In opleiding
Geplaatst op: 02-01-2018
Aantal keer bekeken: 11

Meer artikelen in deze categorie

17
jan
2018

Preconceptiezorg

Ontwikkeling in het vroege leven, belangrijk voor later

Het Rotterdamse Generation R onderzoek naar de gezondheid van kinderen is internationaal uniek. De studie levert nieuwe inzichten op over wat nodig is voor een optimale ontwikkeling van de foetus in de baarmoeder. Ondertussen is Generation R Next, de opvolger van Generation R, eveneens van start gegaan.

[...]

Gepubliceerd in Baby's Digest, magazine voor zorgverleners in de jeugdgezondheidszorg, januari 2018.

 

15
jan
2018

Interview

'Ik ben een doe-onderzoeker, geen papier-onderzoeker'

Op 12 juli 2017 promoveerde Loek van der Heide, docent en onderzoeker bij Zuyd Hogeschool in Heerlen, op haar proefschrift naar dynamische armondersteuningen. Maar haar proefschrift gaat over veel meer dan dat. Want het hoofdonderwerp van haar promotieonderzoek vormen de talrijke knelpunten in de verstrekking van hulpmiddelen aan cliënten,

[...]

Gepubliceerd in Ergotherapie Magazine nr. 6, verenigingsmagazine van Ergotherapie Nederland, december 2017 - januari 2018.

08
jan
2018

Adolescentenzorg

Transitie naar volwassenenzorg

De overgang van kinder- naar volwassenenzorg verloopt stroef in Nederland. Betere samenwerking is daarom nodig. Daarnaast is het belangrijk om de jongeren partner in de zorg te maken. Een goede transitie komt anders nooit van de grond.

[...]

Gepubliceerd in Baby's Digest, magazine voor zorgverleners in de jeugdgezondheidszorg, januari 2018,

 

30
dec
2017

Vergoeding voor e-healthconsulten

'Dit is waar de patiënt om vraagt'

Vanaf 1 januari 2018 krijgen medisch specialisten e-healthconsulten op de poli op eenzelfde wijze vergoed als een fysiek poliklinisch herhaalbezoek. Cardioloog Marcel van der Linde nam het voortouw om samen met de Federatie en andere partners de vergoeding te regelen. 'Dat alle partijen op één lijn zaten, maakte het makkelijker voor de NZa.'

[...]

Gepubliceerd in De Medisch Specialist nr. 4, uitgave van de Federatie Medisch Specialisten, december 2017.

27
dec
2017

Amsterdam voert ja-ja sticker op 1 januari 2018 in

'Dit zou wel eens landelijk beleid kunnen worden'

Vanaf 1 januari 2018 gaat Amsterdam over op een nieuw systeem van brievenbusstickers. Dat moet leiden tot minder reclamedrukwerk en een forse papierbesparing.

Zuiniger grondstoffengebruik, verspilling tegengaan, meer recycling van gebruikte materialen - het optuigen van een circulaire economie is de komende jaren een belangrijke ambitie van de gemeente Amsterdam. Al in 2020 moet 65% van het afval gescheiden worden ingezameld. De gemeente wil daarom ook een forse papierbesparing in de stad. Het anders inrichten van het stickersysteem op de brievenbussen draagt hieraan bij, is de verwachting.

[...]

Gepubliceerd in De Brug, krant voor Amsterdam-Oost, december 2017.

21
dec
2017

Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg

'Het gaat niet om straffen'

Als beroepsgroep krijg je te maken met allerlei organisaties. Het contact loopt niet altijd even soepel. Soms lijk je zelfs lijnrecht tegenover elkaar te staan. Maar is dat wel zo? In deze nieuwe rubriek worden niet-medici aan de tand gevoeld over hoe zij de zorg zien. Jolanda Lootsma-OudeNijeweme is voorzitter van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (RTG) Groningen.

[...]

Gepubliceerd in De Medisch Specialist nr. 4, uitgave van de Federatie Medisch Specialisten, december 2017.

17
dec
2017

Aan de andere kant

'Klinisch werk en onderzoek versterken elkaar'

'Ik wil met beide het meesterschap bereiken.' Het komt uit een gedicht van Jan Cremer, over zijn werk als schilder én schrijver. Dr. Marco Alings herkent zich er goed in. Zo voelt hij dat zelf ook. Als cardioloog wil hij de beste patiëntenzorg leveren, maar hij wil ook een uitstekend onderzoeker zijn.

[...]

Gepubliceerd in De Cardioloog, nr. 4, uitgave van BPM Medica voor specialisten in de cardiologie, december 2017.

13
dec
2017

Kwaliteit van leven

De juiste ondersteunende zorg op het juiste moment

Op 2 november jl. opende het Centrum voor Kwaliteit van Leven van het Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam met een feestelijk symposium officieel haar deuren. In dit centrum is alles gericht op behoud, verbetering of herstel van de kwaliteit van leven van patiënten en hun naasten. Drs. Anne Huisman, psychiater, en prof. dr. Lonneke van de Poll, groepsleider Psychosociaal Onderzoek en Epidemiologie (PSOE), geven samen leiding aan het centrum.

[...]

Gepubliceerd in Oncologie up-to-date nr. 6, magazine voor professionals in de oncologiezorg, december 2017.

08
dec
2017

Pilot MS-Kwaliteitsregistratie van start

'In één oogopslag zien hoe vaak een patiënt een terugval heeft gehad'

Een beter beeld van hoe MS-patiënten hun ziekte ervaren, meer inzicht in hun kwaliteit van leven, maar ook: een benchmark tussen de verschillende vakgroepen Neurologie in Nederland, dat zijn enkele doelstellingen van de pilot MS-Kwaliteitsregistratie, die 1 oktober 2017 is begonnen. De pilot vormt de opstap naar een landelijke MS-Kwaliteitsregistratie

[...]

Gepubliceerd in De Neuroloog nr. 6, magazine van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN), december 2017. 

29
nov
2017

Organisatie & Innovaties

Op weg naar een regionaal samenwerkingsplatform

Op 12 oktober 2017 hield Portavita het derde seminar over regionale samenwerking in buitenplaats Mereveld in Utrecht. Thema van het symposium: hoe kunnen innovatieve ICT-platforms de regionale samenwerking tussen zorgpartners versterken en ondersteunen? Vertegenwoordigers van regionale samenwerkingsverbanden, trombosediensten en betrokkenen waren aanwezig.

[...]

Gepubliceerd in: De Eerstelijns nr. 8, magazine voor professionals in de eerstelijnszorg, november 2017

Nieuwere artikelen 1 2 3 4 5 6 7 8 Oudere artikelen