De WachtVerzachter

23
mei
2023

Werken aan de wachtlijst: een rondgang langs ideeën en oplossingen

Wie zit er aan de knoppen?

Wachtlijsten in de ggz, het is een actueel maar ook ingewikkeld onderwerp, waarvoor geen eenduidige oplossing is. Ondertussen schaadt het patiënten die soms maanden moeten wachten op zorg. Toch zijn er talrijke suggesties en initiatieven om de wachtlijsten de wereld uit te helpen. De Psychiater maakte een rondgang en vroeg een aantal mensen naar hun visie. Een impressie.

[...]

Gepubliceerd in De Psychiater, uitgave i.s.m. de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), nr. 3, mei 2023.

 

03
mei
2023

Praktijkscan

Thermometer voor de huisartsenpraktijk

Marleen Buijs, praktijkhoudend huisarts in huisartsenpraktijk De Koppel in Hoevelaken, en Nicole Bremer, Manager Service bij Huisartsen Eemland, hebben de afgelopen tijd intensief samengewerkt bij de praktijkscan van huisartsenpraktijk De Koppel. Wat heeft de scan opgeleverd en hoe verliep de onderlinge samenwerking?

[...]

Gepubliceerd in InEen nr. 1, magazine voor de eerstelijn, voorjaar 2023.

26
april
2023

Amsterdams Paramedisch Platform (APP)

Paramedici staan samen sterker

Fysiotherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten, oefentherapeuten en diëtisten in Amsterdam slaan de handen ineen. De vijf paramedische beroepsgroepen hebben zich verenigd in het Amsterdams Paramedisch Platform (APP). Het is de bedoeling dat het APP dit jaar een juridische entiteit wordt. Als dat lukt, kan het opkomen voor de standpunten van de vijf beroepsgroepen.

[...]

Gepulbliceerd in de nieuwsbrief van ELAA (regionale eerstelijnsondersteuning Amsterdam - Almere), april 2023.

13
april
2023

Herziene multidisciplinaire richtlijn Osteoporose en Fractuurpreventie

Accentverschuiving naar fractuurrisico en -preventie

De herziene multidisciplinaire richtlijn Osteoporose en Fractuurpreventie van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) is in 2022 verschenen. Prof. dr. Joop van den Bergh licht als voorzitter van de richtlijncommissie de belangrijkste wijzigingen toe. DAt doet hij met Anique Brouwers, die als gespecialiseerd verpleegkundige een voorname rol heeft bij het in de praktijk brengen van de richtlijn.

[...]

Gepubliceerd in Endocrinologie, uitgave van de Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie, april 2023.

21
maart
2023

Burgerberaad Zorg Zeeland

Inwoners van Zeeland denken mee over toekomst van de zorg

Tekort aan zorgpersoneel, jongeren die wegtrekken, een vergrijzende populatie inwoners, de zorg in Zeeland staat onder druk. Vandaar dat inwoners en professionals in Zeeland samen oplossingen bedenken voor een goede, toegankelijke en toekomstbestendige zorg.

[...]

Gepubliceerd op De Eerstelijns, journalistiek platform voor vraagstukken in de eerstelijnszorg, 21 maart 2023.

13
maart
2023

Piet Boogert

'Het Lloyd Hotel was de plek waar alles kon'

Hij was negentien jaar het gezicht van het Lloyd Hotel aan de Oostelijke Handelskade in Amsterdam. Eind vorig nam Piet Boogert afscheid. Dat is tevens een afscheid van een tijdperk. Zomer 2023 opent de nieuwe eigenaar de deuren van het Lloyd Hotel.

[...]

Gepubliceerd in De Brug, krant voor Amsterdam-Oost en omstreken, februari - maart 2023.

www.debrugkrant.nl

​​​​​​​

06
maart
2023

Pieter Baan lezing door prof. dr. Wiepke Cahn

'Leefstijl moet een vaste plek krijgen in het psychiatrisch consult'

Prof. dr. Wiepke Cahn, hoogleraar Lichamelijke gezondheid bij psychiatrische aandoeningen in het UMC Utrecht, ontvangt voor haar werk als behandelaar en onderzoeker de oeuvreprijs. Tijdens het NVvP-Voorjaarscongres spreekt ze de hieraan verbonden Pieter Baan lezing uit. Zij grijpt deze gelegenheid aan om te pleiten voor meer aandacht voor leefstijl. 'Het is hoog tijd om een module leefstijlpsychiatrie op te nemen in de opleiding.'

Gepubliceerd in De Psychiater nr. 1, uitgave i.s.m. de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), februari - maart 2023.

22
febr
2023

Nationale CVRM-richtlijn versus internationale ESC-richtlijn

Meer lijn nodig in de richtlijnen voor cardiovasculair risicomanagement?

Het cardiovasculair risicomanagement (CVRM) in Nederland krijgt ruggensteun van twee richtlijnen, de nationale CVRM-richtlijn en de internationale preventierichtlijn van de European Society of Cardiology (ESC). De aanbevelingen uit beide richtlijnen komen niet altijd overeen. Prof. dr. Yvo Smulders, medeauteur van beide richtlijnen, ziet dit niet als een groot probleem.

[...]

Gepubliceerd in Hart & Vaat, multidisciplinaire thema-uitgave voor specialisten in de cardiovasculaire zorg, winter 2023.

15
febr
2023

Herziene richtlijn Persoonlijkheidsstoornissen

'Sluit geen mensen uit van behandeling'

Het heeft drie jaar geduurd, maar de herziening van de multidisciplinaire richtlijn Persoonlijkheidsstoornissen uit 2008 is klaar. Psychiater Ellen Willemsen, voorzitter van de richtlijnwerkgroep Persoonlijkheidsstoornissen, over de belangrijkste updates. 'Kijk eerder in het behandeltrajet wat iemand nodig heeft op het gebied van werk of opleiding.' De herziene richtlijn uitgelegd in vijf vragen.

[...]

Gepubliceerd in De Psychiater, uitgave i.s.m. de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), januari - februari 2023.

09
febr
2023

Marion Biermans

Voorspellingsmodel onderschat risico op hart- en vaatziekten

Het model dat door huisartsen gebruikt wordt om te voorspellen hoe groot het risico is dat iemand binnen tien jaar een hart- of vaatziekte krijgt, onderschat het aantal mensen dat dit ook daadwerkelijk krijgt. Het risico is anderhalf keer zo groot dan het model verwacht, blijkt uit een studie van het Radboudumc. Marion Biermans, epidemioloog en onderzoeker bij de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde, over de uitkomsten van de studie.

[...]

Gepubliceerd op DOQ.nl, site voor huisartsen en medisch specialisten, februari 2023.

Nieuwere artikelen 1 2 3 4 5 6 7 8 Oudere artikelen