen in het psychiatrisch consult'

Prof. dr. Wiepke Cahn, hoogleraar Lichamelijke gezondheid bij psychiatrische aandoeningen in het UMC Utrecht, ontvangt voor haar werk als behandelaar en onderzoeker de oeuvreprijs. Tijdens het NVvP-Voorjaarscongres spreekt ze de hieraan verbonden Pieter Baan lezing uit. Zij grijpt deze gelegenheid aan om te pleiten voor meer aandacht voor leefstijl. 'Het is hoog tijd om een module leefstijlpsychiatrie op te nemen in de opleiding.'

Gepubliceerd in De Psychiater nr. 1, uitgave i.s.m. de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), februari - maart 2023.

22
febr
2023

Nationale CVRM-richtlijn versus internationale ESC-richtlijn

Meer lijn nodig in de richtlijnen voor cardiovasculair risicomanagement?

Het cardiovasculair risicomanagement (CVRM) in Nederland krijgt ruggensteun van twee richtlijnen, de nationale CVRM-richtlijn en de internationale preventierichtlijn van de European Society of Cardiology (ESC). De aanbevelingen uit beide richtlijnen komen niet altijd overeen. Prof. dr. Yvo Smulders, medeauteur van beide richtlijnen, ziet dit niet als een groot probleem.

[...]

Gepubliceerd in Hart & Vaat, multidisciplinaire thema-uitgave voor specialisten in de cardiovasculaire zorg, winter 2023.

15
febr
2023

Herziene richtlijn Persoonlijkheidsstoornissen

'Sluit geen mensen uit van behandeling'

Het heeft drie jaar geduurd, maar de herziening van de multidisciplinaire richtlijn Persoonlijkheidsstoornissen uit 2008 is klaar. Psychiater Ellen Willemsen, voorzitter van de richtlijnwerkgroep Persoonlijkheidsstoornissen, over de belangrijkste updates. 'Kijk eerder in het behandeltrajet wat iemand nodig heeft op het gebied van werk of opleiding.' De herziene richtlijn uitgelegd in vijf vragen.

[...]

Gepubliceerd in De Psychiater, uitgave i.s.m. de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), januari - februari 2023.

09
febr
2023

Marion Biermans

Voorspellingsmodel onderschat risico op hart- en vaatziekten

Het model dat door huisartsen gebruikt wordt om te voorspellen hoe groot het risico is dat iemand binnen tien jaar een hart- of vaatziekte krijgt, onderschat het aantal mensen dat dit ook daadwerkelijk krijgt. Het risico is anderhalf keer zo groot dan het model verwacht, blijkt uit een studie van het Radboudumc. Marion Biermans, epidemioloog en onderzoeker bij de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde, over de uitkomsten van de studie.

[...]

Gepubliceerd op DOQ.nl, site voor huisartsen en medisch specialisten, februari 2023.

30
jan
2023

De onderwaterwereld van het Oosterdok

Wat wil de paling?

Hij hoort al eeuwen bij de Nederlandse traditie, maar ondertussen kennen we hem slecht en gaat het niet goed met hem, de paling. Thijs de Zeeuw, landschapsarchitect, wil daarom met de paling in gesprek. Want pas als we beter naar hem leren luisteren, kunnen we met zijn wensen rekening houden. De Zeeuw droomt van een onderwaterpark in het Oosterdokbassin, een plek waar mens, paling én ander onderwaterleven elkaar kunnen ontmoeten.

[...]

Gepubliceerd in ODE Magazine nr. 4, magazine van BPD over het Oosterdokseiland, Amsterdam, januari 2023.

26
jan
2023

Jeroen Roosendaal

'We hebben alle expertise onder één dak, dat is onze kracht'

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) is hét expertisecentrum in Nederland voor post-mortem onderzoek bij misdrijven. Welke toxicologische en biochemische testen worden daarbij gebruikt, op welke lichaamsvloeistoffen woren die uitgevoerd en welke informatie levert dat op? Jeroen Roosendaal, forensisch toxicoloog bij het NFI, geeft uitleg.

[...]

Gepubliceerd in Laboratoriumgeneeskunde, verenigingsmagazine van de Nederlandse Vereniging voor Klinisch Chemici (NVKC), januari 2023.

17
jan
2023

Interculturele palliatieve zorg

'Mensen uit andere culturen vinden ons enorm bot'

Nederland telt steeds meer culturen binnen zijn landsgrenzen. Patiënten uit die culturen komen ook in de spreekkamer van de medisch oncoloog. Maar wat doe je wanneer een patiënt is uitbehandeld? Hoe ziet de palliatieve zorg er dan uit? Internist-oncoloog dr. Marieke Schooneman en geestelijk verzorger Mustafa Bulut delen hun ervaringen.

[...]

Gepubliceerd in Medische Oncologie nr. 9, uitgave voor de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO), november/december 2022.

 

10
jan
2023

Dr. Jan Meerwaldt Prijs 2022

'Jonge mensen met een beroerte sterven vaak eerder'

Dat steeds meer jonge mensen een beroerte krijgen, is een van de opvallende uitkomsten van het promotieonderzoek Stroke in the young: from epidemiology tot prognosis van dr. Merel Ekker, aios Neurologie in het Radboudumc. Ze won er de dr. Jan Meerwaldt prijs 2022 mee voor het beste onderzoek van een jonge neuroloog of aios Neurologie in het afgelopen twee jaar. Dr. Camiel Wijngaarde, aios Neurologie in UMC Utrecht, was runner-up. Tijdens de NVN Wetenschapsdagen op 3 november 2022 ontvingen zij de prijs.

[...]

Gepubliceerd in De Neuroloog nr. 6, uitgave i.s.m. de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN), december 2022.

Nieuwere artikelen 1 2 3 4 5 6 7 8 Oudere artikelen