De nieuwe visitatiemethodiek
Geplaatst op: 01-11-2017
Aantal keer bekeken: 24

Meer artikelen in deze categorie

13
dec
2017

Kwaliteit van leven

De juiste ondersteunende zorg op het juiste moment

Op 2 november jl. opende het Centrum voor Kwaliteit van Leven van het Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam met een feestelijk symposium officieel haar deuren. In dit centrum is alles gericht op behoud, verbetering of herstel van de kwaliteit van leven van patiënten en hun naasten. Drs. Anne Huisman, psychiater, en prof. dr. Lonneke van de Poll, groepsleider Psychosociaal Onderzoek en Epidemiologie (PSOE), geven samen leiding aan het centrum.

[...]

Gepubliceerd in Oncologie up-to-date nr. 6, magazine voor professionals in de oncologiezorg, december 2017.

08
dec
2017

Pilot MS-Kwaliteitsregistratie van start

'In één oogopslag zien hoe vaak een patiënt een terugval heeft gehad'

Een beter beeld van hoe MS-patiënten hun ziekte ervaren, meer inzicht in hun kwaliteit van leven, maar ook: een benchmark tussen de verschillende vakgroepen Neurologie in Nederland, dat zijn enkele doelstellingen van de pilot MS-Kwaliteitsregistratie, die 1 oktober 2017 is begonnen. De pilot vormt de opstap naar een landelijke MS-Kwaliteitsregistratie

[...]

Gepubliceerd in De Neuroloog nr. 6, magazine van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN), december 2017. 

29
nov
2017

Organisatie & Innovaties

Op weg naar een regionaal samenwerkingsplatform

Op 12 oktober 2017 hield Portavita het derde seminar over regionale samenwerking in buitenplaats Mereveld in Utrecht. Thema van het symposium: hoe kunnen innovatieve ICT-platforms de regionale samenwerking tussen zorgpartners versterken en ondersteunen? Vertegenwoordigers van regionale samenwerkingsverbanden, trombosediensten en betrokkenen waren aanwezig.

[...]

Gepubliceerd in: De Eerstelijns nr. 8, magazine voor professionals in de eerstelijnszorg, november 2017

25
nov
2017

Groep wil gebied rond Veemkade mooier maken

'Het is geen plan om geld te verdienen'

Meer verbinding met het water, verfraaiing van de pleinen en de achterkant van winkelcentrum Brazilië, meer variatie in het winkelaanbod, speelruimte voor kinderen en ontmoetingsplaatsen voor omwonenden. Met deze trefwoorden zet initiatiefgroep Waterhart IJhaven zich in voor het verfraaien van de openbare ruimte op en rondom de Oostelijke Handelskade.

[...]

Gepubliceerd in De Brug, krant voor Amsterdam-Oost, editie: november 2017.

21
nov
2017

Substitutie bewijst zich in de praktijk

Teleconsultatie bij knie-, rug- en schildklierklachten scheelt kosten

Substitutie van medisch-specialistische zorg door huisartsenzorg is een belangrijke pijler om de zorguitgaven te beperken. Teleconsultatie kan daarbij een belangrijke rol spelen, blijkt uit een pilot in de regio Nijmegen. Door teleconsultatie bij patiënten met knie-, rug- en schildklierklachten neemt het aantal verwijzingen naar de tweede lijn af. Grote kostenbesparingen zijn hierdoor mogelijk.

[...]

Gepubliceerd in De Eerstelijns nr. 8, magazine voor professionals in de eerstelijnszorg, november 2017.

10
nov
2017

Centrum voor Jeugd en Gezin

'Een gezond kind benadeelt zichzelf niet'

Jos Niemantsverdriet werkt als orthopedagoge bij GGD Kennemerland. Tijdens haar opvoedspreekuur bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Hoofddorp geeft ze advies aan ouders die vragen hebben over de eet- en smaakontwikkeling van hun jonge kind. Wat doe je bijvoorbeeld als je kind een keer niet wil eten? Wat zijn do's? En wat zijn don'ts?

[...]

Gepubliceerd in Baby's Digest nr. 30, magazine voor professionals in de jeugdgezondheidszorg, november 2017.

06
nov
2017

smaakontwikkeling bij kinderen

'Kinderen leren waarderen wat ze krijgen aangeboden'

Hoe ontwikkelt smaak zich bij een kind? Zijn er genetische of culturele verschillen in smaakontwikkeling? Wat vinden kinderen lekker, wat niet? En hoe komt dat? Prof. dr. Kees de Graaf, hoogleraar Sensoriek en Eetgedrag aan de Wageningen Universiteit (WUR), doet onderzoek naar smaak en eetgedrag bij kinderen en volwassenen.

[...]

Gepubliceerd in Baby's Digest nr. 30, magazine voor professionals in de jeugdgezondheidszorg, november 2017.

 

29
oct
2017

Sukru Genco zet zich in voor verdere implementatie van lichte sedatietechnieken

'De voordelen van lachgas zijn evident'

In 2012 kwam de richtlijn Procedurele sedatie en analgesie (PSA) bij kinderen gereed. Met de richtlijn moest de sedatie van kinderen buiten de operatiekamers beter én veiliger worden. We zijn nu vijf jaar verder. Hebben de aanbevelingen uit de richtlijn hun weg gevonden naar de klinische praktijk? Nee, helaas niet, zegt Sukru Genco, kinderarts in het Amsterdamse OLVG en voorzitter van de Stichting Kindersedatie Nederland. 

[...]

Gepubliceerd in Kinderarts & Samenleving nr. 4, verenigingstijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), oktober 2017.

20
oct
2017

Snelle behandeling, korte wachttijden, geen eigen risico

Eerstelijnszorg voor houdings- en bewegingsapparaat

Patienten met klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat moeten vanwege de oplopende wachttijden soms lang wachten voor ze in zorg komen bij de orthopeed in het ziekenhuis. In Friesland doen ze daar wat aan. Huisarts Jan Waling Huisman ziet in zijn anderhalvelijnspraktijk veel van deze patienten. Doordat zij snel bij hem terechtkunnen, ontlast hij de orthopeed én bespaart hij de zorgverzekeraar veel geld.

[...]

Gepubliceerd in De Eerstelijns nr. 7, oktober 2017. 

14
oct
2017

Saskia de Wildt pleit voor goed geneesmiddelenonderzoek bij kinderen

Voor ieder kind een medicijn op maat

Sinds mei 2016 is Saskia de Wildt hoogleraar Klinische farmacologie in het RadboudUMC in Nijmegen. Personalized medicine vormt al twintig jaar de rode draad in haar carriere als kinderarts en wetenschapper. Haar doel: voor elke patiënt, kind én volwassene, een effectief en veilig geneesmiddel.

[...]

Gepubliceerd in Kinderarts & Samenleving 4, verenigingstijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), oktober 2017.

 

Nieuwere artikelen 1 2 3 4 5 6 7 8 Oudere artikelen