(Eind-)redacteur

Als journalist en tekstschrijver weet ik dat het vaak aankomt op de details. De juiste komma op de juiste plek, een aansprekende titel en liever ook geen spellingsfouten.

Ik word daarom vaak ingeroepen als eindredacteur of begeleider bij tekstproducties. Bijvoorbeeld door een groep onderwijs- of zorgprofessionals die een richtlijn, leerboek of beleidsnotitie schrijven waarbij ze redactionele expertise goed kunnen gebruiken.

Ik laat me hier graag voor inschakelen. En ik weet zulke projecten naar een uitstekend eindresultaat te loodsen. Ook omdat ik veel waarde hecht aan communicatie en samenwerking. Want eindredactie is teamwork. Een redactioneel proces kan alleen succesvol worden doorlopen als ieders kwaliteiten optimaal worden benut.