Eveline Wallenburg

27
mei
2021

Unieke dataset rond COVID

'Artificial Intelligence is een hulpmiddel, de arts blijft in de lead'

Niet eerder zijn zoveel data van op de IC opgenomen COVID-patiënten verzameld als met het CovidPredict-project van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC), onder coördinatie van het Amsterdam UMC. Met deze data kunnen nieuwe patiënten beter geholpen worden, bijvoorbeeld doordat ze de arts ondersteunen bij zijn klinische beslissingen, vertellen Robbert Lalisang en Taco Houwert, Medical data scientist en Data Driven Hospital Lead bij Pacmed.

[...]

Gepubliceerd in Laboratoriumgeneeskunde nr. 2, uitgave voor de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC), mei 2021.

18
mei
2021

Overlegtafel Eemland

Online complexe casuïstiek bespreken

De lange wachttijden in de ggz, ze zijn voor iedereen een zorg. Maar als je elkaar als professionals beter leert kennen en online kunt overleggen over passende verwijzingen, kan dat de wachttijden verkorten, leert de ervaring van de Overlegtafel Eemland.

[...]

Gepubliceerd in De Eerstelijns nr. 3, verenigingsmagazine van InEen, koepel van huisartsen en huisartsengroepen, mei 2021.

12
mei
2021

Scheldebouw

'Dit wordt een pareltje van moderne gevelbouw'

Een gevel waarin water, lucht en wolken worden weerspiegeld, het klinkt prachtig, maar technisch is het een uitdaging, weten Joost Prins en Hans Jansen van Scheldebouw, de gevelbouwer van de City Campus op het Oosterdokseiland.

[...]

Gepubliceerd op ODE Oosterdokseiland.nl, website van BPD projectontwikkelaar, mei 2021.

 

 

02
mei
2021

City Campus

'We zetten vol in op duurzaamheid'

De City Campus op het Oosterdokseiland wordt één van de meest duurzame gebouwen van Amsterdam. Dat past binnen de duurzaamheidsfilosofie van Booking.com, stelt Marianne Gybels, directeur Duurzaamheid van Booking.com. 'We willen onze medewerkers verleiden tot duurzaam gedrag.'

[...]

Gepubliceerd op ODE Oosterdokseiland.nl, website van BPD projectontwikkelaar, mei 2021.

25
april
2021

Nieuwe opleiding in Groningen gaat in september van start

'We bieden studenten Ergotherapie een prachtige opleiding in hun eigen regio'

Het is zover: in september 2021 start de nieuwe opleiding Ergotherapie aan de Hanzehogeschool in Groningen. De nieuwe opleiding draagt bij aan het terugdringen van het tekort aan ergotherapeuten in Noord-Nederland. De interesse voor de nieuwe opleiding is groot. De verwachting is dat het eerste studiejaar van start gaat met zo'n honderd studenten.

[...]

Gepubliceerd in Ergotherapie Magazine nr. 2, verenigingsmagazine van Ergotherapie Nederland, april 2021.

15
april
2021

Digitale gegevensuitwisseling in hogere versnelling

Met spoed beschikbaar

De digitale gegevensuitwisseling in de spoedzorg gaat niet snel genoeg. Daarom is najaar 2020 het programma Met Spoed Beschikbaar van start gegaan. Doelstelling: eind 2021 kan het merendeel van de zorgaanbieders digitale gegevens inzien en uitwisselen. Dat leidt tot betere gezondheidsuitkomsten, meer werkplezier voor zorgverleners en een kwaliteitsverbetering van het zorgproces.

[...]

Gepubliceerd in De Eerstelijns nr. 2, verenigingsmagazine van InEen, koepel van huisartsen en huisartsengroepen, april 2021. 

07
april
2021

Het grootste stuk braakliggend land van Amsterdam

'We denken nooit aan onze daken, tenzij ze lekken'

Daken, je denkt er pas aan als ze lekken. Zonde, stelt Jan Henk Tigelaar van Rooftop Revolution. 'Vergroening, energieopwekking, waterberging, we kunnen zóveel doen met onze daken.'

[...]

Gepubliceerd in De Brug, krant voor Amsterdam-Oost en omstreken, april 2021.

29
maart
2021

Betere preventie van doodsoorzaak nummer 1

'Het gebeurt onder onze ogen, maar we zien het niet'

De afgelopen tien jaar is er sprake van een stijging in het aantal zelfdodingen onder jongeren. Hoe kan dat, en wat kunnen kinderartsen doen om het tij te keren? Ervaringsdeskundige Astrid van Vugt en kinderarts Ginny Nolles pleiten voor betere suïcidepreventie.

[...]

Gepubliceerd in Kinderarts & Samenleving, Tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), maart 2021.

23
maart
2021

De verbindende kracht van een sterke regio-organisatie

InEen Meerjarenvisie 2021 - 2024

Regionale samenwerking is de basis voor toekomstbestendige, persoonsgerichte huisartsen- en eerstelijnszorg dicht bij huis, stellen voorzitter Martin Bontje en directeur Anoeska Mosterdijk van InEen. Dat staat ook centraal in de InEen Meerjarenvisie 2021 - 2024. Door intensievere samenwerking en kortere lijnen in de regio neemt de slagkracht van de huisartsenzorg en de eerstelijn toe. De coronapandemie heeft laten zien hoe belangrijk dat is.

[...]

Gepubliceerd in De Eerstelijns, verenigingsmagazine van InEen, koepel van huisartsen en huisartsengroepen, maart 2021.

 

12
maart
2021

Nederlandse populatiestudie

Toename conditionele relatieve overleving bij patiënten met folliculair lymfoom

De conditionele relatieve vijfjaarsoverleving van patiënten met folliculair lymfoom neemt gestaag toe met elk overleefd jaar sinds de diagnose. Dat blijkt uit een Nederlandse populatiestudie die recent is gepubliceerd in Blood Cancer Journal. In deze studie, van promovenda Manette Dinnesssen (Integrale Kankercentra Nederland, IKNL) en collega's, is op basis van gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) de vijfjaarsoverleving in kaart gebracht. Een gesprek over deze studie met dr. Avinash Dinmohamed, IKNL en prof. dr. José Marie Kersten, hoogleraar Hematologie in het Amsterdam UMC.

Gepubliceerd op de IKNL-website en de nieuwsbrief R&D van het IKNL, maart 2021.

Nieuwere artikelen 1 2 3 4 5 6 7 8 Oudere artikelen