CGRP-antilichamen

19
oct
2020

Opleiding

Groot verschil in Europese neurologieopleidingen

Er zijn grote verschillen in duur en inhoud tussen de opleidingen neurologie in de verschillende Europese landen. Dat blijkt uit het dit voorjaar gepubliceerde onderzoek van neuroloog Matthijs van der Meulen en zijn Duitse collega  Nina Kleineberg.

[...]

Gepubliceerd in De Neuroloog nr. 5, uitgave i.s.m. de Nederlandse Vereniging voor Neurologie, oktober 2020.

12
oct
2020

Investeren in bewegen

'Een gezamenlijke verantwoordelijkheid'

Door meer te bewegen voelen mensen met diabetes zich fitter, neemt hun gewicht af en hebben ze soms zelfs geen medicatie meer nodig. Alle reden om volop in te zetten op beweeginterventies bij deze doelgroep, stelt Bas van de Goor, oud-volleybalinternational en oprichter van de Bas van de Goor Foundation.

[...]

Gepubliceerd in De Eerstelijns nr. 6, magazine voor huisartsen, huisartsenpraktijken en zorggroepen, oktober 2020.

 

 

03
oct
2020

Corona in Amsterdam-Oost

'Ik wist niet dat er zoveel verborgen armoede was'

Corona heeft veel bewoners in Oost getroffen. Buurtinitiatieven zoals dat van stichting Veerkrachtig Betondorp proberen de ergste nood te lenigen.

[...]

Gepubliceerd in De Brug, krant voor Amsterdam-Oost en omstreken, oktober 2020.

 

25
sept
2020

Aangescherpte bezoekregeling

'De emotionele belasting voor ouders en kind was enorm'

Kinderen en ouders konden elkaar tijdens de coronacrisis niet altijd bezoeken. Ook in de zorg voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking speelde dat. Francesca Snoeijen, arts Verstandelijke Gehandicapten (AVG) bij Academisch Centrum voor Epileptologie Kempenhaeghe en medisch coördinator voor de kindergroepen tijdens de coronacrisis, zag hoeveel pijn dat deed.

[...]

Gepubliceerd in Kinderarts & Samenleving, Special COVID-19, Tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), september 2020.

11
sept
2020

Ervaringen tijdens de COVID 19-crisis

'We zijn langs de rand van de afgrond gegaan'

Maatregelen zijn versoepeld en ziekenhuizen hebben weer ruimte om reguliere zorg te verlenen. De piek van de coronacrisis ligt achter ons, maar vergeten is hij allerminst. Hoe kijken kinderartsen terug op de coronatijd, en wat hopen ze ervan te leren voor de toekomst? Vier kinderartsen over hun ervaringen tijdens de coronapiek.

[...]

Gepubliceerd in Kinderarts & Samenleving, Special COVID-19, Tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), september 2020.

05
sept
2020

Subcutane immuuntherapie in coronatijd

'De behandelingen moesten doorgaan'

Kon de immuuntherapie voor patiënten met inhalatieallergie ten tijde van de coronacrisis worden voortgezet of niet? Ja, vonden de behandelaren unaniem, en patiënten waren er blij mee. Dr. Hanneke Oude Elberink, allergoloog bij het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), kijkt met tevredenheid terug op alle gemaakte behandelkeuzes. 

[...]

Gepubliceerd in PUF nr. 2, het vakblad over inhalatietherapie en behandeling bij (ernstige) astma, COPD en allergie, september 2020.

 

26
aug
2020

De noodzaak voor hogere tarieven voor de ergotherapie

'Ik verwacht een beter tarief dat recht doet aan het werk van ergotherapeuten'

Dit voorjaar verscheen het kostenonderzoek Paramedische zorg, als onderdeel van de bestuurlijke afspraken Paramedische zorg 2019 - 2022. De uitkomst van het onderzoek bevestigt wat ergotherapeuten allang dachten: de tarieven voor de ergotherapie zijn te laag. Theo van der Bom, directeur van Ergotherapie Nederland, verwacht dat zorgverzekeraars op basis van dit kostenonderzoek met hogere tariefvoorstellen zullen komen. 

[...]

Gepubliceerd in Ergotherapie Magazine nr. 4, verenigingsmagazine van Ergotherapie Nederland, augustus 2020.

17
aug
2020

Co-morbiditeit met verstandelijke beperking

'Kijk nooit in je eentje'

Patiënten met een verstandelijke beperking hebben een verhoogd risico op epileptische aanvallen. Een goede diagnostiek en behandeling daarvan is bij hen vaak ingewikkelder dan bij een gezonde populatie, stelt dr. Francesca Snoeijen, arts verstandelijk gehandicapten (AVG) in Kempenhaeghe, academisch centrum voor epileptologie. Een multidisciplinaire aanpak is daarom noodzakelijk.

[...]

Gepubliceerd in De Neuroloog nr. 4, uitgave i.s.m. de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN), augustus 2020.

11
aug
2020

Neurologie en COVID-19

'In een crisis is iedereen even belangrijk'

De coronacrisis heeft de samenleving en de gezondheidszorg op zijn kop gezet. Ook voor de neurologen en de neurologie heeft de crisis ingrijpende gevolgen. Zo bevond Mariëlle Bartholomeus, neuroloog en medisch directeur van het ziekenhuis Bernhoven in Uden, zich in het epicentrum van de coronacrisis, gingen de Biemond cursussen dit voorjaar halsoverkop online en doet de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) navraag bij de leden om zicht te krijgen op de relatie tussen corona en neurologische aandoeningen.

[...]

Gepubliceerd in De Neuroloog, uitgave in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Neurologie, nr. 3, juli - augustus 2020.

23
juli
2020

Serologisch testen in Corona-tijd

'De ideale test is er nog niet'

Met de versoepeling van de coronamaatregelen neemt de druk vanuit de samenleving toe om serologische testen grootschalig aan te bieden. Maar heeft dat ook zin? Dr. Jean-Luc Murk, arts-microbioloog-viroloog in het Elizabeth-Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg (ETZ) en lid van de Taskforce Serologie van het RIVM, heeft zijn twijfels.

[...]

Gepubliceerd in Laboratoriumgeneeskunde nr. 3, uitgave voor de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde, juli 2020.

 

Nieuwere artikelen 1 2 3 4 5 6 7 8 Oudere artikelen