Erken me

Erken me, zuchtte de mier
die langs de stoeptegels kroop
erken me, erken me

Erken me, waaide het riet
dat langs de waterkant verscholen stond
erken me, erken me

Erken me, kreunde de steen
die verborgen lag in ijs
erken me, erken me

Erken me, zong de merel
diep in het bos verscholen
erken me, erken me

Erken me, fluisterde ik
als de mier, het riet, de steen, de merel
erken me, erken me